^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “...
ประกวดภาพยนตร์สั้นประกวด "NCI SHORT FILM AWARD 2018"
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "NCI SHORT FILM AWARD 2018" หัวข้อ "มะเร็ง 5.0 FREE CANCER, CANCER FREE" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวด "The ซ่อน Voiz Thailand ซ่อนให้สุด...หยุดที่เสียงร้อง"
Voiz ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The ซ่อน Voiz Thailand ซ่อนให้สุด...หยุดที่เสียงร้อง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท เงื่อนไขกิจกรรม ผู้เข้าประกวด The ซ่อน Voiz Thailand...
ประกวดออกแบบ LINE Creators Market Sticker Contest ปี 4
LINE Creators Market ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ LINE Creators Market Sticker Contest ปี 4 หัวข้อ "ชีวิตประจำวันครบรส แบบโหด มันส์ ฮา! : Chic and Cool Daily Life"...
ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 24 ประจำปี 2561...
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ปี ๖๑
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง “ดาวรุ่งลูกทุ่งมอดินแดง” ปี ๖๑ ชิงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
แข่งขันออกแบบโลโก้ผลิตภัณฑ์ "Master Designer Contest"
ศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา...
แข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง "Drone for firefighting"
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันอากาศยานไร้คนขับ กรณีดับเพลิง "Drone for firefighting" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมโล่...
ประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 "ทำเพจปัง ไปยุโรป"
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียนมัธยมปลาย และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Wake Up Media ปีที่ 3 "ทำเพจปัง ไปยุโรป" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมทริปทัศนศึกษา ณ ทวีปยุโรป...
ประกวดเล่นกีตาร์ร้องเพลง “คือบ้านของเรา”
JOBTOPGUN ร่วมกับ Byrd & Heart ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเล่นกีตาร์ร้องเพลง “คือบ้านของเรา” ชิงกีตาร์ Martin 2 รางวัล และบัตร Voucher Starbucks รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท คุณสมบัติ...
ประกวดออกแบบเสื้อผ้าสตรี HAMBURGER STUDIO YOUNG DESIGNER CHALLENGE 2018
Hamburger Studio ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันแฟชั่น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้าสตรี HAMBURGER STUDIO YOUNG DESIGNER CHALLENGE 2018 หัวข้อ "SLAY THE...
แข่งตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ "IBelieve Championship 2018"
สถาบันเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งตอบคำถามภาษาญี่ปุ่นและภาษาอังกฤษ "IBelieve Championship 2018" ชิงเงินรางวัล กำหนดระยะเวลา ปิดรับสมัคร 27 ส.ค. 2561...
ประกวดนิยายแชท หัวข้อ "EatAndJoy"
แอปพลิเคชันจอยลดา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิยายแชท หัวข้อ "EatAndJoy" ชิงโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในแอปพลิเคชันจอยลดา รายละเอียดการประกวด เขียนนิยายแชทธีม ‘EatAndJoy’...
ประกวดวงดนตรีสตริง "NAKA MARKET PHUKET MUSIC AWARD 2018"
ตลาดเจ้าฟ้าวาไรตี้ - Chaofa Variety Weekend Market ขอเชิญเยาวชนภาคใต้ สมัครเข้าร่วมการการประกวดวงดนตรีสตริง "NAKA MARKET PHUKET MUSIC AWARD 2018" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...

Pages

Popular Contest

Members Online

There are currently 0 users online.