^ Back to Top

ประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019"

ประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019"

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Fortune Town Music Contest 2019" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 63,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 1. ผู้เข้าประกวดต้องกำลังศึกษาอยู่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า (อายุอยู่ในช่วงตามที่ กำหนดคือในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2544 - วันที่ 31 ธันวาคม 2549 อ้างอิงจาก วัน เดือน ปี พ.ศ. เป็นเกณฑ์)
 2. รวมทีมเป็นวงดนตรี 3 – 8 คน รวมทั้งนักดนตรีและนักร้องนำ มีชื่อวงพร้อม
 3. ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยมีผลงานเพลงหรืออยู่ค่ายเพลง หรือที่ทำเพื่อหารายได้มาก่อน
 4. ผู้เข้าประกวดต้องสังกัดวงดนตรีวงเดียวเท่านั้น
 5. ผู้เข้าประกวดที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ต้องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ และขึ้นรับรางวัลได้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2562 ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

เพลงที่ใช้ในการสมัคร

 • ให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records เท่านั้น จำนวน 1 เพลง โดยเป็นเพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ หรือ ดัดแปลง (RE ARRANGE) (สามารถดูเพลงได้ที่ YouTube : Muzik Move, Boxx Music และ Me Records)
 • หรือ เพลงที่สร้างสรรค์ด้วยตัวเอง ซึ่งไม่เคยนำใช้ในการประกวดที่ใดมาก่อน ไม่เคยมีการเผยแพร่เชิงพาณิชย์ หรือไม่ถูกออกวางจําหน่าย ถูกเซ็นต์สัญญาอยู่ในสังกัดหรือค่ายเพลงใดๆ

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

 1. ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัครการส่งผลงานเข้าประกวด และเอกสารข้อตกลงเงื่อนไข ได้ที่ bit.ly/2UIWwap หรือ สมัครออนไลน์ได้ที่ bit.ly/2GwdlMV
 2. ส่งไฟล์เอกสารใบสมัครพร้อมคลิปวิดีโอการแสดงสด ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ซึ่งประกอบด้วย
  • ใบสมัครพร้อมเอกสารข้อตกลงเงื่อนไขที่กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ l Fortune Town Music Contest 2019 2
  • แนบไฟล์คลิปวิดีโอการแสดงสด หรือ Share link ตั้งค่าเป็นสาธารณะ (ex. Google Drive, Dropbox,YouTube,etc.) ที่อัพโหลดคลิปที่ใช้ในการสมัคร โดยต้องเห็นสมาชิกทุกคน ไม่มีการตัดต่อ ไม่ผ่านการแต่งเสียงหรือ ใช้เอฟเฟ็กต์ จากโปรแกรมใดๆ (ไฟล์.mp4) ความยาว ไม่เกิน 5 นาที
  • รูปถ่ายรวมสมาชิก โดยเห็นใบหน้าสมาชิกทุกคนชัดเจน จำนวน 1 รูป
  • รูปถ่ายเดี่ยวสมาชิกแต่ละคน โดยเห็นใบหน้าชัดเจน บันทึกชื่อไฟล์เป็น ชื่อ-นามสกุล ของเจ้าของรูป (1 คน ต่อ 1 รูป)
 3. โดยส่งเอกสารการสมัครทั้งหมดมาที่ E-mail : event.fortune62@gmail.com

กำหนดการประกวดวงดนตรี

 1. ประกาศผลรอบคัดเลือก วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โดยคณะกรรมการจะทำการคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบคัดเลือกจํานวน 20 วง จากคลิปวิดีโอ ที่ส่งมาทั้งหมด โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.fortunetown.co.th และ FB Page : Fortunetown
 2. คัด Social Popular Vote 1 วง : วันที่ 24-30 พฤษภาคม 2562 ร่วมโหวตคลิปวิดีโอ ของทั้ง 20 วงที่ได้รับคัดเลือก เพื่อค้นหา Social Popular Vote ที่จะได้สิทธิ์เข้าสู่รอบสุดท้ายทันที จํานวน 1 วง ผ่านทาง FB Page : Fortunetown (ปิดโหวต วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น.)
 3. ประกาศผลรอบ Semi Final จำนวน 12 วง : วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการจะทำการคัดเลือกจากผู้ผ่านเข้ารอบ 20 วงให้เหลือเพียง 12 วง โดย 11 วงคัดเลือกจากคณะกรรมการ และอีก 1 วง ที่มาจาก Social Popular Vote โดยจะประกาศผ่านทางเว็บไซต์ www.fortunetown.co.th และ FB Page : Fortunetown
 4. รอบชิงชนะเลิศ : วันที่ 9 มิถุนายน 2562 วงที่ได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จํานวน 12 วง ทําการแสดงดนตรีบนเวที ณ ลานฟอร์จูนสตรีท ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ โดยการแสดงดนตรี Fortune Town Music Contest 2019 เป็นส่วนหนึ่งในงานฉลองครบรอบ 20 ปี ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์

รายละเอียดการแข่งขันรอบ Social Popular Vote

 • กรรมการคัดเลือก จำนวน 20 วง จาก คลิปวิดีโอ ที่ส่งมาทั้งหมด
 • ทำการโพสต์ คลิป ทั้ง 20 วง บน FB : FortuneTown เพื่อหา Social Popular Vote
 • ทำการปิดโหวตในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. (Like, Love, Haha, Wow = 1 point, Share = 3 point)

รายละเอียดการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

 • วงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยกรรมการคัดเลือกจำนวน 11 วง กับอีก 1 วง จาก Social Popular Vote ผ่าน FB : FortuneTown รวมเป็นทั้งหมดจำนวน 12 วง (ทางเจ้าหน้าที่จัดประกวดจะทำการติดต่อไปยังหัวหน้าวงเพื่อสอบถามเพลงที่จะใช้ใน การแสดง)
 • เวลาในการประกวดต่อวงไม่เกิน 15 นาทีพร้อมทำการแสดงสดจำนวน 2 เพลง (รวมเวลา Set Up และ Sound Check) ถ้าเกินเวลาจะถูกตัดคะแนนตามดุลยพินิจของกรรมการ
 • เพลงที่ใช้ในการแสดงสดรอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 เพลง ต้องเป็นเพลงเดียวกับที่ใช้สมัครจำนวน 1 เพลง ส่วนอีก 1 เพลงให้ใช้ลิขสิทธิ์เพลงของค่าย Muzik Move, Boxx Music หรือ Me Records เท่านั้น โดยเป็นเพลงที่เล่นเหมือนต้นฉบับ หรือ ดัดแปลง (RE ARRANGE) (สามารถดูเพลงได้ที่ YouTube : Muzik Move, Boxx Music และ Me Records)

หมายเหตุ : อนุญาตให้ใช้เพลงที่สร้างสรรค์หรือแต่งเองเพียง 1 เพลงเท่านั้น

 • ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด
 • ผู้เข้าแข่งขันประกวดดนตรี ต้องมารายงานตัวก่อนการแข่งขัน 2 ชั่วโมงเพื่อจับฉลากลำดับการประกวด และเตรียมความพร้อมที่เวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัวกรรมการจะพิจารณาถือว่า สละสิทธิ์)
 • ผู้เข้าประกวดทุกคนต้องนำบัตรนักศึกษา หรือหลักฐานการศึกษา พร้อมบัตรประชาชนมาด้วย หากไม่นำมาแสดงกรรมการจะพิจารณาไม่ให้เข้าร่วมการแข่งขัน (หากเป็นบัตรเหลืองต้องมีรูปถ่ายและนายทะเบียนเป็นผู้ลงนาม)
 • ในระหว่างทำการแสดงหากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใด ข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
 • วงที่ได้รับรางวัลต้องอยู่ในสถานที่แข่งขันเท่านั้น หากไม่สามารถขึ้นรับรางวัลได้ถือว่าสละสิทธิ์

เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ

 1. พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางดนตรี
 2. พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
 3. พิจารณาจากความสามารถในการแสดงออกบนเวที

คณะกรรมการตัดสิน
ตัวแทนจากศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ และค่ายเพลง Muzik Move

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 25,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับทุนการศึกษา 15,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับทุนการศึกษา 5,000 บาท โล่รางวัล พร้อมประกาศเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย จำนวน 9 รางวัล รับทุนการศึกษา รางวัลละ 2,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้เข้าประกวดจะต้องปฏิบัติภายใต้ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดและข้อรับรองซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้อย่างเคร่งครัด หากพบว่าผู้เข้าประกวดไม่ได้เป็นไปตามกฎกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ได้ทันที
 • เงินรางวัลที่ได้ หักภาษี ณ ที่จ่าย 5% (วงที่ได้รางวัลต้องนำสำเนาบัตรประชาชนของสมาชิกคนใดคนหนึ่งในวงใช้เป็นหลักฐานในการรับเงินรางวัลเท่านั้น)

ติดต่อสอบถาม

 • ส่วนงานกิจกรรมการตลาด ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
 • โทร. : 02 766 3900-2, 02 247 3737 ต่อ 3045 , 083 989 1463 (คุณพัฒน์)
 • InBox เข้ามาที่ FB Page: Fortunetown

ข่าวประชาสัมพันธ์ : FortuneTown Shopping mall [C.P. Land Plc.]

Total Prize Money: 
63,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
24 Apr 2019 10:00 to 20 May 2019 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.