^ Back to Top

NIPPON PAINT TOP YOUNG DESIGNER OF THE YEAR 2011

การประกวดสถาปัตยกรรม และออกแบบตกแต่งภายใน โดยเอาแนวความคิด การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมหรือ Eco-Design มาเป็นส่วนประกอบ ผลงานของผู้เข้าประกวด จึงต้องนำเอานวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อสิ่งแวดล้อม มาใช้ในการนำเสนอ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับรูปแบบการใช้ชีวิตของผู้คนให้เข้าถึงธรรมชาติ ลดการใช้พลังงานสิ้นเปลือง รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต

การประกวดนิปปอนเพนต์ ยังดีไซเนอร์ อวอร์ด ในระดับภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งแรกกับการเข้าร่วมประกวดกับนิสิตนักศึกษาจากทั่วทั้งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพราะมีเพียงผู้ชนะเลิศจากแต่ละประเทศเท่านั้น จึงจะมีสิทธิผ่านเข้าสู่รอบแกรนด์ไฟนอล ซึ่งตัวแทนจากแต่ละประเทศจะมารวมตัวกัน เพื่อนำเสนอผลงานของตนแก่คณะกรรมการ ณ ประเทศมาเลเซีย และผู้ชนะเลิศในระดับภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้นี้ จะได้รับรางวัลเงินสด3,000 เหรียญสหรัฐฯ รวมทั้งดำรงตำแหน่ง NIPPON PAINT TOP YOUNG DESIGNER OF THE YEAR 2011

สมัครด่วนก่อนวันที่ : 31 สิงหาคม 2554

ส่งผลงานออกแบบพร้อมใบสมัครมาได้ที่ :
แผนการตลาดสีทาอาคาร สำนักงานใหญ่
บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด

101 หมู่ 3 ซอยสุขสวัสดิ์ 76 ถนนสุขสวัสดิ์ ต.บางจาก
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. 02-463-0032, 02-463-0116 Fax. 02-817-5147

เผยแพร่ : http://contestwar.com

Total Prize Money: 
900,000 Baht
File attachments: 

Members Online

There are currently 0 users online.