^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "WNTD Music Awards 2024"

ประกวดวงดนตรี "WNTD Music Awards 2024"

กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ กรมควบคุมโรค ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "WNTD Music Awards 2024" เนื่องในงานรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2567 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • ต้องเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (นับสถานะจากวันที่ส่งใบสมัคร)
 • ผู้สมัครต้องสังกัดวงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น หรือร้องร่วมกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้
 • สมาชิกในวงอยู่ในสถาบันเดียวกัน หรือต่างสถาบันกันได้
 • ผู้สมัครต้องไม่ติดสัญญาในสังกัดนักแสดง หรือค่ายเพลงใดๆ รวมถึงต้องไม่เคยมีผลงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และไม่ได้เล่นดนตรีอาชีพมาก่อน
 • ผู้สมัครต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้จัดงานอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ในระหว่างการประกวด ผู้สมัครจะไม่สามรถเปลี่ยนแปลงสมาชิกภายในวงได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัยโดยคณะกรรมการการจัดงานของสงวนสิทธิ์พิจารณาเป็นรายกรณี ผู้สมัครทุกคน ต้องลงนามลายมือชื่อยินยอมรับทราบ พร้อมด้วยผู้ปกครองเพื่อรับทราบและยินยอมให้ผู้จัดงานมีสิทธิ์นำภาพนิ่ง, วิดีโอของกิจกรรม และคลิปวิดีโอผลงาน รวมถึงชื่อวง ชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อใดๆ ก็ตามของสมาชิกไปทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ เพื่อใช้ในการโฆษณาประชาสัมพันธ์แพร่เสียง แพร่ภาพ และเผยแพร่ต่อสาธารณชน  ไม่ว่าจะรูปแบบ ระบบ หรือในสื่ออื่นใดในทุกช่องทาง รวมทั้งยินยอมให้ภาพนิ่ง และวิดีโอของกิจกรรมเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงาน ตลอดอายุแห่งการคุ้มครองสิทธิ และลิขสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนด

กติกาการประกวด

 • มีสมาชิกวงดนตรีมีจำนวนตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปแต่ไม่เกิน 6 คน
 • เพลงที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วย
  • เพลงบังคับ คือ เพลง Gen Z ไม่ต้องลอง โดยจะต้อง Re-arrange ทำนองใหม่เรียบเรียงดนตรีขึ้นมาใหม่ได้โดยใช้เนื้อเพลงเดิม ไม่ผิดความหมาย ทั้งนี้ สามารถดูเนื้อเพลงต้นฉบับได้ที่ Youtube ค้นหาชื่อเพลง Gen Z ไม่ต้องลอง
  • เพลงตามความถนัด (เพลงไทยสากล) คือเพลงเหมือน (Cover) เพลงที่วงสามารถเลือกเองได้ จำนวน 1 เพลง โดยผู้สมัครต้องเล่นให้เหมือนต้นฉบับ โดยเนื้อร้องและทำนองเหมือนเพลงต้นฉบับ ทั้งนี้ต้องแจ้งรายชื่อเพลง พร้อมระบุชื่อศิลปิน/วง ในใบสมัครด้วย
 • จัดประกวด จำนวน 3 รอบ ได้แก่ คลิปวิดีโอ รอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศ
  • คัดเลือกจากคลิปวิดีโอเพลงถนัด
   • คลิปเพลงถนัดที่ส่งมาพร้อมใบสมัคร ความ 5-7 นาที
   • เลือกเหลือ 20 ทีม เพื่อเข้ารอบคัดเลือก
  • รอบคัดเลือก เพลงที่ใช้ในการประกวด 2  เพลง ได้แก่
   • เพลงบังคับ Gen Z ไม่ต้องลอง
   • เพลงตามความถนัด ไทยสากล 1 เพลง
   • เวลาที่ใช้ในการประกวด ทุกวงมีเวลาแสดงไม่เกิน 15 นาที (รวมการตั้งเครื่อง)
  • รอบชิงชนะเลิศ เพลงที่ใช้ในการประกวด  3 เพลง ได้แก่
   • เพลงบังคับ Gen Z ไม่ต้องลอง
   • เพลงตามความถนัด ไทยสากล 1 เพลง 2 เวอร์ชั่น คือ เพลงเหมือน (Cover) เนื้อร้องและทำนองเหมือนเพลงต้นฉบับ จำนวน 1 เพลง
   • เวลาที่ใช้ในการประกวด ทุกวงมีเวลาแสดงไม่เกิน 15 นาที (รวมการตั้งเครื่อง)
 • การจับเวลาจะจับเวลาตั้งแต่พิธีกรส่งคิวให้กับวงที่เข้าประกวด
 • ผู้แข่งขันทุกวงต้องใช้อุปกรณ์หลัก (ตามเอกสารแนบ) ที่ทางทีมงานจัดไว้ให้เท่านั้น
 • วงดนตรีทุกวงต้องมีอุปกรณ์เครื่องเล่นดนตรีไม่ต่ำกว่า 3 ชิ้น

เพลงถนัดที่ใช้ในการประกวด ประกอบด้วย

 • จะไม่ทิ้งกัน - บอย โกสิยพงษ์
 • เล่าสู่กันฟัง - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 • เธอผู้ไม่แพ้ - เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์
 • ก้อนหินก้อนนั้น - โรส ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์
 • ครึ่งหนึ่งของชีวิต - แอม เสาวรักษ์  ลีละบุตร
 • ไม่ยอมหมดหวัง - เจนนิเฟอร์ คิ้ม
 • รอยยิ้มนักสู้ - เสก โลโซ
 • ชีวิตยังคงสวยงาม - วง Body Slam
 • ศรัทธา - วง หินเหล็กไฟ
 • แสงสุดท้าย - วง Body Slam
 • สักวัน..แล้วมันก็ผ่านไป - โต๋ ศักดิ์สิทธิ์  เวชสุภาพร
 • กำลังใจ - วง โอป
 • ยังยิ้มได้ - พลพล พลกองเส็ง
 • ชัยชนะ - ป๊อด ธนชัย / สันติ หลุนเพ่
 • ใจยักษ์ - เก่ง ธชย ประทุมวรรณ

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 17 เมษายน 2567

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล โล่พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  5,000  บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล     เกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  3,000  บาท
 • รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล เกียรติบัตร
 • รางวัล Popular Vote จำนวน 1 รางวัล เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • กองอำนวยการประกวดวงดนตรีเนื่องในกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก
  บริษัท โอเค แมส จำกัด เลขที่ 169/19 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1400
 • โทร.0-2618-7781-4 ต่อ 1070
 • E-mail : ok_mass2002@yahoo.com
File attachments: 
Deadline: 
28 Feb 2024 08:30 to 17 Apr 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.