^ Back to Top

ประกวดหนูน้อย Santa Santy fashion show 2018

ประกวดหนูน้อย Santa Santy fashion show 2018

ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อย Santa Santy fashion show 2018 ชิงทุนการศึกษา 30,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เด็กชายและเด็กหญิง อายุ 4 - 8 ปี
 • แต่งกายในธีม ซานต้า ซานตี้ เตรียมความมั่นใจในการเดินโชว์ชุด และแสดงความสามารถ

กำหนดระยะเวลา

 • เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 ธันวาคม 2560 เวลา 18.00 น.
 • ประกวดในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ เจริญนคร 16 เวลา 11.00 น.เป็นต้นไป ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1

เกณฑ์การตัดสิน (รวม 100 คะแนน)

 • ความสวยงามของชุด 25 คะแนน
 • การแสดงความสามารถ 25 คะแนน
 • ความกล้าแสดงออก 25 คะแนน
 • ความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน

การประกวด

 • รอบที่ 1 โชว์ตัว และแนะนำตัว แต่งกายซานต้า ซานตี้ น่ารักสมวัย แสดงถึงความเป็นตัวตนของผู้เข้าประกวด
 • รอบที่ 2 การแสดงความสามารถ ไม่เกิน 7 นาที  
  • รายงานตัว เวลา 12.30 น.
  • เริ่มประกวด เวลา13.00 น.

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศอันดับ1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
 • รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,000 บาท จำนวน 2 รางวัล

ช่องทางการรับสมัคร

 • Facebook fanpage : www.facebook.com/SENAfestMall
  • โดยการโพสรูปภาพ หน้า Wall
  • แจ้งชื่อนามสกุล ผู้เข้าประกวด อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด สำเนาบัตรสูติบัตร 1 ชุด หรือ สำเนาบัตรประชาชน และ แจ้งชื่อนามสกุล ผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์ e-mail
  • Hashtag #SENAfest (พร้อมเปิดเป็นสาธารณะ)
 • สมัครผ่าน Line : 08000696066
  • ส่งรูปภาพ 1 รูป
  • แจ้งชื่อนามสกุล ผู้เข้าประกวด อายุ เพศ วันเดือนปีเกิด และ แจ้งชื่อนามสกุล ผู้ปกครอง เบอร์โทรศัพท์ e-mail

หมายเหตุ รับใบสมัครได้ที่ เคาท์เตอร์ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ เจริญนคร 16 เวลา 11.00 – 18.00 น.

ติดต่อสอบถาม
คุณกุลชลิต โทร 08000696066 เวลา 10.00 -18.00 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Supattra Somboon

Deadline: 
18 Dec 2017 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.