^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดคลิปสั้น “ชวนเที่ยวงานโครงการหลวง 2558”
มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น “ชวนเที่ยวงานโครงการหลวง 2558” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 19,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร คุณสมบัติ...
ประกวด GSC Smart BIZ Model
วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด GSC Smart BIZ Model ชิงทุนการศึกษาต่อปริญญาโทบริหารธุรกิจ มูลค่ากว่า ๓๐๐,๐๐๐ บาท คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด ๑...
ประกวดออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนส่วนกลาง โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน - ชะอำ (The Energy Hua Hin – Cha Am)
โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน-ชะอำ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบวางผังบริเวณพื้นที่ทำกิจกรรมและพักผ่อนส่วนกลาง โครงการ ดิ เอ็นเนอร์จี้ หัวหิน - ชะอำ (The Energy Hua Hin – Cha...
ประกวดวงดนตรี "Jack Beach Music Festival 2015"
สถาบัน SIAM DIAMOND และ JACK BEACH RESORT ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Jack Beach Music Festival 2015" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 250,000  บาท คุณสมบัติทีมผู้เข้าแข่งขัน...
Playpark Cosplay Contest 2015 by SPONSOR ปี 3
Asiasoft Corporation Public Company Limited ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "Playpark Cosplay Contest 2015 by SPONSOR ปี 3" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท กำหนดระยดเวลา...
ประกวด SMART BOY 2015
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด SMART BOY 2015 ชิงทุนการศึกษา และตำแหน่ง SMART BOY 2015 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้ดำรงตำแหน่ง SMART BOY 2015...
ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย
ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสถาบันการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน
ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล กรมชลประทาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) ค่านิยมกรมชลประทาน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000...
ประกวดร้องเพลง "SCA นิยมไทยมิวสิคอวอร์ด"
Superstar College of Asia ร่วมกับ สมาคมนิยมไทย ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลง "SCA นิยมไทยมิวสิคอวอร์ด" ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี...
ประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๑
มูลนิธิประยูร จรรยาวงษ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพการ์ตูน รางวัล "ประยูร จรรยาวงษ์" ครั้งที่ ๑ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"
สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND'S® ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ...
ประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest
สมาคมถ่ายภาพกรุงเทพ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรปราการ และ บริษัท หอมหมื่นลี้ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Ammata Lanta Photo Contest หัวข้อ “อมตลันตารีสอร์ทสุวรรณภูมิ”...
ประกวด Miss Young Asean Bangkok 2015
สถาบันส่งเสริมภูมิปัญญาเพื่อสังคม (องค์กรสาธารณประโยชน์) และองค์กรภาคีเครือข่าย ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Young Asean Bangkok 2015 (เทพีกรุงเทพมหานครอาเซียน ๒๕๕๘) ชิงรางวัลเงินสด...
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "FORTUNE TOWN SINGING CONTEST ตอน ศึกเสียงใส ดวลไมค์ไทยลูกทุ่ง"
ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "FORTUNE TOWN SINGING CONTEST ตอน ศึกเสียงใส ดวลไมค์ไทยลูกทุ่ง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย”
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “การศึกษา ๕ ช่วงวัย” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวมกว่า 210,000 บาท...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.