^ Back to Top

นิสิต นักศึกษา

การประกวดเรียงความเนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554

กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเรียงความ เข้าประกวด เนื่องในวันอนามัยโลกประจำปี 2554 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. หัวข้อ
“ใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง ป้องกันเชื้อดื้อยา เพื่อการรักษาที่ได้ผล” (Combat drug resistance – No action today, no cure tomorrow)

2. ประเภทการประกวด

ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อบ้านของ ฅน

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เชิญชวน นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดภาพถ่ายวิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 1 หัวข้อ "บ้าน ของ ฅน" เพื่อส่งเสริมให้มีการบันทึก และถ่ายทอดการออกแบบของมนุษย์ ที่มีเอกลักษณ์เกิดจากสภาพแวดล้อมท้องถิ่นภาคใต้ ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ท้องถิ่น ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 32,000 บา
Deadline: 
Fri, 2011-03-25 (All day)

ประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26 หัวข้อ 84 พรรษา...มหาราชาภูมิพล

ประกวด ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 26 หัวข้อ 84 พรรษา...มหาราชาภูมิพล

เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ในปี 2554 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)ได้กำหนดจัด การประกวด ศิลปกรรม ปตท.

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

ประกวดผลงานภาพจิตรกรรม 84 พรรษา "ธรรมราชา ประชาธิปไตย"

วุฒิสภา เรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดผลงานภาพจิตรกรรม "84 พรรษา ธรรมราชา ประชาธิปไตย" สะท้อนความจงรักภักดี ต่อ สถาบันพระมหากษัตริย์ การประกวดแบ่งเป็น 2 ประเภท ระดับบุคลทั่วไป และระดับเยาวชน 3 กลุ่มอายุ รางวัลรวมกว่า 1,300,000 บาท ผลงานที่ได้รางวัล จะได้รับพิจารณาไปประดับ ณ อาคารรัฐสภาแห่งใหม่

ส่งผลงาน ระหว่างวันที่ 20 -30 กันยายน 2554

Deadline: 
Fri, 2011-09-30 (All day)

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิม ชิงถ้วยพระราชทานฯ

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมการบริจาคอวัยวะเฉลิม ชิงถ้วยพระราชทานฯ

การประกวดภาพยนตร์โฆษณา ส่งเสริมการบริจาคอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (TVC for Life) โดย ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ร่วมกลับ กลุ่มสิทธิผลวีแคร์ ภายใต้โครงการ อะไหล่มนุษย์

รอบคัดเลือก ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานในรูปแบบดังนี้

  Deadline: 
  Tue, 2011-05-31 (All day)

  ประกวดภาพยนตร์โฆษณา " คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่"

  ประกวดภาพยนตร์โฆษณารณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่”

  โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานทุนอุปถัมภ์เชิงรุกฯ สสส.ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดโครงการประกวดภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ ไม่สูบบุหรี่” ชิงรางวัลประกวด, ทุนผลิตภาพยนตร์โฆษณาและร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อค้นหาเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักก

  โครงการประกวดออกแบบไหมไทยร่วมสมัย ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท!!!

  ประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย

  กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สัญชาติไทย มีใจรักการออกแบบ ร่วม โครงการประกวดออกแบบลายผ้าไหมไทยร่วมสมัย โชว์ไอเดียเด็ดๆชิงเงินรางวัลกว่า 200,000 บาท โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในวงการสิ่งทอและแฟชั่นร่วม

  Deadline: 
  Fri, 2011-03-25 (All day)

  ประกวดตราสัญลักษณ์ประจำวิทยาลัยการบริหารและจัดการ

  วิทยาลัยการบริหารและจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เชิญชวน นักเรียน นักศึษา และผู้สนใจทั่วไป เนื่องด้วย วิทยาลัยการบริหารและจัดการ เป็นหน่วยงานใหม่ของสถาบัน จึงได้จัดโครงการ ประกวดตราสัญลักษญ์(logo contest) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย และส่งเสริมภาพลักษณ์ การจดจำ แก่บุคคลทั่วไป ชิงเงินรางวัลรวม 14,000 บาท
  เรียบเรียง : http://contestwar.com

  Deadline: 
  Fri, 2011-03-11 (All day)

  การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

  การประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6

  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดโครงการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2554 เป็นโครงการที่สนับสนุนการสร้างงานศิลปกรรม อันเกิดจากความคิดอิสระ และจินตนาการของเด็กและเยาวชนไทยทุกระดับ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างแรงจูงใจแล

  Deadline: 
  Mon, 2011-05-02 (All day)

  ประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

  การประกวดภาพยนตร์สั้น "โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม"

  การประกวดภาพยนตร์สั้น ความยาวไม่เกิน 8 นาที ในหัวข้อ “โรคสมองเสื่อม : อยากจำ กลับลืม”

  เนื้อหาเกี่ยวกับ

  • ผู้ที่มีอาการสมองเสื่อม และญาติ ที่ยังไม่รู้ว่าผู้ป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
  • อาการบ่งชี้ของโรคสมองเสื่อม
  • การป้องกัน ดูแล รักษา
  • ผลกระทบต่อผู้ป่วย และญาติ/ผู้ดูแล

  การประกวดแบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ

   Pages

   Subscribe to RSS - นิสิต นักศึกษา

   Members Online

   There are currently 0 users online.