^ Back to Top

แข่งขันแอนิเมชัน "Web Design & Multimedia Contest 2022 (WMC 2022)"

แข่งขันแอนิเมชัน "Web Design & Multimedia Contest 2022 (WMC 2022)"

สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแอนิเมชัน "Web Design & Multimedia Contest 2022 (WMC 2022)" ชิงทุนการศึกษา

คุณสมบัติผู้แข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่า
 • มีทักษะในการออกแบบ 2D Animation
 • มีความสามารถในการพัฒนาต่อยอด มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง
 • มีความรู้ความเข้าใจเรื่องลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา
 • เป็นผู้ที่รักในการสร้างสรรค์ ไม่ลอกเลียนแบบใคร
 • เป็นผู้ที่รักในการเรียนรู้ แสวงหาโอกาสอยู่เสมอ

ลักษณะการแข่งขัน

 • แข่งขันเป็นทีม ทีมละ 3 คน โดยแต่ละทีมจะได้รับโจทย์เพื่อใช้ในการออกแบบ Story Board ตามโจทย์ที่ Hacks กำหนดให้ และส่งให้กรรมการเพื่อคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ โดยทางคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากทุกทีมที่ส่งเข้ามา
 • ข้อมูลโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขันในการทำแอนิเมชัน อนุญาตให้ใช้ได้ทั้งโปรแกรม Adobe Animate และ Adobe After Effect และทางสถาบันมีโปรแกรมเพิ่มเติมให้ใช้งานคือ Adobe Photoshop และ Adobe Audition ในส่วนของอุปกรณ์อัดเสียงให้ทุกทีมพกกันมาเอง
  หมายเหตุ ห้ามใช้ font หรือ เสียง ที่ละเมิดลิขสิทธิ์

กำหนดระยะเวลา

 • หมดเขตสมัครเข้าแข่งขัน วันที่ 12 สิงหาคม 2565
 • ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน (รอบสุดท้าย) วันที่ 15 สิงหาคม 2565 ณ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น

รางวัลการแข่งขัน

 • รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท
 • รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษามูลค่า 7,000 บาท
 • รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท

หมายเหตุ ผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะได้ถูกนำไปใช้เป็นสื่อโฆษณาของ Hacks

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/iTThaiNichi

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Apichaya Nimkoompai

File attachments: 
Deadline: 
02 Aug 2022 08:30 to 12 Aug 2022 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.