^ Back to Top

November 2021

ประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021

ประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021

ASO Production ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021 หัวข้อ “สองมุม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ Gift Vo

Deadline: 
Fri, 2021-12-31 16:30

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ ในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

ประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ ในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน”

Thai DENSO Group ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพกับเด็นโซ่ ในหัวข้อ “ปลุกพลังเยาวชนมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” (Youth Power for CO2 Neutral World) ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2022-01-15 16:30

ประกวด "Bigo-girl CREATOR COMIC CONTEST"

ประกวด "Bigo-girl CREATOR COMIC CONTEST"

Bigo Live THAILAND ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่มการประกวด "Bigo-girl CREATOR COMIC CONTEST" หัวข้อ "Fly me to the METAVERSE" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

Deadline: 
Sun, 2021-12-05 16:30

ประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ 1 “บุสสดี Interactive Story Game Contest”

ประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ 1 “บุสสดี Interactive Story Game Contest”

แพลตฟอร์มนิยายเกม บุสสดี (BuzzDe) และสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย (TGA) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเกมนิยายแชทครั้งที่ 1 “บุสสดี Interactive Story Game Co

Deadline: 
Sun, 2022-02-20 16:30

ประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์"

ประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์"

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000

Deadline: 
Mon, 2022-01-03 16:30

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

แข่งขันพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ครั้งที่ 3 "EV CUP 2021"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และศูนย์ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนในประเทศไทย ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคการศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าขึ้นไป และประชาชนทั่วไป สมัครเข

Deadline: 
Sat, 2021-12-25 16:00

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565 ชิงโล่พระร

Deadline: 
Mon, 2022-02-28 16:30

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ : Well Being @ AngThong"

ประกวดภาพถ่าย ภายใต้หัวข้อ "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ : Well Being @ AngThong"

จังหวัดอ่างทอง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอ่างทอง ภายใต้หัวข้อ "อ่างทองวิถีใหม่ อิ่มกาย อุ่นใจ : Well Being @ AngThong" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 52,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรต

Deadline: 
Wed, 2021-12-15 16:30

ประกวดรูปภาพวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดีย "Wiki Science Competition 2021"

ประกวดรูปภาพวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดีย "Wiki Science Competition 2021"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับ Wikimedia Foundation และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรูปภาพวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดของวิกิพีเดีย "Wiki Science Compe

Deadline: 
Wed, 2021-12-15 16:30

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงแคนเบอร์ร่า ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไ

Deadline: 
Tue, 2021-11-30 17:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่องธรรมชาติ ผ่านมือถือ"

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่องธรรมชาติ ผ่านมือถือ"

เพจ สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เล่าเรื่องธรรมชาติ ผ่านมือถือ" ชิงของรางวัล

กติกาการประกวด

Deadline: 
Fri, 2021-12-10 16:30

ประกวดออกแบบรูปตราสัญลักษณ์ เพจ จิตอาสา

ประกวดออกแบบรูปตราสัญลักษณ์ เพจ จิตอาสา

เพจ จิตอาสา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรูปตราสัญลักษณ์ เพจ จิตอาสา ชิงของรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-01-15 16:30

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000

Deadline: 
Sat, 2022-01-15 16:30

ประกวดภาพถ่ายจากสมาร์ตโฟน "ถ่าย ไทย เท่ Local Grapher Contest"

ประกวดภาพถ่ายจากสมาร์ตโฟน "ถ่าย ไทย เท่ Local Grapher Contest"

vivo ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายจากสมาร์ตโฟน "ถ่าย ไทย เท่ Local Grapher Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมสมาร์ตโฟน vivo X70 Pro 5G และรางวัลอื่น ๆ อีกมากมา

Deadline: 
Tue, 2021-11-30 16:30

ประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด"

ประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด"

หยกสด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และถุงผ้าหยกสด

Deadline: 
Fri, 2021-11-26 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.