^ Back to Top

ประกวดหนังสั้น "คำสอนของพ่อ"

ประกวดหนังสั้น เทิดพระเกียรติ "คำสอนของพ่อ" โครงการเรารักในหลวง

ประกวดหนังสั้น "คำสอนของพ่อ" โครงการเรารักในหลวง เพื่อเทิดพระเกียรติเนื่องในวโรกาสครบรอบ 60ปี แห่งพระบรมราชาภิเษก ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 10,000,000 บาท

 1. เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสครบรอบ 60 ปีแห่งพระบรมราชาภิเษก และเผยแพร่คำสอนจากพระราชดำรัสอันก่อประโยชน์และเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตของ ประชาชน
 2. เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เยาวชน นักเรียน นิสิต และนักศึกษาได้แสดงความสามารถ และความจงรักภักดีผ่าน
  การประกวดทำหนังสั้น
 3. เพื่อสร้างจิตสำนึกความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ให้กับประชาชนคนไทย
 4. รางวัล

  คัดเลือก 6 รางวัลจากหนัง 990 เรื่องที่ผ่านเข้ารอบทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น

บทประพันธ์ยอดเยี่ยม

 • รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองอันดับที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองอันดับที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม

 • รางวัลยอดเยี่ยม เงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองอันดับที่ 1 เงินสด 50,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ
 • รางวัลรองอันดับที่ 2 เงินสด 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

* หมายเหต ุ: หนังสั้นที่ผ่านการประกวดคัดเลือกร่วมฉายรับเงินจำนวน 10,000 บาท จำนวน 990 เรื่อง และได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลงานจากผู้ดำเนินโครงการ *

คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในภาพยนตร์สั้น
 2. เป็นนิสิต/นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัด ชั้นปี และยังคงสภาพเป็นนิสิต/นักศึกษา
 3. ผู้เข้าประกวดทีมละไม่เกิน 3 คน
 4. ไม่จำกัดจำนวนในการส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้น

เงื่อนไขและวิธีการรับสมัคร

 1. เขียนเรื่องย่อของภาพยนตร์สั้น (plot) ยาวไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4
 2. เนื้อหาของภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
 3. เนื้อหา ของภาพยนตร์สั้นเกี่ยวกับการน้อมนำพระราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็นแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ จุดประกายความคิด ความหวัง และความมุ่งมั่นตั้งใจในการใช้ชีวิต การเรียนและการทำงาน
 4. ไม่จำกัดรูปแบบและวิธีในการนำเสนอภาพยนตร์สั้น
 5. ไม่จำกัดอายุและเชื้อชาติ
 6. หนึ่งคนจะส่งเรื่องย่อกี่เรื่องก็ได้แต่จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลชนะเลิศสูงสุดเพียงเรื่องเดียว
 7. เรื่องย่อที่ผ่านรอบแรก จะต้องนำไปผลิตเป็นภาพยนตร์สั้นความยาว 15 นาที
 8. ส่งเรื่องย่อของภาพยนตร์สั้นไปที่ www.Thekingfootstep.com
 9. ประกาศผลผู้ผ่านคัดเลือกรอบแรก และติดตามประกาศกำหนดการต่างๆได้ทางเว็บไซต์

ขั้นตอนการประกวด

 1. รอบที่ 1 คัดเรื่องย่อทั้งหมดโดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติจะพิจารณาจากความน่าสนใจของเนื้อหา และความถูกต้องตามเงื่อนไขของการรับสมัคร
 2. รอบที่ 2 คัดเลือกภาพยนตร์สั้น 990 เรื่อง เพื่อนำไปเผยแพร่และออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเรารักในหลวง
 3. รอบที่ 3 คัดเลือกภาพยนตร์ชนะเลิศ 6 เรื่อง ตามประเภทรางวัล

* หมายเหตุ : การตัดสินของคณะกรรมการโครงการถือเป็นการสิ้นสุด

หมดเขต 2552 ธันวาคม 15

ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดทุกท่าน ต้องอ่านกติกาการประกวดหรือ กำหนดการแข่งขันเพื่อให้แน่ใจเรื่องความถูกต้องจากทางเว็บไซด์ http://www.thekingfootstep.com นะครับ เผื่อมีกำหนดการที่อาจเปลี่ยนแปลง

ตารางกิจกรรมโครงการประกวดหนังสั้น

 • รับสมัครเรื่องย่อ 1 พฤศจิกายน 2552 – 28 กุมภาพันธ์ 2553
 • คัดเลือกเรื่องย่อ 990 เรื่อง โดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ 21 ธันวาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553
 • ผู้ประกวดนำเรื่องย่อไปพัฒนาบทและพัฒนาเป็นภาพยนตร์ 11 มกราคม 2553 - 31 พฤษภาคม 2553
 • ฉายภาพยนตร์ในงานเรารักในหลวง
 • ฉายหนัง Re-run ที่ได้รับรางวัลอีกครั้งทางช่องเรารักในหลวง
 • ประกาศ ผลผู้ชนะการประกวดหนังสั้นทั้ง 2 สาขา ( บทประพันธ์และภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ) วันที่ 21 สิงหาคม 2553 โดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ
 • รับรางวัล 6 รางวัล วันที่ 22 สิงหาคม 2553
Total Prize Money: 
10,000,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.