^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine & Knauf
B-1 Magazine ขอเชิญนิสิต นักศึกษาร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Architecture Museum of 21st Century Competition 2014 by B-1 Magazine...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “การดำเนินชีวิตแบบมีความสุขตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง”
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (The Board of Investment of Thailand) และสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย (Thai...
CM2 Live Jam Band Contest
CM2 Live Jam : โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามสแควร์ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวดดนตรีในกิจกรรมซีเอ็ม สแควร์ “CM2 Live Jam Band Contest” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท...
ประกวดวิดีทัศน์เรื่องสั้น "โรงเรียนธนาคาร สานฝันนักการเงินวัยเยาว์" ปีที่ 4 หัวข้อ "คุณค่าแห่งการออม"
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร...
ประกวด The Sky Idol Kids
ศูนย์การค้าเดอะสกาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 3-6 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด The Sky Idol Kids ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล และของรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย คุณสมบัติ...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Emblem) เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Emblem) เทศกาลโคราชศิลปะและวัฒนธรรมนานาชาติ 2558 : Korat International Art and...
แข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15"
ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาชีววิทยา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "Bio Contest ครั้งที่ 15" ...
ประกวดคลิปวิดีโอ “ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข”
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข” ในโครงการเด็กไทยกับไอที ปี2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมถ้วยรางวัล...
ประกวดระบายสี "เชื้อโรคตัวร้าย"
Dettol ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี "เชื้อโรคตัวร้าย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท กติกา 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องคลิก Like ที่ www.facebook.com/DettolThai 2....
ประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาในพื้นที่ภาคเหนือ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท.เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 15 หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...
ประกวดเต้น “Happyland Street Dance”
ศูนย์การค้าแฮปปี้แลนด์เซ็นเตอร์ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น “Happyland Street Dance” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม กว่า 100,000 บาท คุณสมบัติ อายุ 14-25 ปี  ไม่จำกัดเพศ...
ประกวดบทความ เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม”
มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเผยแพร่เกียรติคุณหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เรื่อง “หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลก กับงานพัฒนาสังคม...
ประกวดคลิปโฆษณาหนังสั้น "ไอเดียดี มีรางวัล"
บริษัท สุเพิร์บ เฮลท์ตี้โปรดักส์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปโฆษณาหนังสั้น "ไอเดียดี มีรางวัล" จัดทำนำเสนอเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน 10 นาที...
ชมรม นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระดับสูง (นยปส.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต...
ประกวดหนังสั้น Garena Short Film "เกมไม่เกรียน"
บริษัท Garena (ประเทศไทย) ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น Garena Short Film "เกมไม่เกรียน" ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • saenpanya