^ Back to Top

ประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษา (เขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้) High School Band Contest 2012

บริษัท เบสท์ โฟร์ มีเดีย จำกัด, ศูนย์ฝึกอบรมเยาวชน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้, สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากสถาบันการศึกษา ในเขตพื้นที่ภาคใต้ เข้าร่วมประกวดดนตรีระดับมัธยมศึกษา โครงการ “สานฝันต้นกล้าสู่ดวงดาวเพื่อสันติสุข ครั้งที่ 6” ชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ ยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี

เพื่อให้เยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แสดงออกด้วยวิธีที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ สามารถจูงใจให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด เพื่อให้รู้ถึงความรู้รักสามัคคี การเสียสละและการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะ

จัดประกวด วัน / เวลา / สถานที่
รอบที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม 2555 – 31 มีนาคม 2555 รับสมัครวงดนตรี
สถานที่ Talk of the town organizer
วันที่ 7-8 เมษายน 2555 คัดเลือกวงดนตรี (รอบ Audition)

รอบที่ 2 ประกวดรอบคัดเลือก 20 วง ณ. Event Halls ชั้น 4 ศูนย์การค้าลีการ์เดนส์ พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2555

รอบที่ 3 รอบชิงชนะเลิศ ณ.ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 8 โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2555 ถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 (NBT) เวลา 14.30-16.00 น.

ผู้เข้าร่วมการประกวด
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จากสถาบัน การศึกษาต่างๆ ในเขตพื้นที่การศึกษาภาคใต้

เงินรางวัลชนะการประกวดวงดนตรีสตริง

  1. ชนะเลิศ เงินรางวัล 20,000 บาท
  2. รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 10,000 บาท
  3. รองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 5,000 บาท
  4. รองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท
  5. กองเชียร์ดีเด่น เงินรางวัล 10,000 บาท
  6. กองเชียร์ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท
  7. กองเชียร์ รางวัลชมเชย เงินรางวัล 5,000 บาท

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
57,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
01 Mar 2012 10:00 to 31 Mar 2012 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.