^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดร้องและเต้นเพลงลูกทุ่ง “สุนันทาลั่นทุ่ง”
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องและเต้นเพลงลูกทุ่ง “สุนันทาลั่นทุ่ง” ภายใต้กิจกรรม "สุนันทาวิชาการ วิชาการสัมผัสได้"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "โครงการพระราชดำริ" ตามพระราชเสาวนีย์ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เพื่อประชาชนไทยชาวไทย
สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ปวช. และ อุดมศึกษา ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ในหัวข้อ "โครงการพระราชดำริ"...
ประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016
Comico Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนการ์ตูน Comico New Blood Contest 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมได้รับการันตีการลงการ์ตูนรายสัปดาห์ใน Comico Thailand,...
ประกวด "โครงการสุนันทาวิชาการ"
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา สมัครและส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "โครงการสุนันทาวิชาการ" ณ เวทีหลัก หอประชุมสุนันทานุสรณ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดเขียนบทภาพยนต์โฆษณาประเภท Viral Clip "Maya&co Contest"
บริษัท มายาแอนด์โค จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทภาพยนต์โฆษณาประเภท Viral Clip "Maya...
แข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ และบริหารทรัพยากรภายในองค์กรประจำปี 2559 "TNI Business Game Competition 2016 : FACTORY MANAGER"
ชมรม Business Simulation Game คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ และบริหารทรัพยากรภายในองค์กรประจำปี 2559 "TNI Business...
ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ แนวคิด “สร้างจิตสำนึกบริจาคโลหิตให้เยาวชน”
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่ง สภากาชาดไทย ขอเชิญครู/อาจารย์ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด...
ประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace"
สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4-10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 12 : 12th Color my Heart With Peace" ชิงทุนการศึกษา...
ประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559
สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2559 ชิงรางวัลตั๋วเครื่องบินไป - กลับ...
ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ "12 สิงหามหาราชินี ลูกพระนางสดุดีถวายพระพร"
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง โครงการ "12 สิงหามหาราชินี ลูกพระนางสดุดีถวายพระพร" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวด “โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14 เปิดประตูสู่อาเซียน”
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด “โครงการเส้นทางสู่ดวงดาว : ผู้ประกาศข่าวและนักจัดรายการวิทยุฯ ปีที่ 14 เปิดประตูสู่อาเซียน”...
ประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคำขวัญ หัวข้อ “คนไทยรักชาติ รักและนิยมความเป็นไทย” ชิงเงินรางวัลค่ารวมกว่า ๓๘๐,๐๐๐ บาท...
แข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2016 by TUBC"
โครงการปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันแก้ไขปัญหาทางธุรกิจระดับโลก "The Challenger 2016 by TUBC" เงินรางวัลมูลค่ารวม 100...
ประกวดออกแบบยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานโรงแรม "ไอบิส ดีไซน์เนอร์ : ibis Designer"
โรงแรมไอบิส ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบยูนิฟอร์มสำหรับพนักงานโรงแรม "ไอบิส ดีไซน์เนอร์ : ibis Designer" ค้นหาสุดยอดนักออกแบบ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต และมูลนิธิเอ็มโอเอไทย ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดส่งเสริมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ ไทย-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.