^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9 : Silpakorn Youth Music Award #IX

ประกวดวงดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9 : Silpakorn Youth Music Award #IX

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9 : Silpakorn Youth Music Award #IX หัวข้อ “บทเพลงพระราชนิพนธ์” ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติและเงื่อนไข

 1. ผู้ประกวดต้องเป็นนักเรียนอายุไม่เกิน 19 ปี ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
 2. ผู้ประกวดต้องไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน
 3. มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
 4. ผู้ประกวดต้องสังกัดอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น หรือร้องร่วมกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้
 5. ผู้ประกวดที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้
 6. การประกวดเป็นการประกวดประเภทวง สมาชิก 4-7 คน (รวมนักร้อง)

บทเพลงและข้อกำหนด จำนวน 2 เพลง

 1. เป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 2. ผู้เข้าประกวดต้องทำการเรียบเรียงเสียงประสานขึ้นใหม่ โดยไม่ดัดแปลง เนื้อร้อง หรือทำนองเพลง มีความอ่อนโยน สุภาพและสวยงาม มีจังหวะช้าหรือปานกลาง
 3. เพลงที่ใช้ประกวดทั้งสามรอบ จะต้องเป็นเพลงเดียวกัน และไม่มีการปรับเปลี่ยนการเรียบเรียงเสียงประสานแต่อย่างใด

ระยะเวลาการประกวด

 1. รอบคัดเลือก (รอบแสดงสด) วงละไม่เกิน 15 นาที (รวม Sound Check)
 2. รอบชิงชนะเลิศ วงละไม่เกิน 20 นาที (รวม Sound Check)

หลักฐานประกอบการสมัคร

 1. ไฟล์ใบสมัคร
 2. ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวของสมาชิกในวงดนตรีทุกคน (ความละเอียดสูง, ชุดนักเรียนเท่านั้น)
 3. ไฟล์รูปถ่ายรวมสมาชิกในวง (ความละเอียดสูง, ชุดนักเรียนเท่านั้น)
 4. ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียน ของสมาชิกในวง
 5. ไฟล์วิดีโอ หรือ YouTube Link การเล่นดนตรีของวง จำนวน 2 เพลง เพื่อใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก (บทเพลงพระราชนิพนธ์ฯ ที่ใช้ในการประกวดครั้งนี้)
 6. กำหนดส่งหลักฐานการสมัคร ภายในวันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 16.00 น.

ช่องทางการสมัคร และส่งหลักฐาน

 1. ใบสมัครออนไลน์ ทาง www.music.su.ac.th หรือ www.facebook.com/SilpakornYouthMusicAward
 2. ส่งหลักฐานทาง sufm.syma@gmail.com

กำหนดการแข่งขัน

 1. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบแรก (รอบวิดีโอ) ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันที่ 21 กันยายน 2560 (คัดเลือกเข้าแข่งขันรอบคัดเลือก จำนวน 10 วง)
 2. การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบสอง (รอบแสดงสด) วันที่ 30 กันยายน 2560 เวลา 15.00 - 20.00 น. (คัดเลือกเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ จำนวน 5 วง)
 3. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00-17.00 น.

สถานที่แข่งขัน (แต่งกายชุดนักเรียนเท่านั้น)

 1. การแข่งขันรอบคัดเลือก (รอบแสดงสด) ณ ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ (ลานกลางแจ้ง)
 2. การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

เกณฑ์การตัดสิน

 1. ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถในการสร้างสรรค์ เรียบเรียงที่มีความสวยงาม
 2. เทคนิคการเล่น คือ ความสามารถในการเล่นดนตรี
 3. การขับร้องและประสานเสียง มีการออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธี ออกเสียงทำนองไม่ผิดเพี้ยน และมีความกลมกลืนสอดคล้องกับเสียงประสานอย่างสวยงาม
 4. มีการดึงพลังเสียงออกมาใช้อย่างเหมาะสม
 5. Harmony คือความลงตัวและความเข้ากันระหว่างการร้อง การเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้น รวมถึงเสียงที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน มีความไพเราะ น่าฟัง
 6. การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพ นอบน้อม เปี่ยมด้วยความรัก ศรัทธาและระลึกถึงต่อองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

หมายเหตุ

 1. คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 2. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การคัดเลือก และการตัดสินของกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 3. วงที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือก (รอบแสดงสด) จำนวน 10 วง ต้องเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ Stage Performance ณ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ในการแข่งขัน

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โทรศัพท์ 02-424-5505
 • อาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ โทรศัพท์ 081-555-6570
 • www.facebook.com/silpakornyouthmusicaward
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
03 Aug 2017 10:00 to 14 Sep 2017 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.