^ Back to Top

January 2016

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2016

แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2016

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ British Council ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singha English Challenge 2016 ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 320,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-03-25 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน”

ประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน”

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น Short Film of Parliament 2016 หัวข้อ “ขอ-รับ-ท่าน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-02-26 16:30

ประกวด "Travel around the world - Blogger Contest 2016"

ประกวด "Travel around the world - Blogger Contest 2016"

MSIG ประกันภัย ร่วมกับ นิตยสารเที่ยวรอบโลก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Travel around the world - Blogger Contest 2016" เป็น "Blogger เลือดใหม่" ชิงแพ็คเกจท่องเที่ยวไต้หวัน และตีพิมพ์ประสบการณ์ท่องเที่ยวของคุณในนิตยสารเที่ยวรอบโลก

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 16:30

ประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม "FDA VOLUNTEER TEAM"

ประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม "FDA VOLUNTEER TEAM"

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการจิตอาสาสร้างสรรค์ อย.สร้างเสริม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 "FDA VOLUNTEER TEAM" ชิงงบประมาณในการดำเนินการโครงการ พร้อมเหรียญ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2016-02-15 16:30

ประกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๔

ประกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๔

ศูนย์จัดการวัฒนธรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัว หมู่๑ ขอเชิญบุคคล และองค์กร สมัครเข้าร่วมการปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๔ เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมรับมอบรางวัลในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๔ และได้รับการบันทึกในทำเนียบผู้

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 16:00

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "One Woman One Value หนึ่งผู้หญิง หนึ่งคุณค่า"

ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "One Woman One Value หนึ่งผู้หญิง หนึ่งคุณค่า"

ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "One Woman One Value หนึ่งผู้หญิง หนึ่งคุณค่า" ภายในแนวคิด "Stop Teen Mom หยุดการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 15,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-02-12 16:30

ประกวดร้องเพลง Lover Music Contest

ประกวดร้องเพลง Lover Music Contest

Happyland Color Of Love ขอเชิญผู้สนใจ สม้ครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง Lover Music Contest ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 40,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2016-02-10 16:30

ประกวดเด็กแต่งชุดจีน "Plearnary Chinese Wonder Kids"

 ประกวดเด็กแต่งชุดจีน "Plearnary Chinese Wonder Kids"

ศูนย์การค้า เพลินนารี่ มอลล์ วัชรพล ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการ ประกวดเด็กแต่งชุดจีน "Plearnary Chinese Wonder Kids" ภายใต้ Concept "ประกวดเด็กแต่งชุดจีน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมของรางวัลมากมาย

คุณสมบัติ

Deadline: 
Fri, 2016-02-05 18:00

ประกวดแนวคิดทางสถาปัตยกรรม หัวข้อ "Shelter for Tomorrow"

ประกวดแนวคิดทางสถาปัตยกรรม หัวข้อ "Shelter for Tomorrow"

บริษัท ซี.ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ Kingspan Insulated Panel Pty Ltd และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภายใต้หัวข้อ Shelter for Tomorrow ชิงรางวัลศึกษาดูงานที่ประเทศ

Deadline: 
Fri, 2016-02-12 16:30

ประกวด Channel 8 Asia New Star Model Contest Face of Thailand 2016

ประกวด Channel 8 Asia New Star Model Contest Face of Thailand 2016

สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ร่วมกับ KTCC และ KMA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Channel 8 Asia New Star Model Contest Face of Thailand 2016 เฟ้นหาสุดยอดนายแบบนางแบบรุ่นใหม่ เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดระดับเอเชีย ในงาน Asia Model Festival

Deadline: 
Fri, 2016-02-12 16:30

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "สีสัน...ธัญพืช"

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "สีสัน...ธัญพืช"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ "สีสัน...ธัญพืช" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:30

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "coming winter"

ประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "coming winter"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย วิทย์ติดเลนส์ ประเภทยอดนิยม หัวข้อ "coming winter" ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

Deadline: 
Thu, 2016-03-24 16:30

ประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11

ประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) : Foundation for Research in Information Technology (FRIT) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 11

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 16:00

ประกวด Creative Textiles Award 2016

ประกวด Creative Textiles Award 2016

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Creative Textiles Award 2016 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่ เกียรติบัตร และพิเศษ กับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในนิตยสาร L’officiel Thailand การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก “CENTRESTAGE” ที

Deadline: 
Mon, 2016-02-29 16:00

ประกวดแผนธุรกิจ JAPAN BUSINESS PLAN PITCH COMPETITION หัวข้อ “สินค้า-บริการไทย โดนใจญี่ปุ่น”

ประกวดแผนธุรกิจ JAPAN BUSINESS PLAN PITCH COMPETITION หัวข้อ “สินค้า-บริการไทย โดนใจญี่ปุ่น”

คณะผู้จัดงาน Japan Expo in Thailand 2016 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ JAPAN BUSINESS PLAN PITCH COMPETITION หัวข้อ “สินค้า-บริการไทย โดนใจญี่ปุ่น” ชิงทุนการศึกษา ตั๋วเครื่องบินไปประเทศญี่ปุ่น พร้อมที่พัก เยี่ยมชมงานในบริ

Deadline: 
Sun, 2016-02-07 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.