^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หอมแผ่นดิน ปี2 อุดมสุข
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมกับรายการไนน์เอ็นเตอร์เทน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักถ่ายภาพทั้งมืออาชีพ และสมัครเล่น ไม่จำกัดเพศ อายุและวัย...
ประกวด "ต้นแบบจานดาวเทียมพร้อมใช้"
บริษัทไทยคม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ต้นแบบจานดาวเทียมพร้อมใช้" ชิงรางวัลพร้อมเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท จุดประสงค์โครงการ...
NCU Mobile App ครั้งที่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน NCU Mobile App ครั้งที่ 2...
ประกวดภาพถ่าย “แม่กับความผูกพัน”
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง (ททบ) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “แม่กับความผูกพัน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมใบประกาศรับรองจาก ททบ....
ประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน”
มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ผู้คน ชีวิต แผ่นดิน และวัฒนธรรมอาเซียน” (ASEAN: Peoples, Lives,...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. PTT YOUTH CAMP 2014 : "นวัตกรรมสร้างอนาคต Innovation Creates The Next "
บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนในระดับระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท. PTT YOUTH CAMP 2014 : "นวัตกรรมสร้างอนาคต Innovation Creates The Next"...
ประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด Iceland Spring pH 8.88 น้ำด่างสร้างสมดุล
บริษัท เอชทูโอ-ไฮโดร จำกัด ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายน้ำแร่ธรรมชาติ “Iceland Spring” ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้แนวคิด "Iceland Spring pH 8.88 น้ำด่างสร้างสมดุล"...
ประกวดในโครงการส่งเสริมการเขียนบทความสำหรับเยาวชนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งที่ 4
ชมรมนักเขียนและผู้จัดทำหนังสือวิทยาศาสตร์ (นจวท.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ...
ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “My Bright Smiles” Global Art Contest
บริษัทคอลเกต - ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และศูนย์ศิลป์สิรินธร ขอเชิญนักเรียน...
ระกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ชมรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชน ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/เทียบเท่า ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หัวข้อ“...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod