^ Back to Top

ประกวดเทพธิดาลั่นทุ่ง

ประกวดเทพธิดาลั่นทุ่ง

กองประกวด Mr. & Miss Little Thailand Culture ขอเชิญน้องๆ อายุ 5 - 15 ปี สมัครเข้าร่วมการ ประกวดเทพธิดาลั่นทุ่ง ชิงมงกุฎ พร้อมถ้วยรางวัล สายสะพายเกียรติยศ และของรางวัลจากผู้สนับสนุน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ชาย/หญิง ที่มีอายุระหว่าง 5-10 ปี , 11-15 ปี นับอายุ ณ วันส่งข้อมูลและสลิปค่าสมัครครบถ้วน (เศษวันและเดือนปัดทิ้ง ไม่แยกประเภท ชาย/หญิง)
 • มีความกล้าแสดงออก เชื่อมั่นในตัวเอง

รุ่นการประกวด

 • รุ่นอายุระหว่าง 5-10 ปี
 • รุ่นอายุระหว่าง 11-15 ปี

ขั้นตอนการสมัคร

 • กำหนดการสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2562 หรือเต็มจำนวนที่กองประกวดกำหนด
  หมายเหตุ จำนวนจำกัดรุ่นละ 50 คน เต็มจำนวนปิดรับสมัครทันที หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • สมัครที่ inbox ของ Fanpage Facebook : Mr.&Miss Little Thailand Culture (ไม่มีการรับหน้างาน)
 • ค่าสมัคร 500 บาท ทุกรุ่น วิธีชำระ โอนเข้าบัญชี
      คุณดลพร พุ่มพวง
      ธนาคารกสิกรไทร/พาราไดซ์พาร์ค
      เลขที่บัชชี 6282147279
 • เมื่อโอนเงินสมัครแล้ว ส่งรายละเอียดทาง Inbox Fanpage Facebook : Mr.&Miss Little Thailand Culture (เพื่อใช้ในการประกวดชิงรางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์ (จำนวน 3 รางวัล ไม่แยกประเภทและไม่แยกรุ่น)
      ชื่อ ...................
      นามสกุล ...................
      ชื่อเล่น ...................
      อายุ ...................
      น้ำหนัก ...................
      ส่วนสูง ...................
      เบอร์โทรศัพท์ ...................
 • หลังจากส่งหลักฐานครบ รอรับ การตอบรับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อรอข้อมูลอัพโหลดเข้าระบบและรูปผู้เข้าประกวดขึ้นโชว์ที่หน้าเพจเพื่อร่วมชิงรางวัลขวัญใจสื่อออนไลน์

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการประกวดและทวงสิทธิ์ใดๆ หากผู้สมัครมาประกวดในวันประกวดไม่ได้ตามวันที่ผู้จัดได้กำหนดไว้

กำหนดการประกวด
ประกวดในวันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

 • ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป
 • เริ่มการประกวด เวลา 11.30 น.
 • สิ้นสุด 18.00 น.

หมายเหตุ กำหนดการเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

การแต่งกายในการประกวด
การแต่งกาย ความสวยงามแบบไทย ชาย/หญิง แต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองอีสาน

การตัดสิน
ตัดสินการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ความน่ารัก สดใส สมวัย
 • การแต่งกาย ความสวยงาม แบบไทย
 • รูปร่าง หน้าตา
 • บุคลิกภาพ ความกล้าแสดงออก ไหวพริบ
 • ความสามารถในการเดินและการไหว้ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีไทย

รางวัลการประกวด
มงกุฎ ถ้วยรางวัล และสายสะพายเกียรติยศ ขอางวัลจากผู้สนับสนุน

ติดต่อสอบถาม
กองประกวดที่ 091-7929936

File attachments: 
Deadline: 
26 Feb 2019 10:00 to 13 Apr 2019 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.