^ Back to Top

เชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อในโครงการ Visible Your Imagination ชิงเงินรางวัล 20000

มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
บริษัท ภัทร โปรเกรส เปิดเวทีให้ คนสมองมันส์ๆ มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
ในโครงการ “Visible Your Imagination” กับการออกแบบสื่อ ภายใต้หัวข้อ
Teenage No Sex, Teenage No Drug, Teenage with Thai Culture (เลือก 1 หัวข้อ)
ชิงเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อม ถ้วยรางวัลจาก พณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตัดสินโดย คณะกรรมผู้ส่งคุณวุฒิ และอยู่ในแวดวงสื่อที่หลายท่านต่างซูฮกให้ในฝีมือ
หากฝีมือของคุณไม่เป็นสองรองใคร รีบสมัครมาที่ www.bhatarapro.com หรือ marketing@bhatarapro.com
สมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2553
ส่งผลงานภายในวันที่ 23 กรกฏาคม 2553
Comment ผลงาน และ ประกาศผล วันที่ 30 กรกฎาคม 2553
กติกา
● สื่อสารความคิดแบบจะจะ แจ้งแจ้ง ในรูปแบบ VTR ไม่เกิน 2 นาที ,Standee-X 65 cm x 160 cm
Poster 28 inch x 40 inch,Banner 2 M x 1.2 M, Mobile,Packaging ( อย่างน้อยต้องสื่อสารได้ใน 2 รูปแบบ )

● ผู้เข้าแข่งขัน: เดี่ยว หรือ กลุ่ม(ไม่เกิน 3 คน)

● ส่งผลงานอันเยี่ยมยุทธของคุณมาใรูปแบบ CD บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด เลขที่ 4/6 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 (วงเล็บมุมซองว่าโครงการ Visible Your Imagination )
หรือ โพสท์ ส่งผลงานผ่านทาง Face book ของโครงการ Visible Your Imagination

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2732-2090 ฝ่าย Marketing คุณอ้อม 086-341-9868 และ คุณอุ๋ย 086-342-8553

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Date of winner announcement: 
Fri, 2010-07-30 (All day)
Entry Fee: 
No
Deadline: 
21 Apr 2010 (All day) to 30 Jun 2010 (All day)

Comments

บริษัท ภัทร โปรเกรส's picture

น่าสนใจมากๆ ค่ะ จะรีบชวนเพือน ๆ สมัคร ไป เยอะ ๆ นะค่ะ

มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
บริษัท ภัทร โปรเกรส เปิดเวทีให้ คนสมองมันส์ๆ มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
ในโครงการ “Visible Your Imagination” กับการออกแบบสื่อ ภายใต้หัวข้อ
Teenage No Sex, Teenage No Drug, Teenage with Thai Culture (เลือก 1 หัวข้อ)
ชิงเงินรางวัล

บริษัท ภัทร โปรเกรส's picture

มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
บริษัท ภัทร โปรเกรส เปิดเวทีให้ คนสมองมันส์ๆ มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
ในโครงการ “Visible Your Imagination” กับการออกแบบสื่อ ภายใต้หัวข้อ
Teenage No Sex, Teenage No Drug, Teenage with Thai Culture (เลือก 1 หัวข้อ)
ชิงเงินรางวัล 20,000 บาทพร้อม ถ้วยรางวัลจาก พณฯ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ตัดสินโดย คณะกรรมผู้ส่งคุณวุฒิ และอยู่ในแวดวงสื่อที่หลายท่านต่างซูฮกให้ในฝีมือ
หากฝีมือของคุณไม่เป็นสองรองใคร รีบสมัครมาที่ www.bhatarapro.com หรือ marketing@bhatarapro.com
สมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง 20 มิถุนายน 2553
ส่งผลงานภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2553
Comment ผลงาน และ ประกาศผล วันที่ 9 กรกฎาคม 2553
กติกา
● สื่อสารความคิดแบบจะจะ แจ้งแจ้ง ในรูปแบบ VTR ไม่เกิน 1 นาที ,Standee-X 65 cm x 160 cm
Poster 28 inch x 40 inch,Banner 2 M x 1.2 M, Mobile,Packaging ( อย่างน้อยต้องสื่อสารได้ใน 2 รูปแบบ )
ด้วยโปรแกรม Adobe เท่านั้น
● ผู้เข้าแข่งขัน: เดี่ยว หรือ กลุ่ม(ไม่เกิน 3 คน)
● ส่งผลงานอันเยี่ยมยุทธของคุณมาใรูปแบบ CD บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด เลขที่ 4/6 ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 10240 (วงเล็บมุมซองว่าโครงการ Visible Your Imagination )
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ฝ่าย Marketing คุณอ้อม และ คุณอุ๋ย โทร. 0-2732-2090 ,086-341-9868,086-342-8553

มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
บริษัท ภัทร โปรเกรส เปิดเวทีให้ คนสมองมันส์ๆ มาปล่อยของ ประลองไอเดีย
ในโครงการ “Visible Your Imagination” กับการออกแบบสื่อ ภายใต้หัวข้อ
Teenage No Sex, Teenage No Drug, Teenage with Thai Culture (เลือก 1 หัวข้อ)
ชิงเงินรางวัล

Members Online

There are currently 0 users online.