^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "PSC Young Music Challenge 2022"

ประกวดวงดนตรี "PSC Young Music Challenge 2022"

วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค1 ขอเชิญนักเรียนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษา และ ปวช. สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "PSC Young Music Challenge 2022" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัลเกียรติยศ และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • นักเรียน/นักศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อายุไม่เกิน 22 ปีเท่านั้น
 • ต้องมีเอกสารยืนยันชัดเจนว่ายังคงสถานะเป็นนักเรียน/นักศึกษา (บัตรนักเรียน/นักศึกษา)
 • วงดนตรีที่เข้าแข่งขันจํากัดสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
 • สมาชิกในวงมีสิทธิ์สมัครเข้าร่วมทําการประกวดได้เพียงวงเดียวเท่านั้น
 • สมาชิกในวงมากสุดไม่เกิน 7 คน

กติกาการประกวด

 • การประกวดแบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
  • รอบคัดเลือก (DEMO) เป็นการตัดสินจากคลิปวิดีโอ ที่ผู้เข้าแข่งขันส่งประกวดความยาวของคลิปวิดีโอต้องไม่เกิน 6 นาทีส่งโดยอัปโหลดคลิปลงE-mail U6530729@pongsawadi.ac.th
  • รอบชิงชนะเลิศ เป็นการตัดสินจากการแสดงสด ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์
 • ผู้เข้าแข่งขันที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้(ยกเว้นเกิดเหตุสุดวิสัย และต้องแจ้งทางผู้จัดก่อนการซ้อมรอบ Sound Check วันที่ 19 มกราคม 2566)
 • คลิปวิดีโอต้องปรากฏโลโก้งานของ PSC Young Music Challenge 2022 โลโก้สํานักงานป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 และโลโก้วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ เท่านั้น โดยห้ามตัดต่อโลโก้ลงในคลิปวิดีโอ สามารถพิมพ์ (Print) ใส่กระดาษ ตั้งวางให้เห็นชัดเจน หรือเปิดในอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถเห็นโลโก้ชัดเจน เช่น Laptop, iPad, Smartphone
 • เพลงที่ใช้ในการประกวด
  • รอบคัดเลือก เพลงที่ถนัด (แนวเพลง POP-ROCK) 1 เพลง
  • รอบชิงชนะเลิศ เพลงที่ถนัด เวลา 10 นาที
 • วงดนตรีทุกวงต้องใช้เครื่องเสียงเฉพาะที่ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
 • ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมเครื่องดนตรีเฉพาะมาเอง (ทางทีมงานจัดเตรียมเครื่องดนตรีพื้นฐานให้)

กำหนดระยะเววลา
เปิดรับสมัครและส่งคลิปรอบ Demo ระหว่างวันที่ 7 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2565

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ เงินรางวัล 6,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เงินรางวัล 4,000 บาท โล่รางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท นักร้อง เกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท มือกีตาร์ เกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท มือเบส เกียรติบัตร
 • รางวัลนักดนตรียอดเยี่ยม ประเภท มือกลอง เกียรติบัตร
 • ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน เกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม

 • E-mail : U6530729@pongsawadi.ac.th
 • Page Facebook : PSC Young Music Challenge 2022
Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
07 Nov 2022 08:30 to 07 Dec 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.