^ Back to Top

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ ประจำปี 2553

Design Lab 2010 Competition

อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์แล็บ ประจำปี 2553 ( Electrolux Design Lab 2010 ) โครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ระดับโลก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานเข้าแข่งขันชิงเงินรางวัล และฝึกงานกับทีมนักออกแบบในศูนย์การ ออกแบบของอีเลคโทรลักซ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน ภายใต้หัวข้อ นวัตกรรมดีไซน์ที่คำนึงถึงความสะดวกสบาย และความกะทัดรัดในการใช้งานในพื้นที่จำกัด สำหรับวิถีชีวิตแห่งอนาคต ทั้งด้านการประกอบ และถนอมอาหาร การทำความสะอาดเสื้อผ้า ตลอดจนการทำความสะอาดภายในบ้าน เพื่อตอบสนองกับความต้องการของประชากรในยุคปี ค.ศ. 2050 หรือ อีก 40 ปีข้างหน้า ที่กว่าร้อยละ 74 ของประชากรทั่วโลกจะอาศัยอยู่ในชุมชนเมือง

การแข่งขันรอบสุดท้ายในเดือนกันยายน ที่กรุงลอนดอน

ผู้เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย จะได้รับเกียรติร่วมเดินทางไป เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ เพื่อร่วมงานประกาศผลรอบสุดท้าย และนำเสนอผลงานให้กับคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิ และนักออกแบบระดับโลก ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2553

เกณฑ์การตัดสิน พิจารณาจาก การออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงถูกต้องตามหลักการออกแบบของอีเลคโทรลักซ์

  • ผู้ชนะเลิศระดับโลก Design Lab 2010 Competition จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 5,000 ยูโร (หรือประมาณ 250,000 บาท) และได้รับโอกาสในการฝึกงานกับทีมนักออกแบบในศูนย์การออกแบบระดับโลกของอีเลคโทรลักซ์เป็นระยะเวลา 6 เดือน
  • รองชนะเลิศระดับโลกอันดับที่ 2 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 3,000 ยูโร (หรือประมาณ 150,000 บาท)
  • รองชนะเลิศอันดับที่ 3 จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 2,000 ยูโร (หรือประมาณ 100,000 บาท)

ผู้ที่สนใจสามารถสมัคร และส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันรายบุคคลได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึง 1 พฤษภาคม 2553 ผ่านทางเว็บไซต์ www.ElectroluxDesignLab.com

การคัดเลือกเพื่อเข้าสู่รอบสุดท้ายจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายน

ผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับคัดเลือก และได้รับเชิญไปเมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษในช่วงปลายเดือนกันยายน 2553 เพื่อนำเสนอผลงานในรอบสุดท้ายให้กับคณะกรรมการจากวงการออกแบบในระดับสากล รวมทั้งรับฟังผลการตัดสิน และร่วมในพิธีมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศ

รางวัลระดับประเทศ

  • ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 1 ในประเทศไทยจะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 50,000 บาท จากบริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย พร้อมทั้งถูกส่งเข้าร่วมแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และได้รับโอกาสในการแข่งขันระดับโลกที่เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ
  • ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 25,000 จากบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย
  • ผู้ชนะเลิศอันดับที่ 3 จะได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 15,000 บาท จากบริษัทอีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

การประกาศรางวัลการแข่งขันในระดับประเทศ ประมาณเดือนพฤศจิกายน

คณะกรรมการประจำโครงการ อีเลคโทรลักซ์ ดีไซน์ แล็บ ประจำปี 2553

  1. หม่อมหลวง คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจสัมพันธ์ และให้คำปรึกษา กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
  2. คุณกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการด้านที่ปรึกษาการออกแบบ ศูนย์สร้างสรรค์ การออกแบบ (TCDC)
  3. คุณสักกฉัฐ ศิวะบวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท Industrial Design Network จำกัด
  4. คุณธริณี พิมลศรี ผู้จัดการสื่อสารองค์กร บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย

ส่งผลงานเข้าประกวดที่เวบไซต์ www.ElectroluxDesignLab.com หรือติดต่อฝ่ายการตลาดอีเลคโทรลักซ์ โทร 02-725-9000 ต่อ 9204 และ 9207

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข่าวประชาสัมพันธ์

คุณดารณี หรือคุณชนิดดา
บริษัท สปาร์ค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด โทร 02 653-2717 ถึง 9

อีเมลล์ daranee@spark.co.th , chompu@spark.co.th

Total Prize Money: 
500,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.