^ Back to Top

May 2014

ประกวด โครงการ “ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๙ ก้าวสู่อาเซียน”

ประกวด โครงการ “ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๙ ก้าวสู่อาเซียน”

อุทยานการเรียนรู้ TK park ร่วมกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และนิตยสาร Mother & care ขอเชิญเด็กๆ ที่มีอายุระหว่าง 4-9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด โครงการ “ลับสมองประลองปัญญาสรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ ๙

Deadline: 
Tue, 2014-07-15 16:00

ประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

ประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย”

กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย “ภาพแห่งความประทับใจ ในมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Wed, 2014-07-16 16:00

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย "Chohoey Mascot Contest"

ประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย "Chohoey Mascot Contest"

สมาคมการค้าส่ง-ปลีกไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และผู้ประกรบการค้าส่งค้าปลีกรุ่นใหมขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษาระดับประโยควิชาชีพ (ปวช.) ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบสัญลักษณ์โชวห่วย "Chohoey Mascot Contest"

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน 57"

ประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน 57"

บริษัท ไอเดียแพลนเทชั่น จำกัด ร่วมกับ เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี ขอเชิญประกวดภาพวาดและภาพถ่ายระดับเยาวชน "เสน่ห์บางแสน 57" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Sat, 2014-07-05 00:53

ประกวดภาพถ่าย "บทบาทไทยกับงานของสหประชาชาติ"

ประกวดภาพถ่าย "บทบาทไทยกับงานของสหประชาชาติ"

กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "บทบาทไทยกับงานของสหประชาชาติ"เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 70 ปี การเป็นสมาชิกสหประชาชาติของไทยในปี พ.ศ. 2559 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท 

Deadline: 
Mon, 2014-06-23 16:00

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

ประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Digital Era”

เนื่องด้วยสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มุ่งขยายองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีสารสนเทศและพฤติกรรมการแสวงหาความรู้ของคนรุ่นใหม่ จึงจัดประชุมวิชาการ TK Forum 2014 ภายใต้แนวคิด “Learning in the Dig

Seminar date: 
Thursday, 2014, June 19 - 08:00 to Thursday, 2014, June 26 - 17:00

ประกวดหนังสั้น MSU EGAT Short Film Awards 2014

MSU EGAT Short Film Awards 2014

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดหนังสั้น MSU EGAT Short Film Awards 2014 ภายใต้แนวคิด "ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย" ชิงเงินรางวัลรว

Deadline: 
Sun, 2014-06-15 16:00

ประกวด ART IN PARADISE CONTEST 2014 ในหัวข้อ "รักเธอประเทศไทย"

ART IN PARADISE CONTEST 2014

พาราไดซ์ พาร์ค : Paradise Park ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด ART IN PARADISE CONTEST 2014 ในหัวข้อ "รักเธอประเทศไทย" ซึ่งเป็นผลงานศิลปะรูปแบบสื่อผสม ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมถ้วยรางว

Deadline: 
Fri, 2014-06-13 16:00

ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียหรือประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม RACMP2014

ประกวดผลงานด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อลดของเสียหรือประหยัดพลังงานในอุตสาหกรรม RACMP2014

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยการสนับสนุนจากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี โท หรือ เทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการ

Deadline: 
Mon, 2014-06-30 16:00

ประกวดสูตรแซนด์วิช "แซนด์วิช จานเด็ด คนเก่ง"

ประกวดสูตรแซนด์วิช "แซนด์วิช จานเด็ด คนเก่ง"

ฟาร์มเฮ้าส์ : Farmhouse ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 8-12 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันสร้างสรรค์สูตรแซนด์วิช  "แซนด์วิช จานเด็ด คนเก่ง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Mon, 2014-06-16 16:00

ประกวดถ่ายภาพ “Photo Knockout”

ประกวดถ่ายภาพ “Photo Knockout”

ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ : Fortune Town ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “Photo Knockout” ซึ่งเป็นการแข่งขันถ่ายภาพแบบวันเดียวจบ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 17,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Fri, 2014-06-06 16:00

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ดอกไม้ของพ่อ” และ “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ”

ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ดอกไม้ของพ่อ” และ “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ”

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ขอเชิญประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ดอกไม้ของพ่อ” และ “เมล็ดพันธุ์ของพ่อ” ในงานมหกรรมมหัศจรรย์พันธุกรรมไทย ชิงรางวัลมูลค่ารว

Deadline: 
Sun, 2014-06-08 15:30

กิจกรรม Open Microphone Contest

W Market ขอเชิญเยาวชนคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Open Microphone Contest เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 31 สิงหาคม 2557 

ประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “ธรรมราชา : รัชกาลที่ 7 ผู้ทรงทำให้ประชาชนเป็นสุขโดยธรรม”

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพจิตรกรรมเฉลิมฉลอง 120 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว หัวข้อ “

Deadline: 
Sat, 2014-06-28 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.