^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย "ความประทับใจ" @ ชาโต เดอ เขาใหญ่ ปีที่ 2
ชาโต เดอ เขาใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ความประทับใจ" @ ชาโต เดอ เขาใหญ่ ปีที่ 2 พร้อมคำบรรยายสั้นๆ 3 คำ ชิงบัตรของขวัญห้องพักแบบ Standard มูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) “๕๕ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล”
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมประกวดการออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) ในโอกาส “๕๕ ปี คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า...
Product Innovation Contest 2015
สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง...
ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558
สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 72,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เด็กดีมีสุข ปี 3"
หออัครศิลปิน กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ "เด็กดีมีสุข ปี 3" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 วันที่ 10 มาราคม 2558...
ประกวดภาพถ่าย ห้วข้อ "ธรรมชาติ วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเมืองกาญจน์"
จังหวัดกาณจนบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแหล่งท่องเที่ยวเมืองกาญจน์ ในห้วข้อ "ธรรมชาติ วิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวเมืองกาญจน์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวด Navara Number One Contest
นิสสัน ตะวันออก ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "Navara Number One Contest" ร้อง เล่น เต้นรำ Cover ภายในงาน นิสสัน ขอบคุณจากใจ ปี 5 นาวารา แกร่ง แรง ทั่วไทย ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท...
ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ครั้งที่ ๓
โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๑๐,๐๐๐ บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ “ประเทศไทยกับ AEC”...
ประกวดภาพถ่าย ISUZU MU-X Photo Contest
ISUZU ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายโครงการ The Way You Make Me Feel : ISUZU MU-X Photo Contest “สิ่งที่ดีที่สุดที่รู้สึกได้...จากอีซูซุมิว-เอ็กซ์” ชิงขิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท...
ประกวดร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol Contest 2014
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการรประกวดร้องเพลงประสานเสียง Christmas Carol Contest 2014 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท...
ประกวด "ทายาทโชห่วยไทย"
Makro ขอเชิญผู้สนใจ สมัครร่วมการประกวด "ทายาทโชห่วยไทย" ประจำปี 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท กำหนดระยะเวลา สมัครและส่งแผนงาน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 26 ธันวาคม 2557 ติต่อสอบถาม โทร. : 0-...
ประกวดออกแบบร้าน "โชห่วย โชว์เสน่ห์"
Makro ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบร้าน "โชห่วย โชว์เสน่ห์" ประจำปี 2558 ออกแบบ ร้าน โชห่วย โชว์เสน่ห์ ผสานนวัตกรรม และลูกเล่นการนำเสนอสินค้าแนวใหม่ที่น่าสนใน...
ประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558
สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายแห่งแผ่นดินประจำปี 2558...
ประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้”
อำพลฟูดส์ ร่วมกับ วอยซ์ ทีวี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการค่ายอาสา ในโครงการ “กล่องวิเศษ น้องอยากได้…พี่จัดให้” 10 โครงการที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับเงินสนับสนุนโครงการละ 20...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.