^ Back to Top

การประกวดวงดนตรี ระดับอุดมศึกษา ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 2552 (UMAT 2009)

ประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย 2552 (UMAT 2009)

การประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย : University Music Award of Thailand (UMAT 2009) เปิดรับสมัคร นิสิต นักศึกษา ที่มีความสามารถทางด้านดนตรี เข้าร่วม การประกวดชิงถ้วยรางวัล และ ทุนการศึกษา มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 80,000 บาท

สโมสรนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยต่างๆ ร่วมกัน จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อแสดงถึง พลังสีขาว อันหมายถึง นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการแสดงความรักชาติ โดย ไม่แบ่งแยกสี หรือ แบ่งฝ่าย โดยการใช้ การประกวดแข่งขันดนตรีเป็นสื่อกลาง ในการแสดงความรักประเทศไทย และ ต้องการที่จะเห็นประเทศไทยสงบสุข

ลักษณะการจัดการประกวด

รอบคัดเลือก
1. กำหนดเวลาการส่งผลงาน ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2552 (ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร)
2. แต่ละวงทำการบันทึกบทเพลง จำนวน 2 เพลง ดังนี้ เพลงช้า 1 เพลง และ เพลงเร็ว 1 เพลง
- เพลงเล่นให้เหมือนเพลงต้นฉบับ 1 เพลง (ไทย/สากล)
- เพลงที่มีการเรียบเรียงทำนองใหม่ (Re-Arrange) 1 เพลง (ไทย)
3. จัดส่ง DEMO พร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ แบบไปรษณีย์ลงทะเบียน มาที่
การประกวดวงดนตรีระดับอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
ตู้ ปณ.19 ปณฝ.ศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ 10117
หรือ ส่งด้วยตนเองที่
องค์การนิสิต ตึกกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ในวัน และ เวลาราชการ)
4. ประกาศผลวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์
http://www.umat2009.com

รอบรองชนะเลิศ
1. วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552
2. วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบจะต้องจัดการแสดงดนตรี จำนวน 2 เพลง เพลงช้า 1 เพลง และ เพลงเร็ว 1 เพลง
- เพลงเล่นให้เหมือนเพลงต้นฉบับ 1 เพลง (ไทย/สากล) (ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงเดียวกันกับรอบคัดเลือก)
- เพลงที่มีการเรียบเรียงทำนองใหม่ (Re-Arrange) 1 เพลง (ไทย) (ต้องเป็นเพลงเดียวกันกับรอบคัดเลือก)

รอบชิงชนะเลิศ
1. วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553
2. วงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบจะต้องจัดการแสดงมินิคอนเสิร์ต (Mini Concert) ภายในเวลา 20 นาที
(รวมเวลาเซ็ทเครื่องเสียง และ เล่นเพลงบังคับ 1 เพลง)
3. ต้องมีเพลงที่แต่งขึ้นใหม่ทั้งคำร้อง และ ทำนอง เกี่ยวกับธีม “รักสยาม : We Love Siam” 1 เพลง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด
1. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาของสถาบันการศึกษา ภายในประเทศ
2. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องศึกษาอยู่ในสถาบันเดียวกัน
3. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะเป็นสมาชิกได้เพียงทีมเข้าร่วมการประกวดเดียวเท่านั้น
4. ผู้เข้าร่วมการประกวดจะต้องไม่มีสัญญาสังกัดกับค่ายเพลงใดๆ และ ไม่เคยออกอัลบั้มในเชิง พาณิชย์มาก่อน
5. วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดต้องเป็นวงดนตรีประเภทสตริงคอมโบ โดยมีเครื่องดนตรีบังคับ 3 ชิ้น คือ กลอง, กีตาร์ และ เบส โดยต้องแสดงสดทั้งในเดโมที่ส่งมา และ ในการแสดงจริง
6. วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดจะต้องเล่นเพลงในการประกวดตามลักษณะการจัดการประกวด
7. วงดนตรีที่เข้าร่วมการประกวดมีสมาชิกได้ไม่เกิน 12 คน

หลักฐานการสมัครเข้าร่วมการประกวด
1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายรวมสมาชิกทุกคนในวง ขนาด 4 x 6 นิ้ว (แต่งกายชุด นิสิต-นักศึกษา)
2. ไฟล์รูปถ่ายรวมสมาชิกทุกคนในวง (รูปเดียวกันกับข้อ 1.) ส่งเข้าอี-เมล์ band@umat2009.com
โดยให้ตั้งชื่ออี-เมล์ จากชื่อวงดนตรี (ภาษาไทย) และ เนื้อความให้ใส่ชื่อสถาบัน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
ตัวอย่าง ชื่ออี-เมล์ : วงไพเราะ
ตัวอย่าง เนื้อความ : มหาวิทยาลัยไทย - 0810000001 , 0810000002
3. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต-นักศึกษา ของสมาชิกทุกคนในวง (พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกทุกคนในวง (พร้อมลงลายมือชื่อสำเนาถูกต้อง)

** หมายเหตุ การสมัครเข้าร่วมการประกวดไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น **

สถานที่จัดการประกวด และ กำหนดการ

รอบคัดเลือก
- กำหนดเวลาการส่งผลงานทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤศจิกายน 2552 (ถือตามวันที่ประทับตราไปรษณียากร)
- ประกาศผลวงดนตรีที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ วันที่ 1 ธันวาคม 2552 ทางเว็บไซต์ http://www.umat2009.com

รอบรองชนะเลิศ
- วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม 2552
- ลานกิจกรรม หน้า Bonanza Mall สยามเซ็นเตอร์

รอบชิงชนะเลิศ
- วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2553
- ลานกิจกรรม หน้า Hard Rock Cafe สยามเซ็นเตอร์
รางวัลการประกวด

รางวัลชนะเลิศ
- ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ทุนการศึกษา 30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
- ทุนการศึกษา 20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
- ทุนการศึกษา 10,000 บาท

รางวัลชมเชยการประกวด 2 รางวัล
- ทุนการศึกษา รางวัลละ 3,000 บาท

รางวัลนักร้องยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 2,000 บาท

รางวัลเพลง รักสยาม ยอดเยี่ยม
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท

รางวัลวงดนตรียอดนิยม (Popular vote)
- ทุนการศึกษา 5,000 บาท

* ทุกรางวัลได้รับเกียรติบัตร
ดาวน์โหลดเอกสาร

ใบสมัคร และ ข้อมูลประกอบการสมัคร

Total Prize Money: 
80,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Sun, 2010-01-17 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
01 Nov 2009 (All day) to 20 Nov 2009 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.