^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม สุดยอดเกมวัฒนธรรม ภายใตแนวคิด “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข”

สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ (สวช.) กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชวน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบสรางสรรคเกมวัฒนธรรม ในหัวขอ “วัฒนธรรมเสริมสรางความสุข” เพื่อรณรงคและเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทยผานเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเสริมให

Deadline: 
Sat, 2010-07-31 (All day)

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010

ELLE DECORATION Young Talent Design Project 2010 โครงการประกวดออกแบบจัดตกแต่งพื้นที่อยู่อาศัยในแบบของตน ภายใต้โจทย์ “Cool Home - Cool Earth” ที่เน้นการอยู่อาศัยของสังคมเมือง ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ เปิดโอกาสให้นักศึกษา และผู้สนใจจากทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวด ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.elledecor.co.th/promotion.php

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์"อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา" เงินรางวัลรวม50,000 บาท

ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการออกแบบเข้าร่วมประกวด “ตราสัญลักษณ์
อัตลักษณ์ไทยล้านนาสปา”,Identity of Thai Lanna SPA ชิงเงินรางวัลพร้อมเกียรตบัตร

Deadline: 
Fri, 2010-07-30 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ e-Weddingthailand

ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ประกวดออกแบบโลโก้ e-Weddingthailand เนื่องจากทางเว็บไซต์ weddingkhonkaen.com จะมีการเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ใหม่เป็น eweddingthailand.com ดังนั้น สิ่งแรกที่เราคำนึงถึง คือ โลโก้ที่เป็นสัญลักษณ์ของเรื่องราวงานแต

ประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 ประจาปี 2553

การประกวดผลงานศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 22 ประจาปี 2553 กลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย

Deadline: 
Sun, 2010-08-15 (All day)

U Music Challenge 2010 @ CentralPlaza BANGNA

U Music Challenge 2010 @ CentralPlaza BANGNA

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการแสดงออกซึ่งความสามารถทางดนตรีในเชิงสร้างสรรค์

ขอเชิญหนุ่ม สาว รุ่นใหม่ร่วมชิงตำแหน่งกับเวทีการประกวด “ Young Presenter Contest 2010 ”

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี ขอเชิญหนุ่ม สาว รุ่นใหม่ร่วมชิงตำแหน่งกับเวทีการประกวด “Young Presenter Contest 2010” เพื่อสานฝันบนเส้นทางสู่ความสำเร็จ ในวันเสาร์ และอาทิตย์ที่ 12 - 13 มิถุนายน 2553 ณ บริเวณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล

Deadline: 
Sat, 2010-06-12 (All day)

ประกวดข้อความ เชิงท่องเที่ยวหัวหิน

เดอะหัวหิน ร่วมกับวิกหัวหิน เชิญชวนผู้สนใจ ย้อนยุคไปสนุกสนานกับ นิทานไทยแฝงคติเตือนใจ เพลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายในโลกแห่งจินตนาการแบบไทยๆ โดยการประกวดข้อความ เชิงท่องเที่ยว ถ้าคุณต้องมาเที่ยวหัวหินโดยการเปลี่ยนตัวเองเป็นตัวละครซัก 1 ตัว ในเรื่

โครงการประกวดภาพถ่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ "สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ"

ป่าไม้ คือ แหล่งกำเนิดชีวิต เราจะอยู่อย่างไร หากไม่มีป่า เพราะป่ากำเนิดต้นน้ำอันเป็นสายธารหล่อเลี้ยงทุกชีวิต ป่า เป็นทั้งแหล่งอาหารและคลังสมุนไพรใช้รักษาโรค ป่า คือบ้าน คือแหล่งพึ่งพิงของสิ่งมีชีวิตนับล้านสายพันธุ์...หากวันนี้เราไม่ช่วยกันดูแลอนุรักษ์ไว้ อาจจะสายเกินไปที่จะเก็บรักษาธรรมชาติอันสวยงามบริสุทธิ์ ที่มอบแต่คุณประโยชน์มหาศาลอันประเมินค่ามิได้แก่มนุษย์ให้ยืนยาวไปจนถึงลูกหลาน

Deadline: 
Thu, 2010-09-30 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

Members Online

There are currently 0 users online.