^ Back to Top

ธุรกิจ

โครงการประกวดแข่งขันเชิง ธุรกิจ/ประกวดแผนธุรกิจ หรือแผนการตลาด สำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการหาเวทีแสดงความสามารถของตน ในเชิงสร้างสรรค์ ยังอาจเป็นใบเบิกทางสู่การทำงานในองค์กรต่างที่ท่านสนใจด้วย

Isuzu Marketing Brains Challenge 2012 ประกวดแผนการตลาดสร้างสรรค์ ชิงรางวัลรวมกว่าล้านบาท

อีซูซุ เชิญชวนทีม นิสิตนักศึกษาปริญญาตรี 3-5 คน จากสถาบันเดียวกัน พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน ร่วมประกวด สร้างสรรค์แผนการตลาด ในโครงการ “ISUZU Marketing Brains Challenge 2012” การประกวดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับรถปิกอัพอีซูซุ ภายใต้หัวข้อ “อีซูซุ

Deadline: 
Sun, 2012-09-30 16:00

ประกวดคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" - Innovative Business Idea Contest

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (International College of NIDA) และหนังสือพิมพ์แนวหน้าชวนผู้ที่มีฝันและอยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง ร่วมส่งคลิปไอเดียธุรกิจ หัวข้อ "ธุรกิจจี๊ด ไอเดียเจิด" ไม่แน่ว่าฝันของคุณอาจจะเป็นจริง ใครที่มั่นว่าไอ

Deadline: 
Sun, 2012-07-15 16:00

One-2-Call! BrandAge Award ปีที่ 6

One-2-Call BrandAge Award ปีที่ 6 ชวนนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดแผนสื่อสารการตลาด IMC Plan ตอน “TIC-TAC-TOUR ท่องทั่วไทย” รีบแชะ รีบแชร์ แล้วโชว์ ไอเดีย เพื่อเชิญชวนให้มาท่องเที่ยวและแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่น่าสนใจในภูมิภาคของตนให้เป็นที่ร

Deadline: 
Tue, 2012-07-31 16:00

โครงการ กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ประจำปี 2555

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ได้น้อมนำพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการจัดทำ โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" เชิญชวน นิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา ทุกชั้นปี ทุกสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ แข่งขันคิดวิเคราะห

Deadline: 
Sun, 2012-07-15 16:00

ประกวดแผนการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาด ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "BRAVE"

DISNEY MARKETING ACADEMY AWARD 2012 – BRAVE BIG BANG

DISNEY ชวนทีม นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกวดแผนการสื่อสารกิจกรรมทางการตลาดภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่อง "BRAVE" (DISNEY MARKETING ACADEMY AWARD 2012 – BRAVE BIG BANG) เพื่อให้นิสิต นักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง ได้มีโอกาสนำความรู้มาประยุกต์ใช้กับตลาด

Deadline: 
Sat, 2012-06-30 16:00

ประกวดแผนการตลาดบีทู ครั้งที่ 2

B2 Hotel ชวน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีท-ี่ 3 – 4 ทุกสถาบัน ทีมละ 4 คน ส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดแผนการตลาด ของ B2 Boutique & Budget Hotel Thailand ในเรื่อง "เทคโนโลยีและการโรงแรม" จัดทำแผนการตลาดระยะเวลา 1 ปี ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

โจทย์ในการจัดทำแผนการตลาดของ B2 Boutique & Budget Hotel Thailand ครั้งที่ 2

  Deadline: 
  Thu, 2012-08-30 16:00

  5th MAT Award การประกวดสุดยอดแคมเปญการตลาด

  ขอเชิญท่านนักการตลาด ส่งผลงานการตลาด เข้าประกวด MAT Award ครั้งที่ 5 ชิง...สุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี ประกาศผลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

  Deadline: 
  Fri, 2012-02-10 16:30

  Thailand Sustainable Tourism Awards 2011

  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน(องค์การมหาชน) หรือ อพท.ขยายเวลารับผลงาน จนถึง 30 ต.ค. 2554 ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมการการประกวดในโครงการ Thailand Sustainable Tourism Awards 2011 ชิงทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทการแข่งขัน ได้แก่

  • การวางแผนการตลาดเพื่อการท่องเที่ยวชุมชน
  • การออกแบบของที่ระลึกชุมชน
  Deadline: 
  Thu, 2011-12-15 16:30

  Tech fudge Challenge 2011!

  Google Enterprise และ Salesforce.com Thailand local partner ผลักดันให้ผู้สนใจในเทคโนโลยี Cloud Computing และ Mobile Application ได้แสดงศักยภาพ และพัฒนาตนเองด้วยการเข้าร่วมโครงการ “Tech Fudge Challenge 2011” โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปี 4) หรือปร

  ประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม GSVC

  ประกวดแผนธุรกิจเพื่อสังคม GSVC

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยโครงการปริญญาโทบริหารธุรกิจนานาชาติ (International MBA) และศูนย์วิสาหกิจแบบยั่งยืนได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน GSVC ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทางมธ.

  Deadline: 
  Sat, 2012-01-14 16:30

  Pages

  Subscribe to RSS - ธุรกิจ

  Members Online

  There are currently 0 users online.