^ Back to Top

ประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018

ประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018

บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ขอเชิญนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือลูกค้าวีไอพี สมัครเข้าร่วมการประกวด ASNI MAN & WOMAN 2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 400,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และสายสะพาย

วัตถุประสงค์
บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด ได้จัดการประกวด ASNI MAN & WOMAN เป็นประจำทุกปีมาอย่างต่อเนื่อง จวบจนปัจจุบันนับเป็นการประกวดปีที่ 13 ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้หนุ่มสาวทุกคนที่มีความใฝ่ฝัน ต้องการแสดงออกซึ่งความมั่นใจ ความสามารถ และพร้อมในการพัฒนาตนเอง เพื่อสร้างความสำเร็จ สร้างชื่อเสียงให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติต่อไป ผู้เข้าร่วมการประกวดจะได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพ ถ่ายทอดทักษะในการเดิน การแต่งหน้าการดูแลตนเอง ตามแบบอย่างสากล ได้รับประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่น และได้สร้างเสริมมิตรภาพสายสัมพันธ์อันงดงามระหว่างผู้เข้าร่วมประกวดด้วยกัน 

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

 • เป็นนักธุรกิจเอมสตาร์ หรือ ลูกค้าวีไอพี ทุกสัญชาติ
 • อายุ 15 - 27ปี
 • เป็นเพศชาย หรือ เพศหญิง โดยกำเนิด
 • สถานภาพโสด
 • เพศชายส่วนสูงตั้งแต่ 170 เซนติเมตรขึ้นไป  
 • เพศหญิงส่วนสูงตั้งแต่ 165 เซนติเมตรขึ้นไป
 • ไม่มีพันธะหรือสัญญากับต้นสังกัดใดๆ อันจะทำให้เกิดปัญหาในการทำงานร่วมกับทางบริษัทฯ

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วนและชัดเจน
 • ภาพถ่ายสีรูปหน้าตรงครึ่งตัว และเต็มตัวขนาด 4x6 นิ้ว อย่างละ 1 ภาพ (เป็นภาพถ่ายใหม่ไม่เกิน 3 เดือน)
 • สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง1 ใบ
 • กรณีผู้สมัครมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีลายเซ็นผู้ปกครองอนุญาตในใบสมัครและแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครองพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

การสมัครเข้าประกวด
สมัครผ่านทางออนไลน์ไกด้ที่ www.aimstarnetwork.com

 • ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานใหญ่ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์มาที่ บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด
  1191 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110

กำหนดการ

 • รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 5 พฤษภาคม 2561
 • วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือก ทางเว็บไซต์ www.aimstarnetwork.com และ Facebook : aimstarnetwork.official
 • วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-15.00 น. รอบคัดเลือก 40 คน (ผู้ชาย 20 คน และ ผู้หญิง 20 คน)
 • วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. การฝึกการเดินแบบ และ การโพสต์ท่า
 • วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00-16.00 น. การฝึกอบรมการดูแลผิว และการแต่งหน้าด้วยผลิตภัณฑ์แอสนี่
 • วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00-20.00 น. รอบตัดสินการประกวด ณ Eden Zone, ศูนย์การค้า Centralworld

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ASNI MAN 2018
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมสายสะพาย
  • เงินรางวัล 50,000 บาท
  • ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASNI MAN 2018
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมสายสะพาย
  • เงินรางวัล 30,000 บาท
  • ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASNI MAN 2018
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมสายสะพาย
  • เงินรางวัล 20,000 บาท
  • ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 25,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศ ASNI WOMAN 2018
  • ถ้วยรางวัลชนะเลิศ พร้อมสายสะพาย
  • เงินรางวัล 50,000 บาท
  • ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ASNI WOMAN 2018
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 พร้อมสายสะพาย
  • เงินรางวัล 30,000 บาท
  • ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 35,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ASNI WOMAN 2018
  • ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 พร้อมสายสะพาย
  • เงินรางวัล 20,000 บาท
  • ผลิตภัณฑ์แอสนี่ มูลค่า 25,000 บาท

ติดต่อสอบถาม
www.facebook.com/Aimstarnetwork.Official

ข่าวประชาสัมพันธ์ : นพ.พนินทร์ ชนเลอเกียรติ์ / บริษัท เอม สตาร์ เน็ทเวิร์ค จำกัด

Total Prize Money: 
400,000 Baht
Deadline: 
13 Feb 2018 10:00 to 05 May 2018 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.