^ Back to Top

ประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี 2562

ประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี 2562

กองอำนวยการจัดงานกาชาดประจำปี 2562 ร่วมกับฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญน้องๆ อายุ 1 - 5 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสุขภาพเด็ก ในงานกาชาด ประจำปี 2562 ชิงรางวัล

ประเภทการประกวด

 • ประเภทที่ 1 อายุตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี 6 เดือน
 • ประเภทที่ 2 อายุตั้งแต่ 2 ปี 6 เดือน ถึง 5 ปี

หมายเหตุ นับอายุถึงวันที่ 15 พ.ย. 62

การสมัคร

 • สามารถยื่นใบสมัครและชำระค่าลงทะเบียน จำนวน 100 บาท
 • ระหว่างวันที่ 2-6 กันยายน 2562 (ไม่ต้องนําเด็กมา)
 • ณ โถงหน้าห้องฝ่ายการเงิน ชั้น M โซน C ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ติดต่อสอบถาม

 • หน่วยธุรการ ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
  โทร.0 2256 4971
 • ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานจัดหารายได้
  โทร. 0 2256 4440 หรือ 0 2255 9911
Deadline: 
02 Sep 2019 08:30 to 06 Sep 2019 15:00

Members Online

There are currently 0 users online.