^ Back to Top

นนทบุรี

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เข้าร่วมสัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

Seminar date: 
Sunday, 2019, July 7 - 08:30 to 16:30

เวิร์คชอปหนังสั้น Short (Quake) Film Camp

เวิร์คชอปหนังสั้น Short (Quake) Film Camp

ขอชวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมเวิร์คชอปหนังสั้น Short (Quake) Film Camp กับ เครือข่ายคนรุ่นใหม่ - อนาคตใหม่ - The Future We Want หรือ New Gen Network (NGN) ในวันศุกร์ที่ 17 - วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 (ค้างคืน

Seminar date: 
Friday, 2018, August 17 - 09:00 to Sunday, 2018, August 19 - 16:30

Workshop "การจัดสวนถาดแคสตัส"

Workshop "การจัดสวนถาดแคสตัส"

สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก จัด Workshop "การจัดสวนถาดแคสตัส" ที่เกษตรเมืองทอง มีวิทยากรที่มากประสบการณ์เรื่องแคสตัส อาจารย์สุรางค์ ทับขัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 - 14.15 น.

Seminar date: 
Saturday, 2013, August 17 - 13:30 to 14:15

Workshop โครงการ "สร้างาน สร้างฝัน ร้านกาแฟ"

สร้างาน สร้างฝัน ร้านกาแฟ

CPALL เชิญชวนผู้ที่สนใจ ธุรกิจร้านกาแฟ ไม่ควรพลาด Workshop โครงการ "สร้างาน สร้างฝัน ร้านกาแฟ"  เนื้อหาครบ ครอบคลุมทุกแง่ทุกมุมในธุรกิจร้านกาแฟ ที่คุณต้องรู้ พร้อม Workshop ลงมือปฏิบัติจริง กับวิทยากรมืออาชีพ อบรมวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 8.00 -

Seminar date: 
Friday, 2013, August 2 - 08:00 to 17:00

สัมมนา เรื่อง "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ส่งออก"

ปัจจุบันประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการลงนามในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายในการรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยประเทศเหล่านี้ได้หันมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล

Seminar date: 
Wednesday, 2013, May 22 - 13:00 to 16:30
Subscribe to RSS - นนทบุรี

Members Online

There are currently 0 users online.