^ Back to Top

ประกวดศิลปะการแสดง ร้อง เล่น เต้น รำ KIDS IDOL CONTEST 2010

โครงการประกวดการแข่งขัน ความสามารถของเด็ก ๆ "KIDS IDOL CONTEST 2010 ที่อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว" ประจำปี 2553

ชื่องาน "KIDS IDOL CONTEST 2010 @ อิมพีเรียล เวิลด์ลาดพร้าว "

วันที่ วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 เวลา 15.00 น. -18.00 น. สถานที่ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ในศิลปะการแสดง ด้าน ร้อง / เล่น / เต้น / รำ
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกเหนือจากการเรียน การศึกษาภาคบังคับ
สื่อการประชาสัมพันธ์
- ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
- ติดต่อสถาบันการศึกษา โรงเรียน เพื่อนำเด็กเข้าประกวดแข่งขัน

3. ติดป้ายโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งาน หน้าห้างฯ/ในลิฟท์แก้ว/ลิฟท์โดยสาร/บริเวณทางขึ้นบันไดเลื่อน/บริเวณทางขึ้น ลานจอดรถ

4. การ PR. ประชาสัมพันธ์งาน ทาง Internet

5. ติดต่อสำนักงานเขต วังทองหลาง เพื่อประชาสัมพันธ์งานโครงการประกวด

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กชาย หรือ เด็กหญิง
- อายุระหว่าง 6- 10 ปี
2. แสดงความสามารถ 1 อย่าง (ไม่เกิน 2 นาที )
3. สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้ตามวัน และเวลาที่กำหนด

ประเภทของการแข่งขัน ประกวดประเภทเดี่ยว

(ผู้เข้าแข่งขันจะต้องขึ้นแสดงความสามารถทุกคน)

***หากจำนวนของผู้เข้าประกวด เกิน 50 คน จะมีการคัดเลือก โดยแบ่งเป็น 2 รอบ***

หลักฐานประกอบการสมัคร

1. ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรนักเรียน (ต้องมีรูปอยู่ในบัตรนักเรียน)
3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อ / สูจิบัตร (หรือ จดหมายจากทางโรงเรียน)
4. ถ่ายรูปตัวเอง (ขนาด 5"X 7" หรือใหญ่กว่า ) เขียนชื่อไว้หลัง

รูปทุกรูปพร้อมหมายเลขโทรศัพท์

สถานที่แข่งขัน - เวทีแข่งขัน ของ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

การลงทะเบียน / รายงานตัว

ลงทะเบียนเข้าแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.00 น.-14.00 น.

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2553 ณ. เวทีแข่งขัน ของ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว

ความพร้อมของผู้เข้าประกวดในวันแข่งขัน
1. แต่งกายให้เข้ากับ Concept ที่จะแสดง
2. CD เพลง ที่ใช้ในการแสดง
3. หมายเลขผู้สมัคร

เกณฑ์ในการตัดสิน 1. ชุดการแต่งกายให้เข้ากับ Concept ของการแสดง
2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการแสดง
3. บุคลิกภาพและลีลาประกอบให้เข้ากับการแสดง

4. ทักษะในการตอบคำถาม

หมายเหตุ ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเอกฉันท์

วันและเวลาการแข่งขัน

ส่งใบสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2552 และหมดเขตส่งใบสมัคร วันที่ 25 ธันวาคม 2552

การส่งใบสมัคร สามารถส่งเอกสาร ได้ ณ.สถานที่ดังนี้

1. จุดประชาสัมพันธ์ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
2. บริษัท เอซีซี.อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

301/560 หมู่บ้านกิตตินิเวศน์ ซอยรามคำแหง 68 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

โทร 02-735-3919 แฟ็กซ์ 02-735-3919 ต่อ 20

การตัดสินการแข่งขัน
รอบแรก - ผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน แสดงความสามารถบนเวที โดยใช้เวลาไม่เกิน 2 นาที ต่อหนึ่งท่าน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณของผู้เข้าประกวด)

รอบสุดท้าย - ประกาศผล 1. รางวัล Popular Vote

2. รางวัล ขวัญใจ บริษัท เอซีซี อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
3. รางวัล ขวัญใจ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว
4. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 4
5. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 3
6. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2
7. รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1
8. รางวัล ชนะเลิศ

- คัดเลือกผู้ชนะรางวัลรางวัล Popular Vote โดยการได้รับดอกไม้(ดอกกุหลาบ) จากผู้เข้าชมงาน จำนวนมากที่สุดของผู้เข้าร่วมประกวด(รายได้ทั้งหมดมอบให้มูลนิธิการกุศล โดยผ่านทางศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว)
- คัดเลือกรางวัล ขวัญใจ บริษัท เอซีซี อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด โดยความเหมาะสม จากท่านผู้บริหาร บริษัทฯ
- คัดเลือก รางวัล ขวัญใจ ศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าวโดยความเหมาะสม จากท่านผู้บริหาร ศูนย์การค้า

รางวัลการแข่งขัน
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร สายสะพาย
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ1 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ2 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ3 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ4 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัล Popular Vote เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัลขวัญใจ บริษัท เอซีซี อินเตอร์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
รางวัล ขวัญใจศูนย์การค้า อิมพีเรียลเวิลด์ ลาดพร้าว เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
และเกียรติบัตร

นำเสนอโดย

ACC.INTERMARKETING CO.,LTD.
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณพัชรนันท์ มณีพันธ์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์ / กิจกรรม โทร 081-443-2819 , 02-735-3920 ต่อ 12

File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.