^ Back to Top

ประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 : Silpakorn Youth Music Award # VIII

ประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 : Silpakorn Youth Music Award # VIII

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 8 : Silpakorn Youth Music Award # VIII ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร

คุณสมบัติและเงื่อนไข
1. ผู้ประกวดเป็นนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า
2. ผู้ประกวดต้องไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน
3. มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์
4. ผู้ประกวดต้องสังกัดอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น หรือร้องร่วมกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้
5. ผู้ประกวดที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้
6. การประกวดเป็นการประกวดประเภทวง สมาชิก 4-7 คน (รวมนักร้อง)

เพลงที่ใช้ในการประกวด จำนวน 2 เพลง (ช้า 1 เพลง เร็ว 1 เพลง)
1. เพลง Cover จำนวน 1 เพลง เรียบเรียงตามต้นฉบับ หรือมีการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่ได้อย่างอิสระ
2. เพลงที่ผู้ประกวดแต่งเนื้อร้องทำนองและเรียบเรียงขึ้นมาใหม่และถือเป็นต้นฉบับของผู้ประกวดเอง หรือนำเพลง cover มาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นใหม่สำหรับการประกวดครั้งนี้ จำนวน 1 เพลง (ขอให้วงที่ประกวดเรียบเรียงเสียงประสานโดยมีช่วงโชว์แสดงความสามารถเฉพาะตัวของแต่ละเครื่องดนตรี เพื่อพิจารณาทุนการศึกษา เมื่อนักเรียนประสงค์ที่จะศึกษาต่อที่คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นรางวัลพิเศษ)

ระยะเวลาการประกวด
วงละไม่เกิน 20 นาที (รวม Sound Check)

ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูลในใบสมัครออนไลน์ที่ www.music.su.ac.th
2. แนบเอกสารและข้อมูลดังต่อไปนี้ ทาง sufm.syma@gmail.com

 • ไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงครึ่งตัวของสมาชิกในวงดนตรีทุกคน คนละ 1 ไฟล์ (ความละเอียดสูง ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ)
 • ไฟล์รูปถ่ายรวมสมาชิกทั้งหมดในวง (ความละเอียดสูง ชุดนักเรียน หรือชุดสุภาพ)
 • ไฟล์สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักเรียนของสมาชิกทั้งหมดในวง
 • ไฟล์วีดีโอ หรือ Youtube Link การเล่นดนตรีของวง เพื่อใช้ในการประกวดรอบคัดเลือก จำนวน 1 เพลง ช้าหรือเร็วก็ได้ และต้องเป็นเพลงที่จะใช้ในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ

กำหนดส่งหลักฐานการสมัคร
ภายในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 15.00 น.

กำหนดการแข่งขัน

 • การแข่งขันรอบคัดเลือก รอบแรก (รอบวีดีโอ)
  ประกาศผลผู้เข้ารอบ วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559
  (คัดเลือกเข้าการแข่งขันรอบรองชนะเลิศ 16 วง)
 • การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (รอบแสดงสด)
  วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน 2559 เวลา 13.00-20.00 น.
  (คัดเลือกเข้าการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ 10 วง)
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
  วันพุธที่ 12 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 – 17.00 น.

สถานที่แข่งขัน

 • การแข่งขันรอบรองชนะเลิศ (รอบแสดงสด) ณ ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ (ลานกลางแจ้ง)
 • การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ ลานกิจกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์(ลานกลางแจ้ง)

รางวัล (รวม 100,000 บาท)

 • รางวัลชนะเลิศ รับทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รับทุนการศึกษา 25,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 รับทุนการศึกษา 12,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชย 2 รางวัล รับทุนการศึกษา รางวัลละ 6,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัล และเกียรติบัตร
 • สำหรับนักดนตรีที่มีความสามารถยอดเยี่ยม และมีความประสงค์ จะเข้าศึกษาต่อที่มีคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะดุริยางคศาสตร์จะมอบทุนการศึกษาตลอดระยะเวลา 4 ปี

เกณฑ์การตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ คือ ความสามารถในการสร้างสรรค์ เรียบเรียงเนื้อร้อง ทำนอง จังหวะ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมประจำชาติ ผู้ประกวดสามารถนำบทเพลงไทยเดิม บทเพลงลูกทุ่ง มาใช้เป็นเพลงประกวดตามข้อบังคับข้างต้น หรือมีการเรียบเรียงเสียงประสานให้มีการนำเครื่องดนตรีไทย เข้ามาเป็นส่วนประกอบในการแสดง
2. เทคนิคการเล่น คือ ความสามารถในการเล่น เครื่องดนตรี
3. การขับร้องและประสานเสียง มีความกลมกลืน ไม่ผิดเพี้ยน และออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธีตามภาษานั้นๆ
4. มีการดึงพลังเสียงออกมาใช้อย่างเหมาะสม
5. Harmony คือความลงตัวและความเข้ากันระหว่างการร้อง การเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้น รวมถึงเสียงที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน น่าฟัง
6. การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม มีความชัดเจนในการนำเสนออารมณ์ของเพลงและผู้ร้องทำให้ผู้ชมคล้อยตาม

หมายเหตุ
1. คณะกรรมการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนหลักฐานการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
2. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การคัดเลือก และการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายกิจการพิเศษและสื่อสารองค์กร คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • โทรศัพท์ 02-001-9292 หรืออาจารย์ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ โทรศัพท์ 081-555-6570
 • Email: sufm.syma@gmail.com
 • www.facebook.com/SilpakornYouthMusicAward
Total Prize Money: 
100,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
13 Jul 2016 10:00 to 09 Sep 2016 15:00

Members Online

There are currently 0 users online.