^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบมาสคอตกรมทางหลวง "Highway Mascot Design Contest"
กรมทางหลวง ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอตกรมทางหลวง "Highway Mascot Design Contest" ชิงรางวัลมูค่ารวมกว่า 60,000 บาท กลุ่มเป้าหมาย นักเรียน...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และคนพิการที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ศูนย์บริการคนพิการ...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เที่ยวเมืองไทย สนุกได้ทุกที่”
กลุ่มโรงแรมอนันตรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “เที่ยวเมืองไทย สนุกได้ทุกที่” ชิงรางวัลที่พักสุดหรู 14 คืน มูลค่ากว่า 150,000 บาท ณ โรงแรมและรีสอร์ทในเครืออนันตรา...
ประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2
บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสูตรอาหารไทยจากกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2 ชิงเงินรางวัลมูค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และประกาศนียบัตร...
ประกวดหนังสั้นกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มะพร้าว-เพื่อน-รัก”
บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นกะทิอัมพวา ครั้งที่ 2 หัวข้อ “มะพร้าว-เพื่อน-รัก” ชิงเงินรางวัลมูค่ารวมกว่า 70,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ...
ประกวดภาพถ่ายอ่างขาง
มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายอ่างขาง หัวข้อ “ภาพเก่าเล่าเรื่องอ่างขาง” และ “อ่างขางแดนมหัศจรรย์” ในวาระที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขางจะมีอายุครบ ๔๕ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ...
โครงการ Lifestyle Design Academy & Young Lifestyle Design Award
กรมสงเสริมอุตสาหกรรม และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ SME สมัครเข้าร่วมประกวดในโครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องเรือนและของตกแต่ง "Lifestyle Design...
ประกวดสารคดีสั้นชุด "รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง"
กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองบัญชาการกองทัพบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้นชุด "รวมใจไทย ให้เป็นหนึ่ง" ในโครงการรณรงค์เสริมสร้างความรักชาติ ประจำปี ๒๕๕๗...
ประกวด Ms. HARD ROCK PATTAYA 2014
Hard Rock Hotel Pattaya ขอเชิญเพศหญิง อายุ 18 ปีขึ้นไป สมัครเข้าร่วมการประกวด Ms HARD ROCK PATTAYA 2014 ชิงเงินรางวัลถ้วยเกียรติยศ ประกาศนียบัตร ของรางวัลจากผู้สนับสนุนเป็นตัวแทนของโรงแรมฮาร์ดร็อค...
ศูนย์การเรียนสำหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 และโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod