^ Back to Top

ประกวดดนตรีเยาวชน ม.ศิลปากร ครั้งที่ 3

คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ร่วมกับบริษัท สยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จัดการประกวดดนตรีเยาวชน ม.ศิลปากร ครั้งที่ 3 เพื่อเป็นการสนับสนุนและสร้างโอกาสให้แก่นักเรียน ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่มีความรักในศิลปะศาสตร์ดนตรี ได้มีเวทีแสดงความสามารถอย่างถูกต้อง เป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของเยาวชนให้ได้แสดงออก อย่างสร้างสรรค์เหมาะสม

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน
1. ผู้สมัครต้องไม่เคยมีงานออกอัลบั้มเพลงจำหน่าย และไม่ได้เล่นดนตรีเป็นอาชีพมาก่อน
2. ผู้สมัครสามารถสังกัดอยู่ภายใต้วงเดียวเท่านั้น ห้ามลงชื่อซ้ำหรือรับเล่น หรือร้องร่วมกับวงอื่นในการประกวดครั้งนี้
3. ผู้สมัครที่ส่งชื่อเข้าประกวดแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสมาชิกในวงได้
4. มีความซื่อสัตย์ มีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก มีสุขภาพร่างกาย และจิตใจที่สมบูรณ์

เงื่อนไขในการประกวด
1. เป็นนักเรียน อายุไม่เกิน 18 ปี
2. สถาบันการศึกษาต้องอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
3. การประกวดประเภทวง สมาชิก 4-7 คน (รวมนักร้อง)
4. เพลงที่ใช้ในการประกวด จำนวน 2 เพลง
4.1 เพลง Cover จำนวน 1 เพลง
4.2 เพลงที่ผู้ประกวดแต่งขึ้น หรือเรียบเรียงเสียงประสานใหม่ 1 เพลง
5. กำหนดเวลาการแข่งขันวงละ 15 นาที
6. คณะกรรมการมีสิทธิ์กำหนดวิธีการตัดสิน การคัดเลือกและตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดใบสมัครให้สมบูรณ์และตั้งชื่อวงดนตรีที่จะนำมาแข่งขันลงในใบสมัคร ที่
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEVJWUFzUVhLazk2dnp...
2. ไฟล์รูปถ่ายที่มีความละเอียดสูง รูปหน้าตรงครึ่งตัวของสมาชิกในวงดนตรีทุกคนคนละ 1 รูป และรูปสมาชิกในวง 1 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรนักศึกษา ของสมาชิกในวง
4. CD ที่บันทึกการเล่นดนตรีของวง 1 เพลง (ภาพการแสดงสดVDO หรือบันทึกเสียงการแสดง) เพื่อให้กรรมการคัดเลือก (ข้อ 4.1 หรือ 4.2)

หมายเหตุ คณะกรรมการการจัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืน CD และเอกสารประกอบการสมัครไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น สามารถส่งเอกสาร และผลงานได้ทางอีเมล์ ได้ที่ sufm.activity@gmail.com สอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-4245505

กำหนดส่งผลงาน
ด้วยตนเอง หรือ E-mail ภายในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2554 หรือไปรษณีย์ (ภายในวันพุธที่ 28 กันยายน 2554 ถือตามวันประทับหน้าซองจากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
ถึง นพกมล พิศาลไกรกิตติ คณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 22 ถ.บรมราชชนนี ตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 (วงเล็บมุมซอง สมัครการประกวดดนตรีเยาวชนฯ)

ประกาศผลผู้เข้ารอบ ในวันพุธที่ 7 ตุลาคม 2554
ทาง http://www.music.su.ac.th/

เกณฑ์ในการให้ตัดสิน
1. ความคิดสร้างสรรค์ คือความสามารถในการสร้างสรรค์ เรียบเรียงเนื้อร้อง ทำนอง จังหวะ
2. เทคนิคการเล่น คือ ความสามารถในการเล่น เครื่องดนตรี
3. การขับร้องและประสานเสียง มีความกลมกลืน ไม่ผิดเพี้ยน และออกเสียงถูกต้องตามอักขระวิธี (ไม่ว่าจะเป็นภาษาใด)
4. มีการดึงพลังเสียงออกมาใช้อย่างเหมาะสม
5. Harmony คือความลงตัวและความเข้ากันระหว่างการร้อง การเล่นเครื่องดนตรีทุกชิ้น รวมถึงเสียงที่สร้างสรรค์ทั้งหมดให้สอดคล้องเป็นเนื้อเดียวกัน น่าฟัง
6. การแสดงออกและการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชม มีความชัดเจนในการนำเสนออารมณ์ของเพลง และผู้ร้องทำให้ผู้ชมคล้อยตาม

File attachments: 

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod