^ Back to Top

ประกวดเต้น "Samsungเซฟครับ TikTok Challenge"

ประกวดเต้น "Samsungเซฟครับ TikTok Challenge"

Samsung ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น "Samsungเซฟครับ TikTok Challenge" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 129,960 บาท

กติกาการประกวด

 • กดครีเอทวิดีโอ โดยมีความยาวไม่น้อยกว่า 30 วินาที ใช้เพลงและท่าเต้นที่กำหนด โพสต์ลงลงในบัญชีผู้ใช้งาน TikTok ของตนเอง
 • อัปโหลดลงติ๊กต๊อก เขียนคำบรรยายภายใต้หัวข้อ "เซฟครับ" ให้ครีเอทที่สุด ตั้งค่าโพสต์วีดิโอเป็นสาธารณะ ตลอดระยะเวลากิจกรรม พร้อมติดแฮชแท็ก #Samsungเซฟครับ #SmartThings
 • ผู้ร่วมกิจกรรมจะได้รับคะแนนพิเศษ เพิ่ม 10 คะแนน ง่ายๆ เพียงแสดงหลักฐานว่าได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ‘SmartThings’ พร้อมลงทะเบียนอยากถูกต้อง และแสดงหลักฐานการลงทะเบียน ไว้ในท้ายคลิปวิดีโอ

กำหนดระยะเวลา

 • ส่งผลงานตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน - 8 ตุลาคม 2566
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมที่ร่วมสนุกในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผ่านทางเฟซบุ๊ก: Samsung Thailand (www.facebook.com/SamsungThailand) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 • ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่ เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) เฟซบุ๊ก: Samsung Thailand ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2566 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ภายในวันและเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป

เกณฑ์การตัดสิน

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และต้องปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไขและข้อตกลงการร่วมกิจกรรม รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานของติ๊กต๊อกอย่างถูกต้องครบถ้วน และจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย จึงมีสิทธิ์รับรางวัล
 • ผู้ร่วมกิจกรรมที่ครีเอทคอนเทนต์สร้างสรรค์ถูกใจคณะกรรมการมากที่สุดจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล คัดเลือกโดยคณะกรรมการซึ่งเป็นตัวแทนจาก บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 1 อาคาร เอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 33 - ชั้น 35 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานครฯ 10120 ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกผู้ชนะกิจกรรมดังนี้
  • ความสร้างสรรค์และความสวยงามของคลิปวิดีโอ เช่น ไอเดียในการคิดคอนเทนต์, การตัดต่อคลิป ชุดที่ใส่เต้น, ฉากที่เต้น = 10 คะแนน
  • ความถูกต้องของท่าเต้น = 10 คะแนน
  • คำบรรยายสร้างสรรค์และถูกต้อง = 10 คะแนน
  • รับคะแนนพิเศษเพิ่ม +10 คะแนน แค่ลงทะเบียนแอปพลิเคชัน SmartThings การตัดสินและ/หรือการใช้ดุลพินิจของบริษัทฯ เกี่ยวกับเงื่อนไขและข้อตกลงการร่วมกิจกรรมนี้ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณีและไม่อาจฟ้องร้องหรือดำเนินคดีได้

วิธีการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน SmartThings

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SmartThings และลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน SmartThings
 • เข้าสู่หน้า "หน้ารายการโปรด" คลิกลูกศรข้างคำว่า "Home"”
 • เลือกคำว่า "การจัดการตำแหน่ง" และเปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็นชื่อของคุณ

ของรางวัลและเงื่อนไขการรับของรางวัล

 • เกณฑ์การตัดสินคะแนน
  ร่วมสนุกตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2566 - 8 ตุลาคม 2566 บริษัทฯ จะคัดเลือกผู้ชนะจากผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด เพียง 1 ท่านแรกที่มีคะแนนสูงสุด ตามเกณฑ์การตัดสินผู้ชนะที่กำหนดข้างต้น โดยของรางวัลมีรายละเอียดดังนี้
  ผู้ชนะที่คะแนนสูงสุดลำดับที่ 1 จะได้รับรางวัลคือ เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง รวมจำนวนรางวัลทั้งสิ้น 1 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 129,960 บาท ได้แก่
  • ทีวี Neo QLED 4K รุ่น 55QN85C มูลค่า 49,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
  • เครื่องปรับอากาศ WindFreeTM รุ่น AR13CYECAWKNST 12,000 BTU มูลค่า 20,990.19 บาท จำนวน 1 เครื่อง
  • มอนิเตอร์ Smart Monitor M7 รุ่น LS32BM700UEXXT มูลค่า 12,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
  • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Jet Bot AI+ รุ่น VR50T95735W/ST มูลค่า 45,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดการของรางวัล ผู้ได้รับรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงของรางวัล หรือมอบหรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นและไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินสดหรือส่วนลดอื่นใด ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • การประกาศรายชื่อและการยืนยันสิทธิ์
  • ประกาศรายชื่อผู้ชนะกิจกรรมที่ร่วมสนุกในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ผ่านทางเฟซบุ๊ก: Samsung Thailand (https://www.facebook.com/SamsungThailand) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
  • ผู้ชนะต้องยืนยันสิทธิ์โดยส่งชื่อ-สกุลจริงและเบอร์โทร ที่อยู่ เข้ามาผ่านทาง Inbox (Message) เฟซบุ๊ก: Samsung Thailand ภายในเวลา 11.00 น. ของวันที่ 24 ตุลาคม 2566 หากไม่ได้รับการตอบรับจากผู้ชนะหรือมีผู้สละสิทธิ์ภายในวันและเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะพิจารณาให้สิทธิ์แก่ผู้ชนะในลำดับถัดไป
 • เงื่อนไขและข้อตกลงการรับของรางวัล
  หลังประกาศผลผู้ชนะ ผู้รับรางวัลตกลงที่จะรีวิวการใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ได้รับเป็นของรางวัล โดยมีข้อตกลงและรายละเอียดดังนี้
  • รีวิว เครื่องใช้ไฟฟ้า จำนวนทั้งหมด 4 เครื่อง รวมมูลค่า 129,960 บาท
   • ทีวี Neo QLED 4K รุ่น 55QN85C มูลค่า 49,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
   • เครื่องปรับอากาศ WindFreeTM รุ่น AR13CYECAWKNST 12,000 BTU มูลค่า 20,990.19 บาท จำนวน 1 เครื่อง
   • มอนิเตอร์ Smart Monitor M7 รุ่น LS32BM700UEXXT มูลค่า 12,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
   • หุ่นยนต์ดูดฝุ่น Jet Bot AI+ รุ่น VR50T95735W/ST มูลค่า 45,990 บาท จำนวน 1 เครื่อง
  • ถ่ายวิดีโอและ/หรือ โพสต์รูปรีวิวการใช้งาน จำนวน 3 ครั้ง ตามหัวข้อที่บริษัทฯ กำหนด ผ่านทางโซเชียลมีเดียติ๊กต๊อก และ/หรือ เฟซบุ๊ก และตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ โดยมีรายละเอียดดังนี้
   • วิดีโอการรีวิวของรางวัล โดยแต่ละคลิปต้องมีระยะเวลา 2 นาที เป็นจำนวน 2 ครั้ง
   • โพสต์รูปจำนวนไม่น้อยกว่า 4 รูป ต่อโพสต์ เป็นจำนวน 1 ครั้ง
  • ผู้ได้รับรางวัลตกลงที่จะส่งรูป เนื้อหาคำบรรยาย และ/หรือ วีดีโอ ให้บริษัทฯ ตรวจสอบผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดก่อนโพสต์เนื้อหา รูปภาพ หรีอ วิดีโอดังกล่าว หากบริษัทฯ เห็นว่าเนื้อหาไม่เหมาะสมหรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ผู้ได้รับรางวัลตกลงที่จะแก้ไขเนื้อหาการรีวิวสินค้าใหม่ตามที่บริษัทฯ ได้ให้คำแนะนำ
  • ผู้ได้รับรางวัลจะต้องโพสต์การรีวิวสินค้าที่กำหนด ภายในระยะเวลา 4 เดือน (เดือนตุลาคม 2566 – เดือนมกราคม 2567) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยวิดีโอและรูปที่โพสต์จะถือเป็นสิทธิ์ของบริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เพื่อนำมาใช้ประชาสัมพันธ์และเพื่อใช้เป็นสื่อในการส่งเสริมการขายและการตลาดของบริษัทฯ โดยผู้ได้รับรางวัลตกลงว่าจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้นในงานอันมีลิขสิทธิ์
  • ผู้ชนะต้องใส่ Affiliate Link ในแคปชั่นที่กำหนดโดยบริษัทฯ เพื่อมีโอกาสได้รับสิทธิ์ในการรับค่าตอบแทน หรือค่าคอมมิชชั่น จากการที่มีคนเข้าไปซื้อสินค้าซัมซุงผ่าน Affiliate Link โดยอัตราค่าตอบแทนหรือค่าคอมมิชชั่น เงื่อนไขการรับค่าตอบแทน /ค่าคอมมิชชั่นนี้ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
  • ผู้รับรางวัลรับทราบว่า การรีวิวสินค้าตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นเงื่อนไขในการรับรางวัลและผู้รับรางวัลยินยอมลงนามในหนังสือข้อตกลงและ/หรือเอกสารต่างๆ ที่บริษัทฯ กำหนด
  • หากผู้รับรางวัลไม่สามารถรีวิวสินค้าซัมซุงซึ่งเป็นของรางวัลที่ได้รับข้างต้น ถือว่าผู้รับรางวัลสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคะแนนสูงสุดในลำดับถัดไป
  • หากผู้รับรางวัลได้รีวิวของรางวัลไปแล้ว และต่อมาไม่ประสงค์รีวิวสินค้าอีกต่อไป ผู้รับรางวัลจะต้องคืนของรางวัลที่ได้รับภายใน 30 วันนับจากวันที่แจ้งแก่บริษัทฯว่าไม่ประสงค์รีวิวสินค้าอีกต่อไป โดยตกลงเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเกี่ยวกับการคืนของรางวัลให้บริษัทฯ

เงื่อนไขและข้อกำหนดทั่วไปในการร่วมกิจกรรม

 • ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องมีอายุ มีอายุไม่ต่ำกว่า 13 ปี และต้องปฏิบัติตามกติกา เงื่อนไขและข้อตกลงการร่วมกิจกรรม รวมถึงเงื่อนไขการใช้งานของติ๊กต๊อกอย่างถูกต้องครบถ้วน และจะต้องมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย จึงมีสิทธิ์รับรางวัล
 • ภาพ/วิดีโอและการคอมเมนต์ที่แชร์ หรือโพสต์ภาพ/วิดีโอต้องเป็นถ้อยคำที่สุภาพเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดมอบของรางวัลให้กับผู้ร่วมกิจกรรมที่มีคำบรรยาย เนื้อหา หรือคำตอบที่ใช้ภาษาไม่เหมาสะสม หยาบคาย หรือขัดต่อกฏหมายที่เกี่ยวข้อง หรือมีการพาดพิงบุคคลที่สาม หรือ อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งไม่ว่าในด้านการเมือง สังคม ศาสนา รวมถึง เนื้อหาหรือคำบรรยายที่อาจทำให้ภาพลักษณ์ของซัมซุงเสียหาย หรือไม่ได้เป็นไปตามนโยบายของซัมซุง นอกจากนี้ หากบริษัทฯ พบว่าเนื้อหาหรือคำบรรยายนั้นเป็นการทำซ้ำ คัดลอก เลียนแบบ หรือ แก้ไขงานอันมีลิขสิทธิ์ของผู้อื่น หรืออาจเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น บริษัทจะตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมและการรับของรางวัล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • ของรางวัลจะถูกจัดส่งโดยบริษัทขนส่ง ภายในวันที่ 60 วันนับจากวันที่ผู้ที่ได้รับรางวัลได้ยืนยันตัวตนและยืนยันสิทธิ์ในการรับรางวัลพร้อมส่งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้บริษัทได้ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว
 • พนักงานบริษัท พนักงานตามสัญญาจ้าง ของบริษัท ไทยซังซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด และครอบครัวของ บุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถโต้แย้งได้
 • ผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมให้บริษัทมีสิทธิ์ในการพิมพ์และ/หรือเผยแพร่ภาพ/วิดีโอ/ข้อความ และข้อมูลต่างๆ ของผู้ร่วมกิจกรรมเพื่อการโฆษณา และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในปัจจุบันและ/หรือในอนาคต โดยไม่ต้องบอกกล่าวหรือจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ต่อผู้ร่วมกิจกรรม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล ตามที่กฏหมายกำหนด โดยต้องแสดงหลักฐานการชำระภาษีที่เกี่ยวข้องตามที่บริษัทฯ กำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ค่าขนส่ง และค่าติดตั้งสินค้า เป็นต้น ซึ่งผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องนำเงินสดมาชำระโดยไม่สามารถหักจากมูลค่าของของรางวัลได้ และจะต้องลงนามเอกสารใบรับทราบการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ดังกล่าว
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลให้ผู้โชคดีที่มีหลักฐาน เอกสาร และ/หรือ ข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้องภายในระยะเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นการได้รับรางวัลถือเป็นเป็นโมฆะ ผู้โชคดีไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล รวมทั้งบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการงดมอบรางวัลให้ผู้โชคดีที่บริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อได้ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการของบริษัทฯ และหากบริษัทฯ ตรวจสอบภายหลัง และพบว่าผู้ได้รับรางวัลไม่อยู่ในเงื่อนไขที่กำหนด บริษัทฯ สามารถยกเลิกสิทธิ์ และมอบสิทธิ์ใหม่ให้ผู้ได้รับรางวัลในรายชื่อสำรองได้ รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ, ยกเลิก, เพิกถอน, หรือเรียกคืนรางวัลทั้งหมด รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย หากมีการใช้สิทธิร่วมรายการโดยทุจริต ปลอมแปลง ฉ้อฉล หรือการกระทำใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิในรายการนี้
 • หากคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้ร่วมกิจกรรมท่านใดมิได้ปฏิบัติตามกฎและข้อตกลงของกิจกรรม หรือมีเจตนาทำลายการดำเนินกิจกรรม คณะกรรมการมีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการพิจารณา ตัดสิทธิ์บุคคลดังกล่าว
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดต่อการสูญเสีย หรือบาดเจ็บ หรือความรับผิดใดๆ จากการร่วมกิจกรรม หรือเกิดขึ้นจากบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกิจกรรม รวมถึงไม่รับผิดชอบในความขัดข้อง หรือ การหยุดชะงักหรือขัดข้องของระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์มือถือ หรือแพลตฟอร์มใดๆ ที่ใช้ในการร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใด
 • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบใดๆ ในความสูญหายหรือเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับของรางวัล ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด รวมถึงความล่าช้า สูญหายและ/หรือเสียหายจากการขนส่งหรือการส่งมอบของรางวัล หรือการไม่มีผู้รับของรางวัล โดยผู้ร่วมกิจกรรมหรือผู้ที่ได้รับรางวัลไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัทฯ ทั้งสิ้น
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี หากบริษัทได้รับผลจากกฎหมายหรือได้รับคำสั่งจากหน่วยงานใดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน หรือด้วยเหตุสุดวิสัย อันมีผลให้จำต้องเปลี่ยนแปลงหรือ ยกเลิกการร่วมสนุก รวมถึงการจัดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นดังกล่าว บริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก การร่วมสนุกนี้ได้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตกลงเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งหมดและรับทราบว่า บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ("บริษัทฯ") เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหลาย ซึ่งผู้ร่วมกิจกรรมได้ให้แก่บริษัทฯ อัน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เพศ อีเมล์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน รูป วิดีโอ ชื่อบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย และประวัติการใช้งาน ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือการสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและ/หรือ ความเห็น ข้อเสนอแนะ ความพึงพอใจในสินค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงต่อไปว่าผู้ร่วมกิจกรรมยินยอมลงนามในเอกสารใดๆ ตามกฎหมายในรูปแบบที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ หากผู้ร่วมกิจกรรมไม่ยินยอมให้บริษัทฯ เก็บ รวบรวม ใช้ เปิดเผย โอน หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร่วมกิจกรรม บริษัทฯ จะไม่สามารถดำเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนี้ได้ ผู้ร่วมกิจกรรมรับทราบว่า บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกิจกรรมนี้ และต่อเนื่องไปอีกตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือตราบเท่าที่จำเป็น ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิของผู้ร่วมกิจกรรมได้จากนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ที่ www.samsung.com/th/info/privacy

ติดต่อสอบถาม
โทร 1282

Total Prize Money: 
129,960 Baht
File attachments: 
Deadline: 
18 Sep 2023 (All day) to 08 Oct 2023 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.