^ Back to Top

ประกวดร้องเพลง

ประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5

Silpakorn Youth Music Award #V

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยคณะดุริยางคศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความรักในศิลปะด้านดนตรี เข้าร่วมการประกวดดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 5 : Silpakorn Youth Music Award #V ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท พร้อมโลห์ และเกีย

Deadline: 
Tue, 2013-10-01 16:00

ประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1

ประกวดร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสท.) ขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภท นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วม ประกวดขับร้องเพลงสหกรณ์การเกษตร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556 ชิงโล่เกียรติยศ พร้อมเงินรางวัลและของขวัญกว่า 300,000 บาท เพื่อส่งเสร

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

ประกวดร้องเพลง CMS Singing Contest 2013

CMS Singing Contest 2013

โรงเรียนจินตศิลป์การดนตรี ขอเชิญผู้ที่รัการร้องเพลง อายุ 7 ปีขึ้นไป ประกวดร้องเพลง CMS Singing Contest 2013 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท และโล่รางวัลเกียรติยศ รับสมัครวันนี้ - 30 กันยายน 2556 ค่าสมัคร 200 บาท

Deadline: 
Mon, 2013-09-30 16:00

ประกวดร้องเพลงในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 13

ศาลาเฉลิมกรุง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดร้องเพลงในไทยประทับใจในอดีต ในโครงการ “ศาลาเฉลิมกรุง...สืบสานตำนานเพลง” ครั้งที่ 13 ปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พร้อ

Deadline: 
Sun, 2013-09-15 18:00

การประกวด “Pantip Super Star Talent 2013”

Pantip Super Star Talent 2013

ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า สาขางามวงค์วาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 15 - 25 ปี ที่มีความสามารถพิเศษด้านต่างๆ ทั้งร้อง เต้น เล่นละคร ทอล์คโชว์ หรืออื่นๆ สมัครเข้าร่วมประกวด “Pantip Super Star Talent 2013” ชิงเงินรางวัลรวม

Deadline: 
Sat, 2013-08-31 16:00

ประกวด “Cruising Star ร้อง เล่น เต้น”

ประกวด “Cruising Star ร้อง เล่น เต้น”

พอร์โต้ ชิโน่ จับมือกับ 2 สถาบันดนตรี สยามกลการ และ เครเซนโด (Crescendo) เปิดเวทีค้นหาดาวดวงใหม่กับกิจกรรม “Cruising Star ร้อง เล่น เต้น”  พร้อมประกาศชวนน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 8-15 ปี ชิงทุนการศึกษา และคอร์สเรียนดนตรีจาก 2 โรงเรียนดัง มูลค่ากว่า 

Deadline: 
Thu, 2013-07-18 16:00

ประกวดร้องเพลงแหล่ประจําปี 2556

ขอเชิญนักเรียน นิสิต ประกวดร้องเพลงแหล่ ประจําปี 2556 “ โครงการสืบสานเพลงพื้นบ้านในเขตภาคเหนือตอนล่าง” ชิงรางวัล “เพชรพิบูลเพลงแหล่ ครั้งที่ 1” เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2556

Deadline: 
Fri, 2013-07-26 16:00

กิจกรรมการประกวด โครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556 เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต

การประกวดของโครงการลมหายใจไร้มนทิน ประจำปี 2556

โครงการ "ลมหายใจไร้มลทิน ประจำปี 2556" จัดกิจกรรม ประกวดเรียงความ ประกวดวาดภาพ ประกวดร้องเพลง และประกวดกิจกรรมรณรงค์ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท ส่งผลงานพร้อมใบสมัคร ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

Deadline: 
Sat, 2013-11-30 16:00

ประกวด SOUND BLAST ในงาน SONIC BANG The Ultimate International Music Festival Experience

Live @ Sonic Bang

BEC-Tero Radio ชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งบนเวที SOUND BLAST ในงาน SONIC BANG The Ultimate International Music Festival Experience เทศกาลดนตรีนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 24 สิงหาคม 2556 ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี กับกิจกรรม Live @ Sonic Ba

Deadline: 
Sun, 2013-07-14 16:00

ประกวดขับร้อง บทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน ชิงถ้วยพระราชทาน

ประกวดขับร้องบทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน

โครงการประกวดขับร้อง บทเพลงเฉลิมพระเกียรติคำพ่อสอน รางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี "ร้องเพลงคำพ่อสอน ให้ดังทั่วทั้งแผ่นดิน เพื่อสันติสุขชายแดนใต้" เปิดรับ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมประกวดขับร้องบทเพลงทั้งเด

Deadline: 
Wed, 2013-07-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดร้องเพลง

Members Online

There are currently 0 users online.