^ Back to Top

March 2015

ประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ "mHealth กระทรวงสาธารณสุข"

ประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ "mHealth กระทรวงสาธารณสุข"

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมซอฟท์แวร์ด้านสุขภาพและสาธารณสุข ประจําปี ๒๕๕๘ หัวข้อ “mHealth Application และ mHealth Analytic” ชิงทุนสนับสนุน

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวดภาพถ่าย "มหาเจดีย์รัตนะ เจดีย์แห่งสามโลกธาตุ"

ประกวดภาพถ่าย "มหาเจดีย์รัตนะ เจดีย์แห่งสามโลกธาตุ"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท น้อมบุญ จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มหาเจดีย์รัตนะ เจดีย์แห่งสามโลกธาตุ" วัดทุงเศรษฐี จังหวัดขอนแก่น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเ

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวดวงดนตรี และร้องเพลง "SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015"

ประกวด SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015

Superstar College of Asia : วิทยาลัยศิลปินแห่งเอเชีย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี และร้องเพลง "SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2015-04-24 16:00

ประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"

ประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-04-20 16:00

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"

ประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015"

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ Mascot งาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2558 : Thailand Research Expo 2015" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียร

Deadline: 
Sun, 2015-04-05 16:00

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 หัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future”

มหาวิทยาลัยศิลปากร และ บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “อนาคต...ออกแบบได้ : Image of the Future” ชิงเงินรางวัล พร้อมรับสิทธิ์ไปทัศนศึกษา และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sun, 2015-05-10 16:00

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Fri, 2015-05-08 17:00

ประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

ประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการประชาส

Deadline: 
Thu, 2015-04-30 16:00

การประกวด SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015

พร้อมไหม? สู่โอกาสในการเป็นศิลปิน-นักร้อง ในวงการบันเทิง กับการประกวด SUPERSTAR COLLEGE MUSIC AWARDS 2015 ระดับชั้นมัธยมต้น อายุระหว่าง 13-15 ปี ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 100,000 บาท 

ประเภทวงดนตรี                

ประกวดวงดนตรี และค่ายอบรมทางดนตรี "ABAC Music Camp & Competition"

ประกวดวงดนตรี และค่ายอบรมทางดนตรี "ABAC Music Camp & Competition"

คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ ค่ายเพลง WE RECORDS ในเครือ GMM GRAMMY ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี และค่ายอบรมทางดนตรี "ABAC Music Camp & Competition" โดยวงที่ได้รับเลือก 5 วง จะได้รับการเชิญให้เข

Deadline: 
Fri, 2015-04-10 16:00

ประกวด “ภาพนิ่ง” หรือ “คลิปวิดีโอ” คอนเซ็ปต์ “รวยทั้งชาติเพราะฉลาดเรื่องเงิน”

ขอเชิญร่วมประกวดด้วยการแชร์ “ภาพนิ่ง” หรือ “คลิปวิดีโอ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที คอนเซ็ปต์หลักคือ อะไรก็ได้ที่ “รวยทั้งชาติเพราะฉลาดเรื่องเงิน” ดูแล้วโดน ดูแล้วเจ๋ง ดูแล้วร้อง “ว้าาววววว” ชิงรางวัลเงินสดรวม 10,000 บาท ด่วน หมดเขต 31 มีนาคม 2558 นี้

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง”

สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ใส่ถุงดีออก บอกต่อรึยัง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2015-04-30 16:00

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

ประกวดเขียนเรียงความ “How can Thai people succeed in learning English?”

สถาบันนิวเคมบริดจ์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ บริษัทเมือง ไทยประกันชีวิต, สายการบิน EVA Airways, แคปแพล่น อินเตอร์เนชั่นแนล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความ หัวข้อ ‘How can Thai people succeed in learning English?’ ชิงหลักสูตร

Deadline: 
Mon, 2015-06-15 16:00

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

ประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย”

CartoonThai Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด DEBUT Special Event Project 2 หัวข้อ “ห้องปิดตาย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ และทุกผลงานที่ผ่านจะได้ตีพิมพ์ใน DEBUT ฉบับพิเศษ “ห้องปิดตาย

Deadline: 
Sun, 2015-05-31 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.