^ Back to Top

ประกวดแฟชั่นชุดแฟนซี "Recycled Fashion Kids Contest"

ประกวดแฟชั่นชุดแฟนซี "Recycled Fashion Kids Contest"

ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 15 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดแฟชั่นชุดแฟนซี "Recycled Fashion Kids Contest" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน

วิธีการประกวด

 • ใช้วัสดุต่างๆ มาออกแบบชุดเครื่องแต่งกายที่สวมใส่ได้จริง
 • ชุดที่ออกแบบต้องเป็นวัสดุเหลือใช้ อย่างน้อย 60%
 • วันแข่งขันต้องมีการสวมชุดมาแสดง พร้อมเดินโชว์บนเวที
 • ผู้สมัครต้องบรรยายแนวคิดในการประดิษฐ์ชุดในวันประกวดจริง (แนะนำตัว/ ชื่อผลงาน/ แนวคิด-แรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน/ วัสดุที่ใช้)

หมายเหตุ สามารถบรรยายแนวคิดเอง หรือจะส่งตัวแทนบรรยายบนเวทีได้ (ไม่เกิน 5 นาที)

วิธีการสมัคร

 • รับสมัครน้องๆ ช่วงอายุไม่เกิน 15 ปี
 • รับสมัครผ่านทาง Inbox FB: Plearnary (www.facebook.com/Plearnary)
 • ระบุชื่อ-สกุล อายุ, เบอร์โทร, LINE ID, E-mail

หลักฐานแนบการสมัคร
(ส่งทาง Inbox FB: Plearnary ตอนสมัคร)

 • สำเนาสูติบัตร 
 • สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 1 ใบ 
 • รูปถ่าย 1 รูป

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์ชุด 40 คะแนน
 • ความสวยงามของชุด 30 คะแนน
 • สามารถสวมใส่ และใช้ประโยชน์ได้จริง 15 คะแนน
 • การเดินแบบ และการโพสต์ท่า 15 คะแนน

รางวัลการประกวด (รวม 7 รางวัล) ดังนี้

 • รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลขวัญใจเพลินนารี่ มอลล์ ทุนการศึกษา 500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • รางวัล Recycle Fashion Boy สุด HOT!! รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน
 • รางวัล Recycle Fashion Girl สุด HOT!! รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

กำหนดระยดเวลา

 • รับสมัครแล้ว ถึงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561
 • ประกวดในวันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล)

ติดต่อสอบถาม

 • TEL: 062-956-6397
 • LINE ID: INCLUDE9

ข่าวประชาสัมพันธ์ : Mkt.include 9

Total Prize Money: 
20,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 May 2018 10:00 to 23 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 2 users online.

 • mod
 • Woraporn Mod Chimmee