^ Back to Top

January 2022

ประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง"

ประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง"

สบู่วิภาดา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง" ชิงเงินรางวัล พร้อมผลิตภัณฑ์สบู่วิภาดา

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 (All day)

ประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2

ประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2

คณะกรรมการผู้จัดงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2 ธีม "ดีไซน์โต๊ะอิสระ : Unconventional Table Designs" ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 10:00

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 2565

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ 2565

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และบริษัท จีดีเอช ห้าห้าเก้า จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาส

Deadline: 
Sun, 2022-04-17 (All day)

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

แข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "HACKaTHAILAND Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท พร้อมสิทธิ์

Deadline: 
Tue, 2022-03-15 16:30

ประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้”

ประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้”

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ภายใต้แนวคิด “ลดอุบัติเหตุทางถนน ทุกคนช่วยได้” ชิงเงินรางวัลชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

ประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "สื่อของฉัน MY MEDIA"

ประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "สื่อของฉัน MY MEDIA"

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตคลิปสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "สื่อของฉัน MY MEDIA" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2022-02-04 17:00

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต"

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต"

บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด "ศิลป์ ธรรม นำนวัต : Art and Dharma Leading to Innovation" ชิงเง

Deadline: 
Tue, 2022-03-29 17:00

ประกวดการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ "สถานีดีพร้อม"

ประกวดการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ "สถานีดีพร้อม"

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญสถานีรถไฟ และสถานีรถไฟฟ้า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการประเมินคุณภาพสถานีขนส่งทางรางทั่วประเทศ "สถานีดีพร้อม" ภายใต้แนวคิด "กรมรางสร้างสุข..ด้วยคุณภาพดีพร้อม : DRT Creates happiness of stations"

Deadline: 
Thu, 2022-03-31 16:30

ประกวดวงดนตรี "SITดาว เคอร์เอตี้ EP 1 : Music Competition"

ประกวดวงดนตรี "SITดาว เคอร์เอตี้ EP 1 : Music Competition"

SITดาว KerATy ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "SITดาว เคอร์เอตี้ EP 1 : Music Competition" ชิงเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Mon, 2022-01-31 16:30

ประกวดถ่ายภาพ "Share Your Best Photo" ในหัวข้อ "Film Simulation"

ประกวดถ่ายภาพ "Share Your Best Photo" ในหัวข้อ "Film Simulation"

Fujifilm ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "Share Your Best Photo" ในหัวข้อ "Film Simulation" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

ประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cultural Community"

ประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cultural Community"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบนโนบายทางเลือก/แนวคิด ภายใต้หัวข้อ "ชุมชนยั่งยืนหวนคืนวัฒนธรรม : Sustainable and Cul

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย"

ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ "วิทย์ติดเลนส์" ปีที่ 8 (รอบที่ 1) หัวข้อ "Image of Science : วิจิตร วิจัย" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2022-04-15 (All day)

ประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล "FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022"

ประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล "FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022"

ศูนย์ปฏิบัติการศิลปกรรมดิจิทัล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (FAAMAI) ร่วมกับ Bangkok Projection Mapping Competition ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรมดิจิทัล "FAAMAI Youth Projection Mapping Competition 2022" หัวข้อ "

Deadline: 
Mon, 2022-02-14 16:30

ประกวดเต้น "PrEP Dance Challenge"

ประกวดเต้น "PrEP Dance Challenge"

Tangerine Clinic ขอเชิญผู้สนใจอายุ 15 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเต้น "PrEP Dance Challenge" ชิงรางวัลเงินสด

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.