^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

โครงการประกวดสื่อฉลาดใช้ยาปฏิชีวนะ

คณะนิเทศศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันจัดทำโครงการสื่อสาธารณะเพื่อรณรงค์เรื่องฉลาดใช้ยาปฏิชีวินะ เพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีความเข้าใจถึงประเด็นการใช้ยาอย่างไม่สมเหตุผล โดยเ

Deadline: 
Wed, 2010-11-10 (All day)

now and then ชวนประกวดมิวสิควิดีโอ รักคือผลไม้

now and thenประกวดมิวสิควิดีโอ รักคือผลไม้

3 ศิลปินรุ่นใหม่ วง now and then ร่วมกับ บริษัท มาลี เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ขอ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีไอเดียเด็ดมาร่วมโชว์พลังความคิดสร้างสรรค์ ส่งผลงานเข้าประกวดมิวสิกวิดีโอ เพลง “รักคือผลไม้” ในโครงการ “Malee MV contest : Colour your LIFE & LOVE” ภายใต้คอนเซปต์ “มาลี รู้ดีเรื่องผลไม้” โดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลางเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างใกล้ชิด พร้อมมอบทุนการศึกษามูลค่า

Deadline: 
Fri, 2010-12-31 (All day)

ประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระเกียรติ

โครงการประกวดเว็บไซต์เฉลิมพระ เกียรติแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ“ล้นเกล้าฯ...แผ่นดินไทย” เป็นโครงการที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีด้วยการพัฒนาเว็บ ไซต์แสดงข้อมูลและกิจกรรมต่างๆโดยส่งเสริมให้นำเทคโนโลยี/นวัตกรรมใหม่มาใช้ ในการพัฒนาและส่งผลงานมาประกวด ผู้ที่ชนะเลิศจะได้รับร

Deadline: 
Wed, 2010-11-10 (All day)

แค่มีไอเดีย มีหัวคิดทางด้านซอฟต์และมีมุมมองการตลาด ก็มีสิทธิ์รับเงินแสน

Software Business Plan Contest 2010

ข่าวดีสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักการตลาด นิสิต นักศึกษา และทุกท่านที่มีพลังสร้างสรรค์
เชิญทุกท่านปั้นสุดยอดไอเดีย ค้นหาความต้องการของตลาด และออกแบบนวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อตอบสนองไอเดียสุดบรรเจิดของคุณทุกคนได้รู้

Deadline: 
Sat, 2010-10-16 (All day)

ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award หัวขัอ "รัก"

โครงการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ชิงถัวยพระราซทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ลยามบรมราซกุมาร ครั้งที่ 5 ประจําปี 2553 ในหัวขัอ "รัก" ซึ่งเป็นความรู้สีกอันมหัศจรรย์ที่อยูในตัวเราทุกคน และเป็นเเรงบันดาลใจขับเคลื่อนให้ส่งมอบความสุข กำลังใจ และความปรารถนาดีใหักับตนเอง ครอบครัว เพึ่อน สังคม รวมไปถีงธรรมซาติ และสิ่งแวดล้อม โดยมีความมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้นักเรียน นักศีกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไ

Deadline: 
Sun, 2010-10-31 (All day)

ประกวดบทความด้านพลังงาน

BEAT เชิญชวน ประชาชน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับชั้นความรู้ ที่ห่วงใยเรื่องพลังงาน ส่งประกวดบทความด้านพลังงาน โครงการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงาน BEAT 2010 ต้องการประกวดบทความดีๆ ด้านพลังงานที่อ่านง่าย สำหรับประชาชนคนไทย

ประเภทของบทความเป็นอย่างไร ?

 • สร้างความตระหนักในเรื่องพลังงาน
 • Tips และเทคนิคประหยัดพลังงานที่ใครๆ ควรรู้
 • เทคโนโลยีประหยัดพลังงานที่น่าสนใจ

ประกวดงานเขียน รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 12

ประกวดงานเขียน ที่ไม่จำกัด เพศ อายุ รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ครั้งที่ 12 เวทีสร้างโอกาสสำหรับ คนมีฝัน เพียงแค่คุณกล้าที่จะคว้าโอกาส ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 300,000 บาท

เปิดรับสมัครผลงาน วันนี้ ถึง 30 พฤศจิกายน 2553

เผยแพร่ : www.contestwar.com

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานประชุมวิชาการ 12th HA National Forum

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เปิดโอกาสให้ นักเรียน นิสิต นักศึกษาทุกระดับไม่เกินระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด การออกแบบตราสัญลักษณ์ งานประชุมวิชาการ 12th HA National Forum ความงามในความหลากหลาย(Beauty in Diversity) สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม ไม่จำกัดจำนวนผลงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2010-11-01 (All day)

ประกวดออกแบบโลโก้ ในวาระครบรอบ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน

องค์กรอภิบาล ร.พ.คามิลเลียน เรียนเชิญ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (ออกแบบโลโก้) เนื่องในวาระโอกาสครบรอบ 50 ปี ร.พ.คามิลเลียน ชิงเงินรางวัล รวมกว่า 10,000 บาท หมดเขต สิ้นเดือนตุลาคม 2553

คุณสมบัติ

  B Boy Battle & Cover Dance Contest

  Central Center

  B Boy Battle & Cover Dance Contest

  รายละเอียดการแข่งขัน B Boy และ Cover Dance
  ประเภทการแข่งขัน : ประเภททีม
  สถานที่แข่งขัน : เวที ลาน outdoor ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เซ็นเตอร์ พัทยา

  คุณสมบัติและกติกาในการสมัคร Cover Dance

  1. ไม่จำกัดเพศผู้สมัคร อายุระหว่าง 12 -25 ปี
  2. ผู้สมัครต้องมีความสามารถในการเต้น กล้าแสดงออก

  Pages

  Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

  Members Online

  There are currently 0 users online.