^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม กับนโยบายพลังงานยุคใหม่
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ THE ENERGiST ภายใต้กรอบแนวคิด “Bottom Up Policy” เปิดกว้างความคิดและนวัตกรรม...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเรือนจากไม้สักสวนป่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ หัวข้อ “การออกแบบเชิงนวัตกรรมใช้ไม้สักจากป่าปลูก”...
ประกวดหนังสั้น “อัตลักษณ์ชายแดนใต้ ครั้งที่ ๔” ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”
สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ สงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล...
ประกวดวงดนตรี "Playdream Battle 2018"
บริษัท เพลย์ดรีม จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Playdream Battle 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท และการออกซิงเกิ้ลเพลง พร้อมมิวสิควีดีโอของตัวเอง...
ประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2018” หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง”
กรมการท่องเที่ยว ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการประกวดหนังสั้น "Thailand Short Film Competition 2018” หัวข้อ “เศรษฐกิจพอเพียง” ชิงเงินรางวัลวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวด K-Pop Competition
Chiangmai World Festival - Korean Day ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด K-Pop Competition ชิงเงินรางวัลกมูลค่ากว่า 45,000 บาท พร้อมของที่ระลึกจากประเทศเกาหลี คุณสมบัติของผู้สมัคร อายุ 12-...
ประกวดหนังสั้นนักศึกษา หัวข้อ "จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไร้ IT"
Thaiware.com ร่วมกับ dtac, VST ECS และ Adobe ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงา่นเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นนักศึกษา หัวข้อ "จะเป็นอย่างไรถ้าโลกไร้ IT" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมมากกว่า 100,000 บาท...
ประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง"
ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง" ภายใต้ Concept SMEs Startup Wow! "ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท...
ประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps"
โครงการ The Scholastic News Kids Press Corps ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 10 - 14 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนในโครงการนักข่าวเยาวชนประจำปี 2018-2019 "The Scholastic News Kids Press Corps"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai"
บริษัท เอสซิลอร์ แมนูแฟ็คเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "Reflection of Thai" ชิงทุนการศึกษามุลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ...
ประกวดการวางแผนสื่อ "Shopback Media Plan Challenge 2018"
ShopBack Thailand ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการวางแผนสื่อ "Shopback Media Plan Challenge 2018" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสฝึกงานที่ ShopBack ประเทศสิงค์โปร์...
ประกวดแผนงานการป้องการทุจริต เขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ในสถาบันการศึกษาเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมกิจกรรมนักคิดสุจริต...
ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์ของชีวิต”
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ร่วมกับกรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 20 ภายใต้แนวคิด “...
ประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 : Youth Greenovation Awards 2018
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ กลุ่ม ปตท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า...
ประกวด "การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 5"
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติครั้งที่ 5 : The 5th Bangkok Triennale International Print and...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.