^ Back to Top

ประกวดผลงานแอนิเมชั่น "15th TBS DigiCon6 [Thailand]"

ประกวดผลงานแอนิเมชั่น "15th TBS DigiCon6 [Thailand]"

บริษัท Tokyo Broadcasting System Television หรือ TBS จากประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับ CG+ และสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม ประกวดผลงานแอนิเมชั่น มัลติมีเดียทางด้าน Digital Content "15th TBS DigiCon6 [Thailand]" ผลงานดีเด่นจะได้เป็นตัวแทนผลงานจากประเทศไทย ส่งไปประกวดกับอีก 10 ประเทศทั่วเอเชีย และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้รับโอกาสบินไปร่วมงานประกาศผลและมอบรางวัล ณ เมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พักตลอดทั้งงาน มูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท ในช่วงเดือนพฤศจิกาย 2556

ทั้งนี้ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดแบบหรือสไตล์ หรือ หัวข้อของผลงาน แต่ผลงานที่ส่งจะต้องเป็นผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film) และมีความยาวไม่เกิน 15 นาที สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 20 กันยายน 2556 

ข้อกำหนดในการส่งผลงาน
1. ผู้ที่ส่งผลงานไม่จำกัดประเภท สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่นักเรียน นักศึกษาไปจนถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ ผลงานจะถูกตัดสินโดยเน้นความคิดสร้างสรรค์เป็นหลัก 
2. ผู้ที่ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้ที่สรรค์สร้างผลงานนั้นๆขึ้นมาเอง โดยมิได้ลอกเลียนจากที่ใดหรือถูกทำก่อนขึ้นมาแล้ว หากทางผู้จัดพบว่าเป็นการทำซ้ำ จะทำการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นๆทันที
3. หากผลงานชิ้นใดมีการใช้เพลงประกอบ จะต้องเป็นเพลงประกอบที่สร้างขึ้นเองหรือเป็นเพลงประกอบที่ถูกซื้อหรือขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง ทางผู้จัดจะไม่รับผิดชอบการละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆทั้งสิ้น
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่จำกัดการได้รับรางวัลจากเวทีใดมาก่อน สามารถส่งเข้าประกวดได้ทุกผลงาน

กติกาการส่งผลงาน
1. ดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้ชัดเจน เช่น ชื่อผลงาน รายละเอียดของเจ้าของผลงาน อย่างครบถ้วน หากเกิดความผิดพลาดอันเกิดจากการกรอกข้อความที่กำกวม ผู้จัดงานขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์ผลงานนั้นๆ ตามความเหมาะสมเหมาะสม สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ได้ที่ http://www.cgplusmag.com/form_2013.pdf
2. แนบผลงานภาพเคลื่อนไหวที่อยู่ในรูปแบบ Digital Content (2D Animation ,3D Animation , Motion Graphic , Stop Motion , Shot Film) โดยไม่จำกัดหัวข้อ และความคิดสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 15 นาที ส่งในรูปแบบ DVD หรือ CD (ไฟล์ .avi , .mpeg , .flv , .swf , .mov , .mp4 , .mkv ) และแนบภาพตัวอย่างผลงานเป็นภาพนิ่ง (ไฟล์ .jpg , .bmp , .tif ความละเอียดไม่ต่ำกว่า 720x480 pixel) จำนวน 5 ภาพ ต่อ 1 ผลงาน

จัดส่งผลงาน โดยทาง ไปรษณีย์ หรือ ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ตามที่อยู่ข้างล่างนี้
CG+ Office: 11/139 ซอย วัฒนวงศ์ ถนน ราชปรารถ เขตราชเทวี กรุงเทพ. 10400 
โปรดวงเล็บมุมซองด้านล่างขวาว่า “Digicon6 Award 2013” 
ผู้ที่ส่งผลงาน 1 ท่านสามารถส่งได้มากกว่า 1 ผลงาน

สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่นิตยสารคอมพิวเตอร์ กราฟิก พลัส 
02-651-7746-7 ภายในวันจันทร์ – ศุกร์ และเวลาราชการเท่านั้น (10.00 – 18.00 น.) 
http://www.cgplusmag.com/ 
http://www.facebook.com/CG.PLUS

Total Prize Money: 
200,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
16 Aug 2013 10:00 to 20 Sep 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.