^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดถ่ายภาพ A Place Called Home 2019 ที่ที่ใช่มุมไหนก็ชอบ
SC ASSET และ Think Of Living ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ A Place Called Home 2019 ที่ที่ใช่มุมไหนก็ชอบ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 360,000 บาท ประเภทอุปกรณ์ถ่ายภาพ กล้องถ่ายรูป...
ประกวดภาพถ่าย "14thTDEX Underwater Photo Contest"
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "14thTDEX Underwater Photo Contest" หัวข้อ “The Exposure” ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลอื่นๆ...
ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา”
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 34 ประจำปี 2562 หัวข้อ “ของขวัญแด่พระราชา” ชิงเงินรางวัล พร้อมทัศนศึกษาต่างประเทศ...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ร้อน is Fun มันส์ is Now”
เย็นเย็น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ร้อน is Fun มันส์ is Now” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อม Exclusive Party กับคุณมีน พีรวิชญ์...
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EDUCATIONS FUN FAIR #สนุกเรียน สนุกรู้ เรื่องการศึกษา
THE CRYSTAL ขอเชิญน้องๆ อายุ 8 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ EDUCATIONS FUN FAIR #สนุกเรียน สนุกรู้ เรื่องการศึกษา ชิงทุนการศึกษามูดลค่ารวมกว่ากว่า 30,000 บาท กติกาการแข่งขัน...
ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562 : Rice Innovation Awards 2019
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2562...
ประกวดวาดภาพ "I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ"
Sakura Products (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ" ชิงเงินรางวสัลมูลค่ารวม 60,000 บาท...
ประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท
บริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “...
เเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas Contest"
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการเเข่งขันข้อเสนองานวิจัยการทดลองในสภาวะไร้แรงโน้มถ่วง "SEIC - Space Experiment Ideas...
ประกวด Storyboard หัวข้อ “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน”
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และสถานประกอบกิจการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Storyboard หัวข้อ “...
ประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อ "ชวนเรียน สถาปัตย์ วลัยลักษณ์"...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สำหรับโครงการทดลองออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบดิจิตอล DAB+
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และ กองทัพบก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ...
ประกวดภาพถ่าย Street Photography หัวข้อ Impressive Andaman “อันดามันประทับใจไม่รู้ลืม”
สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ ร่วมกับ ชมรมธุรกิจถ่ายภาพอันดามัน ภูเก็ต-พังงา-กระบี่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนอายุไม่เกิน 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Street Photography...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.