^ Back to Top

ประกวดวาดภาพกับ Summoner Master ชิงทุนการศึกษา

ประกวดวาดภาพกับ Summoner Master

กำหนดส่งรูปภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

ข้อกำหนด
-ผล งานที่ส่งเข้าประกวดแนวภาพวาดให้เป็นแนว Fantasy แบบ Summoner Master โดยมีเนื้อหาของภาพเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับนิยายในชุด Hymn of Exodus2 และเกี่ยวข้องกับอาวุธทั้ง 12 ชิ้น พร้อมระบายสี
-ในกรณีที่วาดภาพลงใน Computer กำหนดขนาดภาพ A3 โดยให้ Save File ที่ความละเอียด 150 dpi
-ในกรณีที่วาดภาพลงกระดาษจริงต้องเป็นขนาด A3 ขึ้นไป
-สร้างสรรค์ผลงานภาพวาดด้วยฝีมือตนเอง ไม่กำหนดเทคนิคการวาด สามารถใช้สีและเทคนิคแบบไหนก็ได้ ตามที่ตนถนัด
-เนื้อหาต้องไม่เสียดสี พาดพิงถึงชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หรือสร้างความเสื่อเสียต่อบุคคล องค์กร หรือสถาบันใดๆ
-เนื้อหาต้องไม่ส่อไปในทางลามกอนาจาร ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงามของคนในสังคม
-เนื้อหาไม่สร้างความเสียหายหรือเสื่อเสียแก่นิยาย หรือการ์ดเกม Summoner Master
-เนื้อหาต้องไม่ได้มาจากการดัดแปลง คัดลอก ทำซ้ำ หรือ ขโมยผลงานของผู้อื่นมา
-ผลงานที่เข้าประกวดถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของทางบริษัท เซนต์แมกนัส จำกัด

วิธีการร่วมประกวด
-ใน กรณีที่ส่งทางไปรษณีย์เป็นกระดาษหรือ CD ให้เขียนชื่อ-นามสกุล / วันเดือนปีเกิด / อายุ / ที่อยู่(ที่ติดต่อได้) / เบอร์โทรศัพท์ / รุ่นที่ประกวดแนบมาด้วย / รูปภาพของผู้วาดขนาดตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป
-การส่งให้ระบุรุ่นที่ประกวดโดยวงเล็บที่มุมซอง โดยแบ่งเป็น 2 รุ่นดังนี้
-รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี
-รุ่นบุคคลทั่วไป

ที่อยู่สำหรับส่งผลงาน
บริษัท เซนต์แมกนัส จำกัด
ปณ. 15 ปณจ. พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ให้วงเล็บมุมซองว่า “ประกวดวาดภาพในหัวข้อ Summoner Master โลกแห่งจินตนาการ ครั้งที่ 4 ”
พร้อมวงเล็บรุ่นที่ทำการประกวดไว้ด้วย

การตัดสินแบ่งเป็น 2 ช่วง
1. คณะกรรมการคัดเลือกภาพวาดระบายสี Summoner Master โลกแห่งจินตนาการ เพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายโดยผู้ที่ผ่านเข้ารองทางบริษัท เซนต์แมกนัส จำกัด จะติดต่อกลับไปภายในวันที่ 16 มีนาคม 2553และมีการแจ้งผลทาง website http://www.stmagnusgame.com/webboard
2.ประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลอันดับที่ 1 , 2 , 3 แต่ละรุ่นในงาน Grand Tournament ................…………………………

ข้อกำหนดในการมอบรางวัล
-สำหรับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 8 คนสุดท้ายของแต่ละรุ่น จะต้องมาขึ้นเวทีรับของรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 เวลาประมาณ 13.00 น.
-หาก ผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มาแสดงตัวเมื่อถึงเวลามอบของรางวัล จะถือว่าสละสิทธิ์การรับรางวัลและรางวัลจะถูกเลื่อนไปให้กับผู้ที่ได้อันดับ รองลงมา
-เตรียมเอกสารที่สามารถยืนยันตัวเองได้มาด้วย เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรนักเรียน

ทุนการศึกษารุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี
อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 2,500 บาท และผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ
อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 1,500 บาท และผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ
อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1000 บาท และผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ

ทุนการศึกษารุ่นบุคคลทั่วไป
อันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,500 บาท และผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ
อันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,500 บาท และผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ
อันดับที่ 3 ทุนการศึกษา 1,500 บาท และผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทฯ

หมายเหตุ
-การส่งทางไปรษณีย์ในกรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายของชิ้นงานระหว่างการจัดส่งทีมงานจะไม่ขอรับผิดชอบต่อกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
-หาก มีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเกี่ยวกับนิยายชุด Hymn of Exodus2 สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณกิจจา เบอร์ติดต่อ 089-204-4280 ทุกวันเวลา 9.00 น. – 18.00 น.

Total Prize Money: 
12,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.