^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น เทศกาล Movie Extra Tropfest 2010

ประกวดหนังสั้น เทศกาล Tropfest 2010

เทศกาลภาพยนตร์ Movie Extra Tropfest 2010 จัดประกวดหนังสั้น 7 นาที ซึ่ง มีเพียงคำแนะนำเล็กๆน้อย ซึ่งคุณต้องทำตามเมื่อเข้าร่วมประกวดภาพยนตร์ ดังนี้

1. ภาพยนตร์ของคุณจะต้องสร้างขึ้นสำหรับ Movie Extra Tropfest 2,010 (ไม่เคยไปประกวดที่ไหนมาก่อน)
2. หนังที่สร้างจะต้องฉายต่อสาธารณะ ในเทศกาล Movie Extra Tropfest เป็นครั้งแรก
3. ภาพยนตร์ของคุณจะต้องไม่ยาวเกิน 7 นาที
4. หนังจะต้องมีสัญลักษณ์ Tropfest Signature Item (TSI) ซึ่งเป็น ลูกเต๋า สำหรับปี 2010

โปรดดูรายละเอียดจากเว็บไซต์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Tropfest นี้ และดู YouTube Channel (www.youtube.com/tropfest) เพื่อดูรายการประกวดย้อนหลัง และผลงานของผู้ชนะเลิศการประกวดหนังสั้น

หมดเขตส่งผลงานเข้าประกวด 7 มกราคม 2010

ส่วนของเทศกาล Movie Extre Tropfest จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2010

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.