^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

ประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560

กองทัพบก และ บริษัท ปตท. จำกัด มหาชน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยโครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ชิงถ้วยพระราชทานฯ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

 1. สมาชิกในวงต้องมีอายุไม่เกิน 19 ปี ต้องไม่เกิดก่อน พ.ศ. 2541
 2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ไม่เกินข้อกำหนดที่ 1.
 3. สมาชิกภายในวงรวมกันไม่เกิน 20 คน และไม่ต่ำกว่า 5 คน
 4. ผู้สมัคร 1 คน เป็นสมาชิกได้เพียงวงเดียวเท่านั้น และสามารถรวมตัวกันได้มากกว่าหนึ่งสถาบันการศึกษา
 5. หนึ่งสถาบันการศึกษา สามารถเข้าร่วมการคัดเลือกได้ไม่เกิน 2 วง
 6. การแข่งขันในนามตั้งแต่ 2 สถาบันการศึกษาขึ้นไป ต้องอยู่ในพื้นที่การคัดเลือกเดียวกันเท่านั้น
 7. ถ้าไม่เป็นไปตามข้อที่กำหนดไว้ ทางคณะกรรมขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมการแข่งขัน

กติกาการประกวด

 1. รอบคัดเลือก เพลงที่ใช้ในการประกวดทั้งหมด 3 เพลง ตามต้นฉบับ หรือ Cover ใหม่
  • เพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 1 เพลง
  • เพลงเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (เพลงช้า) จำนวน 1 เพลง
  • เพลงช้าตามความถนัดจำนวน 1 เพลง
   (มีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเพิ่มเติม และควรเลือกใช้เพลงที่เหมาะสมกับเยาวชน และวัฒนธรรมอันดีงาม)
 2. เวลาที่ใช้ในการประกวด 20 นาที โดยจะเริ่มจับเวลาตั้งแต่พิธีกรประกาศชื่อวง และเวลาจะหยุดเมื่อเพลงสุดท้ายจบลง
 3. ทุกวงจะต้องแสดงสดบนเวทีต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน
 4. ห้ามใช้โปรแกรมหรือเครื่องดนตรีอัตโนมัติทุกชนิด (ยกเว้นได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ)
 5. การแต่งกายสวมเครื่องแบบนักเรียน หรือ เทียบเท่า เท่านั้น

อุปกรณ์ดนตรีที่ใช้ในการประกวด

 1. เครื่องดนตรีที่จัดเตรียมไว้ให้บนเวทีการประกวดคือ กลองชุด ( ประกอบด้วย Bass Drum 22”, Tom 10”, Tom 12”, Floor Tom 14”, Floor Tom 16” Snare Drum 14x5 ½ “, Cymbal with Boom Stand 3 , Hi-Hat with Stand 1, Double Foot Pedal  1) , (อนุญาตให้สามารถเปลี่ยน Snare Drum, Foot Pedal และสามารถเพิ่มฉาบแฉพร้อมขาตั้งได้)
 2. เครื่องดนตรีที่นอกเหนือจากข้อ 3.1. ผู้เข้าแข่งขันต้องจัดเตรียมมาเอง เช่น กีตาร์ไฟฟ้า, เบสไฟฟ้า, คีย์บอร์ด รวมทั้งเครื่องเป่า พร้อมแจ้งให้ทางคณะกรรมการรับทราบ

กำหนดการ

 • การปิดรับสมัคร
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 23 มิถุนายน 2560
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้ วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง วันที่ 19 กรกฎาคม 2560
  • รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร วันที่ 21 กรกฎาคม 2560
 • รอบคัดเลือก       
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคใต้  วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี           
  • รอบคัดเลือกตัวแทนภาคกลาง วันที่ 27-28 กรกฎาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร              
  • รอบคัดเลือกตัวแทนกรุงเทพมหานคร 29-30 กรกฎาคม 2560 ณ เซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ  กรุงเทพมหานคร
 • Work Shop เดือนสิงหาคม 2560 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก
 • รอบชิงชนะเลิศ เดือนกันยายน 2560 ณ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ

 • วงที่ชนะเลิศในการประกวด โครงการ “บทเพลงรักแห่งแผ่นดิน” ปีที่ 6 จะผ่านเข้าไปแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศโดยทันที ซึ่งประกอบไปด้วยสถานศึกษา ดังต่อไปนี้
  • โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดหัวป้อมนอก) จังหวัดสงขลา
  • โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี
 • การคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จากวงที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 1 วง ของแต่ละภูมิภาครวมทั้งสิ้น 5 วง ทั่วประเทศ
 • การประกาศผลวงที่ได้รับคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ หลังจากเสร็จสิ้นการประกวดวันสุดท้ายของแต่ละภูมิภาค

การสมัครเข้าร่วมการประกวด

 1. การรับสมัคร ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม 2560
 2. สมัครออนไลน์ได้ที่  www.thetreeofloves.com

ติดต่อสอบถาม

 • บริษัท พี.อีเว้นท์ เอเจนซี่ จำกัด
  1213/466 ลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว
  แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง
  กรุงเทพมหานคร 10310
 • ติดต่อประสานงาน ได้ที่ 085-155-5941
 • ทางโทรสาร (Fax) ได้ที่ 02-559-0098

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Spain Donyoon

Deadline: 
07 Jun 2017 10:00 to 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.