^ Back to Top

June 2023

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

ประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life"

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "ONDE Short Film Contest" หัวข้อ "Digital for life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท พ

Deadline: 
Tue, 2023-08-15 (All day)

ประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest"

คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมอาหาร "Food Product Innovation Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Sat, 2023-07-15 16:30

ประกวดเต้นลงบน TikTok "Safe Save Thai Challenge เปลี่ยน ปรับ ขยับ ไปพร้อมเซฟไทย"

ประกวดเต้นลงบน TikTok "Safe Save Thai Challenge เปลี่ยน ปรับ ขยับ ไปพร้อมเซฟไทย"

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้นลงบน TikTok "Safe Save Thai Challenge เปลี่ยน ปรับ ขยับ ไปพร้อมเซฟไทย" ในโครงการ "เซฟไทย" ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-08-07 (All day)

ประกวดคลิปท่องเที่ยว "WoW Thailand! TikTok Creators ชวนเที่ยว"

ประกวดคลิปท่องเที่ยว "WoW Thailand! TikTok Creators ชวนเที่ยว"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปท่องเที่ยว "WoW Thailand! TikTok Creators ชวนเที่ยว" ชิงบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับที่ไหนก็ได้ในประเทศไทย

กติกาการประกวด

Deadline: 
Tue, 2023-07-25 (All day)

ประกวดสุดยอดนักสร้างคอนเทนต์จากการอ่านหนังสือ รุ่นเยาวชน (ภาคอีสาน) "SE-ED Book Review Content Creator Contest"

ประกวดสุดยอดนักสร้างคอนเทนต์จากการอ่านหนังสือ รุ่นเยาวชน (ภาคอีสาน) "SE-ED Book Review Content Creator Contest"

SE-ED ขอเชิญเยาวชนอายุ 13 - 18 ปี มีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในภาคอีสาน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักสร้างคอนเทนต์จากการอ่านหนังสือ รุ่นเยาวชน (ภาคอีสาน) "SE-ED Book Review Content Creator Contest" ภายใต้หัวข้อ "You Are What You Read อ่านแบบ

Deadline: 
Mon, 2023-07-31 18:00

แข่งขันร้องเพลง "People Singing for MOM @ People Park อ่อนนุช"

แข่งขันร้องเพลง "People Singing for MOM @ People Park อ่อนนุช"

People Park อ่อนนุช ขอเชิญนักเรียนอายุไม่เกิน 15 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลง "People Singing for MOM @ People Park อ่อนนุช" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Fri, 2023-08-04 18:00

ประกวดโครงงาน "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 51 หัวข้อ "เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่"

ประกวดโครงงาน "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 51 หัวข้อ "เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่"

มูลนิธิทีทีบี ภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงาน "เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี" ครั้งที่ 51 หัวข้อ "เท่ได้ ต้องไม่บูลลี่" ชิงถ้วยพระราช

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

ประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023"

ประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023"

CCCL ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเค้าโครงเรื่องย่อหนังสั้นประเด็นวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ "CCCL Film Grants 2023" ชิงทุนสนับสนุนหนังสั้นสูงสุด 30,000 บาท จำนวนอย่างน้อย 10 ทุน

Deadline: 
Sun, 2023-07-23 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องดื่มลง Tiktok ในกิจกรรม "Fuku Matcha Challenge"

ประกวดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องดื่มลง Tiktok ในกิจกรรม "Fuku Matcha Challenge"

Fuku Matcha ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรีวิวเครื่องดื่มลง Tiktok ในกิจกรรม "Fuku Matcha Challenge" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 109,600 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sat, 2023-07-15 16:30

แข่งขัน Start Up 2023 "The World of Innovative Start-Up 2023"

แข่งขัน Start Up 2023 "The World of Innovative Start-Up 2023"

คณะบริหารธุรกิจ ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนักศึกษา และบุคคลทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน Start Up 2023 "The World of Innovative Start-Up 2023" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 20,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2023-07-10 16:30

ประกวดศิลปะ "Hatching Young Artist (HYA) 2023"

ประกวดศิลปะ "Hatching Young Artist (HYA) 2023"

บริษัท Aviagen Asia-Pacific ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะ "Hatching Young Artist (HYA) 2023" ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-08-18 (All day)

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๒ ภายใต้แนวคิด "๑ ศตวรรรษ ราชภัฏราชสีมา ด๊ะดาดภูมิปัญญาแผ่นดินไทย"

Deadline: 
Sun, 2023-07-23 16:30

แข่งขันวิชาการ "RSU Academic Competition" หัวข้อ "การออกแบบอนาคต"

แข่งขันวิชาการ "RSU Academic Competition" หัวข้อ "การออกแบบอนาคต"

มหาวิทยาลัยรังสิต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันวิชาการ "RSU Academic Competition" หัวข้อ "การออกแบบอนาคต" นำเสนอในงาน รังสิตวิชาการ ’66 ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

ประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย"

ประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย" ชิงเงินรางวัลมู

Deadline: 
Fri, 2023-08-04 16:30

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมปลาย "BU X GMM Soundscape Music Contest"

ประกวดวงดนตรีระดับมัธยมปลาย "BU X GMM Soundscape Music Contest"

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ GMM ACADEMY ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีระดับมัธยมปลาย "BU X GMM Soundscape Music Contest" ชิงโอกาสในการเป็นศิลปินมืออาชีพ

Deadline: 
Sat, 2023-08-19 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.