^ Back to Top

ประกวดดนตรี "ProPlugin Amplify Your Dreams Contest #4"

ประกวดดนตรี "ProPlugin Amplify Your Dreams Contest #4"

ProPlugin ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดดนตรี "ProPlugin Amplify Your Dreams Contest #4" หัวข้อ "Sing from your dreams หยิบฝันนั้นมาทำเพลง" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 650,000 บาท พร้อมโปรดิวซ์ผลงานเพลงที่ได้รับเลือกของคุณให้เสร็จสมบูรณ์ โดยโปรดิวซ์เซอร์ชื่อดังระดับประเทศสำหรับผู้ชนะใน Final Round

กติกาการประกวดรอบ Audition Round

 • เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก จำนวน 1 เพลง โดยเป็นเพลงที่แต่งขึ้นใหม่และ เป็นเพลงที่แต่งเอง ไม่ใช่การ Cover หรือ Rearrange ไม่จำกัดสไตล์เพลง และรูปแบบ (ผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานการสร้างสรรค์ขึ้นมาเองของผู้ส่งเข้าประกวด และต้องไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ใดๆทุกกรณี)
 • สมาชิกในวง 3 คนขึ้นไป ไม่เกิน 10 คน (ไม่กำหนดเครื่องดนตรี) เนื่องจากในรอบ Semi Final และรอบ Final จะมีการแข่งขันแสดงดนตรีสดเพื่อคัดเลือกผู้เข้ารอบในรอบถัดไป และผู้ชนะเลิศ
 • ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที รูปแบบไฟล์เป็น MP4  หรือ WAV. พร้อมอัปโหลดลงบนช่องทางที่กำหนดให้
 • คัดเลือก 20 ศิลปิน เข้าสู่การประกวดรอบที่สอง
 • มีเวลาส่งผลงานตั้งแต่ 15 สิงหาคม - 15 กันยายน 2565 เท่านั้น
 • ประกาศผลผู้ชนะวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2565
 • การตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนส่งผลงานเข้าประกวด

 • อัปโหลดไฟล์ผลงานของท่านบนช่องทาง Youtube และแชร์ผลงานลงช่องทาง Social Media Facebook พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะ และระบุชื่อผลงาน "Sing from your dream หยิบฝันนั้นมาทำเพลง" ตามด้วยชื่อผลงาน และติดแฮชแท็ก #ProPluginAmplifyYourDreamsContest4 เพื่อให้กรรมการสามารถเข้าถึงไฟล์ผลงานได้ โดยที่ผลงานระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที รูปแบบไฟล์เป็น MP4  หรือ WAV.
 • ระบุอุปกรณ์ และ DAW & Software หรือ App ที่ใช้ทำเพลง ในรายละเอียด (Description) บน Youtube
 • กรอกรายละเอียดของผู้เข้าประกวดบน Google From พร้อมแนบลิ้งค์ผลงานผ่าน : https://forms.gle/221iDiKsyPT2ihyy5 ได้เลยตั้งแต่วันนี้ 15 สิงหาคม- 15 กันยายน 2565 นี้เท่านั้น

กำหนดระยะเวลา

 • รับสมัครตั้งแต่ 15 สิงหาคม- 15 กันยายน 2565
 • ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ Semi Final ในวันที่ 30 กันยายน 2565

เกณฑ์การตัดสิน Audition round

 • การเรียบเรียงดนตรี 30 คะแนน
 • เนื้อหาสอดคล้องกับหัวข้อ 30 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ 20 คะแนน
 • คุณภาพของผลงาน 20 คะแนน

ผลงานที่ได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบและการรับรางวัล

 • ผู้ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัลหากไม่สามารถมารับตามวันที่ทางบริษัทมอบรางวัลได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *ผู้ได้รับรางวัลต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายตามที่กฎหมายกำหนด
 • ผลงานทั้งหมดจะถือเป็นลิขสิทธิ์ของ ProPlugin และของบริษัทเพื่อใช้ในการส่งเสริมการขายของ ProPlugin ต่อไป
 • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งมอบ File เสียงและภาพต้นฉบับให้กับ ProPlugin พร้อมทำสัญญารับผิดชอบเรื่องลิขสิทธิ์ หากมีการทราบภายหลังว่ามีการละเมิดใดๆก็ตาม จะโดนตัดสิทธิ์และต้องเป็นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายทั้งหมด
 • ผู้เข้าแข่งขันตกลงและยินยอมให้ผู้จัดรายการเป็นผู้มีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการบันทึกภาพ หรือเสียงของผู้เข้าแข่งขันในการแข่งขันได้ทุกอิริยาบถ เพื่อถ่ายทอดสดทางสื่อต่างๆ ดังกล่าวหรือใช้ประโยชน์อื่นใดแต่เพียงผู้เดียว  ในตลอดระยะเวลาในการแข่งขัน
 • ผู้เข้าแข่งขันขอรับรองว่า ก่อนและขณะสมัครเข้าทำการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันไม่มีภาระผูกพัน หรือ ได้ ทำสัญญาเข้าเป็นนักร้องในสังกัดกับบุคคลอื่นใด หรือ มีภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขัน รวมทั้งภายในระยะเวลาการแข่งขัน ผู้เข้าแข่งขันจะไม่เข้าทำสัญญาเป็นนักร้องในสังกัดกับบุคคลอื่นใด และจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกผันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขันเว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นหนังสือจากผู้จัดรายการ

ติดต่อสอบถาม
Line Openchat : https://shorturl.asia/PAV76

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Seel Jitman

Total Prize Money: 
650,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
17 Aug 2022 08:30 to 15 Sep 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.