^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี Asian Beat Band Competition 2013

Asian Beat Band Competition 2013

Yamaha เชิญชวน วงดนตรี มีสมาชิก 2-8 คน ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี เข้าร่วม ประกวดวงดนตรี Asian Beat Band Competition 2013 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้มีเวทีโชว์พลังดนตรี ด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์

1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อให้ธุรกิจของสินค้าคอมโบ้มีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยผ่านการจัดกิจกรรม
1.2 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นวงดนตรีในประเทศไทยให้เป็นที่นิยมมากขึ้น
1.3 ทำให้ภาพลักษณ์สินค้าคอมโบ้ของYamaha มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น
1.4 เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้มีเวทีโชว์พลังดนตรีที่ไร้ขีดจำกัด ด้วยจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ และถ่ายทอดความออกมาเป็นบทเพลงให้ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนได้อย่างยอดเยี่ยม
1.5 เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการผลักดันเยาวชนก้าวสู่โลกของเสียงดนตรี ตลอดจนพัฒนาทักษะและยกระดับความสามารถการเล่นดนตรีให้มีมาตรฐานสากลเทียบเท่ากับนักดนตรีจากชาติอื่น ๆ

2. คุณสมบัติของผู้ประกวด
2.1 บุคคลทั่วไป ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั้งแต่ปี พ.ศ.2534)
2.2 ใน 1 วง ต้องประกอบด้วยสมาชิก 2-8 คน (รวมนักร้องนำชายหรือหญิง)

3. กติกาการประกวด
3.1 เพลงที่ใช้ในการประกวด 2 เพลง โดยเป็นเพลงอิสระ
3.2 มีความสามารถในการร้องหรือเล่นดนตรี กล้าแสดงออก
3.3 ต้องไม่ขึ้นกับสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ ในระหว่างการประกวด
3.4 เครื่องดนตรีที่ใช้ประกวดต้องเป็น Yamaha ทั้งหมด ยกเว้นเครื่องดนตรีที่ทางYamahaไม่ได้ทำการผลิต หรือไม่ได้นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทย ทั้งนี้ทางบริษัทได้จัดเตรียมเครื่องดนตรีสำรองไว้ให้ ดังนี้กีตาร์ จำนวน 2 ตัว และ เบส จำนวน 2 ตัว
3.5 การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด

4. อุปกรณ์ที่ใช้ในการประกวดบนเวที

  1. กลองชุด (ประกอบด้วย Bass Drum 22”, Tom 10”, Tom 12”, Floor Tom 14”, Floor Tom 16” Snare Drum 14x5 ½ “, Cymbal
  2. with Boom Stand 3, Hi-Hat with Stand 1), (ผู้เข้าประกวดต้องน ากระเดื่องมาเอง), (บริษัทฯอนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้ แต่จะต้องเป็นยี่ห้อยามาฮ่าเท่านั้น)
  3. Synthesizer 1ชุด
  4. Amplifier Guitar 2 ชุด, Amplifier Bass 1 ชุด, และ Amplifier Keyboard 2 ชุด

5 .ข้อห้ามในการประกวด

  1. ห้ามใช้โปรแกรมอัตโนมัติต่างๆในการแสดง
  2. ไม่อนุญาตให้สื่อบันทึกทุกประเภทเช่น Disk ทุกชนิด, Smart Media, Thumb Drive, Flash Drive ฯลฯ6.คณะกรรมการตัดสินในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศจะมีคณะกรรมการตัดสินจำนวนไม่น้อยกว่า3 ท่าน

7. รายละเอียดการสมัคร
1.สามารถขอรับ - ส่งใบสมัครได้ที่ตัวแทนการจัดการแข่งขันแต่ละภาค
• ภาคเหนือ : BEATSPOT สาขาเซ็นทรัลพลาซาแอร์พอร์ตเชียงใหม่และโรงเรียนดนตรีสยามกลการนครพิงค์
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ห้างยุ่นออนการดนตรีและโรงเรียนดนตรีสยามกลการอุบลราชธานี
• ภาคใต้: BEATSPOTและ โรงเรียนดนตรีสยามกลการบิ๊กซี ภูเก็ต
• ภาคกลางตะวันออก : ร้านพัฒน์มิวสิค
• กรุงเทพและปริมณฑล : บริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จ ากัด ฝ่ายคอมโบ้ ชั้น 15
2. หลักฐานประกอบใบสมัคร
2.1 รูปถ่ายสีหน้าตรงครึ่งตัวของสมาชิกในวงดนตรีทุกคน คนละ 1 ใบ (ขนาด 5x7 นิ้ว)
2.2 รูปถ่ายรวมสมาชิกในวงทั้งหมด 1 ใบ (ขนาด 5x7 นิ้ว)
2.3 สำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกในวง
3. ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://th.yamaha.com , www.yamahabandproject.com

8. กำหนดการรับสมัคร
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม-30 มิถุนายน 2556

9. รูปแบบและรายละเอียดการแข่งขัน
1. รอบคัดเลือกจากตัวแทนแต่ละภาคจำนวน 5 ภาคเพื่อคัดเลือกให้เหลือเพียง 10วง (ภาคละ 2 วง) โดยใช้เพลงในการประกวด 1 เพลง เวลาในการประกวด 15 นาที (รวมการSound check)
2. รอบชิงชนะเลิศ คัดเลือกจาก 10 วงให้เหลือเพียง 1 วง โดยใช้เพลงในการประกวด 1 เพลง เวลาในการประกวด 15 นาที (รวมการ Sound check)

10.ประกาศรายชื่อวงที่ผ่านรอบคัดเลือก จำนวน 10 วง
วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2556 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง
http://th.yamaha.com ,
www.yamahabandproject.com
www.facebook.com/asianbeat thailand

11.วันและสถานที่ในการแข่งขัน
รอบคัดเลือก
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม 2556
สถานที่ :จังหวัดอุบลราชธานี
• ภาคใต้: วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2556
สถานที่ :จังหวัดภูเก็ต
• ภาคเหนือ: วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2556
สถานที่ :จังหวัดเชียงใหม่
• ภาคกลางตะวันออก : วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2556
สถานที่ :จังหวัดเพชรบุรี
• กรุงเทพและปริมณฑล : วันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556
สถานที่ :ชั้น 5 ห้องประชุม ดร.ถาวร พรประภา อาคารสยามกลการ

รอบชิงชนะเลิศ : วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2556 ณ
สถานที่ : จังหวัดกรุงเทพฯ

เผยแพร่ : http://contestwar.com

File attachments: 
Deadline: 
01 May 2013 08:00 to 30 Jun 2013 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.