^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพกับ Nagas LED ปี 2 หัวข้อ "เเสงสว่างแห่งจินตนาการ"
NAGAS LED ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ปี 2 หัวข้อ “แสงสว่างแห่งจินตนาการ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ วัตถุประสงค์ 1....
ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2560
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา “ดาวรุ่ง ลูกทุ่งมอดินแดง” ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล คุณสมบัติ...
ประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1
เทศบาลเมืองเคมบุจิ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และ อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1 ชิงโอกาสในการเยือนเมืองเคมบุจิ...
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ "ผ่านมือถือ : THRU MY PHONE"
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 14 หัวข้อ "ผ่านมือถือ : THRU MY PHONE...
ประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem & Jewelry Learning Community”
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานบูรณาการแหล่งเรียนรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับ หัวข้อ “Gem...
ประกวดออกแบบห้องครัว "Diamond Style Young Designer Contest 2017"
บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบห้องครัว "Diamond Style Young Designer Contest 2017" ภายใต้คอนเซปต์ "Elder-Friendly Thai Kitchen"...
ประกวดภาพถ่ายฉะเชิงเทราครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 หัวข้อ "คิดถึงพ่อ"
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายฉะเชิงเทราครั้งที่ 11 ประจำปี 2560 หัวข้อ "คิดถึงพ่อ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโล่รางวัล กติกาการส่งภาพเข้าประกวด...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หมากล้อมกับปัญญา"
ชมรมหมากล้อม ซีเอ็ม.โกะ และโรงแรมแอทเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "หมากล้อมกับปัญญา" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ของที่ระลึก...
ประกวดเต้น The Idol Battle Cover Dance Contest 2017 s.1
ศูนย์การค้าเดอะพาซิโอ ทาวน์ (รามคำแหง) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น The Idol Battle Cover Dance Contest 2017 s.1 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 90,000 บาท วัตณุประสงค์...
แข่งขันเต้น “The One Dance Battle 2017”
โรงเรียน เดอะวัน มิวสิคแอนด์แดนซ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเต้น “The One Dance Battle 2017” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน...
แข่งขันโต้วาที เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปี 2560
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการการแข่งขันโต้วาที เนื่องในงานนิตินิทรรศน์ ประจำปี 2560 หัวข้อ “ASEAN ไม่ควรมีประเทศไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,...
ประกวดคลิป VDO "รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล"
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO "รู้ใช้ รู้รักษา รู้คุณค่า ร่วมพัฒนาน้ำบาดาล" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร...
ประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 : Short Science Film #3 หัวข้อ “Science Around Us”
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ ปีที่ 3 : Short Science Film #3...
ประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017"
KFC ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนงานพัฒนาชุมชน "KFC Community Hero 2017" ชิงทุนการศึกษา พร้อม Gift Voucher รับประทาน KFC ฟรี วัตถุประสงค์ ส่งเสริมให้นิสิต...
ประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PTTGC ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี มหัศจรรย์ปิโตรเคมี ปี 3 หัวข้อ "ปิโตรเคมี : จินตนาการสร้างสรรค์นวัตกรรม"...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.