^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561"

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561"

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยระดับมัธยมศึกษา "โครงการ บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2561" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเงินรางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
 2. อายุไม่เกิน 19 ปี ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2542
 3. สมาชิก ไม่เกิน 20 คน และไม่ต่ำกว่า 5 คน
 4. ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงหนึ่งวงเท่านั้น
 5. สามารถรวมตัวกันได้มากกว่าหนึ่งสถาบันการศึกษา
 6. การแข่งขันในนามตั้งแต่ 2 สถาบันการศึกษาขึ้นไป ต้องอยู่ในพื้นที่การคัดเลือกเดียวกันเท่านั้น
 7. ถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนดไว้ ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กติกาการประกวด

 1. รอบคัดเลือก เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 3 เพลง สามารถเล่นตามต้นฉบับ หรือ Cover ใหม่
  • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 เพลง
  • เพลงลูกทุ่ง (ช้าหรือเร็ว) จำนวน 1 เพลง
  • เพลงไทยสากล, เพลงสากล (ช้าหรือเร็ว) จำนวน 1 เพลง
   *(ยกตัวอย่างการเลือกเพลง ถ้าเลือกเพลงลูกทุ่งเป็นเป็นช้า เพลงไทยสากลก็จะเป็นเพลงเร็ว มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม และควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม)*
 2. เพลงพระราชนิพนธ์เล่นเป็นลำดับแรกเสมอ
 3. เวลาที่ใช้ในการประกวด 20 นาที เริ่มจับเวลาหลังจากพิธีกรประกาศชื่อวง หยุดเวลาเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
 4. ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการ
 5. ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด (ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ)
 6. การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียนเท่านั้น

อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด

 1. เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้ คือ กลองชุด (อนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้)
 2. เครื่องดนตรีที่นอกเหนือจากข้อ 3.1. ผู้เข้าประกวดต้องจัดเพิ่มเติม เช่น กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมถึงเครื่องเป่า พร้อมแจ้งรายละเอียดให้ทางคณะกรรมการรับทราบ

กำหนดการ

 • เปิดรับสมัครพฤษภาคม - กรกฎาคม 2561 (ในแต่ละภาคจะต้องสมัครก่อนวันประกวดรอบคัดเลือกของภาคนั้นๆ เป็นเวลา 1 สัปดาห์)
 • รอบคัดเลือก
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
   วันที่ 30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้
   วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ
   วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง
   วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
  • รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร
   วันที่ 19-20 กรกฎาคม 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี
 • Work Shop เดือนสิงหาคม 2561 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 • รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 5 กันยายน 2561 ณ เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี

หมายเหตุ

 • วงที่ชนะเลิศในการประกวด โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 7 ได้สิทธิ์ผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ซึ่งประกอบไปด้วยสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
  1. โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  2. โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
  3. โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 • การประกาศผลวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดวันสุดท้ายของแต่ละภูมิภาค
 • การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากวงที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 1 วงของแต่ละภูมิภาค รวมทั้งสิ้น 5 วง
 • การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับภูมิภาค ของวงที่ดีที่สุด 2 วง

รางวัลการประกวด

 • รางวัลรอบคัดเลือก
  • รางวัลชนะเลิศ โล่รางวัล
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 โล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล มูลค่า 8,000 บาท
  • เกียรติบัตรสำหรับผู้ที่เข้าร่วมการคัดเลือกทุกท่าน
 • รางวัลรอบชิงชนะเลิศ
  • รางวัลชนะเลิศ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 300,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 200,000 บาท
  • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 100,000 บาท
  • รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล พร้อมเงินรางวัล มูลค่า 75,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • คุณจารุจรรย์ ตินทุกะสิริ 095-253-4995
 • ทางโทรสาร (Fax) ได้ที่ 02-559-0098
 • www.facebook.com/botplengrak

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Spain Donyoon

Deadline: 
22 May 2018 10:00 to 11 Jul 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.