^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017"
มูลนิธิเอสซีจี (SCG FOUNDATION) ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "ยุวศิลปินไทย 2560 : Young Thai Artist Award 2017" ชิงชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017
ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด KBank e-Girls The 9th Generation 2017 ภายใต้แนวคิด "สวย สามารถ ปราดเปรียว" ชิงเงินรางวัล 2,000,000 บาท พร้อมเปิดประสบการณ์การเป็น Brand Ambassador...
ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017
นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการiประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ชิงรางวัลThe Best SME Thailand Inno Awards 2017 พร้อมโล่ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย...
ประกวดเล่านิทาน โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 12
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK park), มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก, สถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม และนิตยสาร Mother...
ประกวดวงดนตรี "The Crystal PTT Music Contest" เพราะชีวิต "มัน ต้อง สนุก"
The Crystal ขอเชิญนนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษาอาชีวะศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "The Crystal PTT Music Contest" เพราะชีวิต "มัน ต้อง สนุก" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 19 แห่ง ในสังกัดสำนักงาน กศน. ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่...
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เรื่องเล่าชุมชนไทย 4.0”
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยทศึกษา...
ประกวดคลิปวีดีโอ "TU – ASEAN Video Contest 2017" หัวข้อ "50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต"
ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "TU – ASEAN Video Contest 2017" หัวข้อ "50 ปีอาเซียน : เติมฝันสร้างสรรค์อนาคต"...
ประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"
บริษัท เอ็น.ซี.ซี. เอ็กซิบิชั่น ออกาไนเซอร์ จำกัด ร่วมกับ วิทยุครอบครัวข่าว ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นประเภท Viral Video "ผู้สูงอายุในมุมมองใหม่"...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน”
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนชน สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ขอเรียนเชิญนักเรียน นิสิต และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลดใช้พลังงาน” ชิงเงินรางวัล 50...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : Good Labour Practices (GLP)
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์แนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี : Good Labour Practices (GLP)...
แข่งขันทำอาหารเกาหลี “2017 Global Taste of Korea Cooking Contest”
สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ร่วมกับระทรวงเกษตร อาหารและกิจการชนบทแห่งประเทศเกาหลี (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs) และองค์การโคเรีย อะโกร-เทรด เซ็นเตอร์ (aT Center...
ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต”
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค (artwork) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน"
การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) และ อาร์ตเวิร์ค (artwork) สติ๊กเกอร์ ติดรถแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ในโครงการ “เปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน"...
ประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ"
HHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ" ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.