^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๙
อาศรมศิลปกรรมทักษิณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชนทักษิณ ครั้งที่ 14 ประจำปีพุทธศักราช 2559 ชิงเงินรางวัล...
ประกวดมิวสิควีดีโอ The Dream on Stage เพลง "เย็นสบายในฝัน"
Carrier ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ The Dream on Stage เพลง "เย็นสบายในฝัน" ชิงรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท วิธีการเข้าร่วม ชวนเพื่อนๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ จะมาเดี่ยว...
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
กรุงเทพมหานคร โดยกองการสังคีต สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร...
ประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา...วิสาขบูชา เข้าวัดปฏิบัติธรรมทั่วไทย”
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญปู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการร่วมประกวดภาพถ่ายทางพระพุทธศาสนา หัวข้อ “ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา...วิสาขบูชา เข้าวัดปฏิบัติธรรมทั่วไทย” เนื่องในวันวิสาขบูชา พุทธศักราช...
ประกวดภาพถ่าย “ปั่นตวงบุญ ไหว้สาพระ ๙ วัด”
สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดแพร่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ปั่นตวงบุญ ไหว้สาพระ ๙ วัด” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ...
ประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 : Digital News Excellence Awards 2016
สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) ขอเชิญสื่อมวลชน ส่งผลงานข่าวออนไลน์เข้าร่วมการประกวดรางวัลข่าวดิจิตอลยอดเยี่ยมแห่งปี 2559 : Digital News Excellence Awards 2016 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 350,000 บาท...
ประกวด Mind Mapping หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม”
การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 7 - 21 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Mind Mapping หัวข้อ “การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม” ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมากมาย วัตถุประสงค์...
ประกวด 2016 Thai Cultural Dance Competition
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ หรือ IYF ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด 2016 Thai Cultural Dance Competition ชิงโล่เกียรติคุณ พร้อมประกาศนียบัตร และเป็นตัวแทนทีมเต้นไทย...
ประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ป่าวังจันทร์"
สถาบันปลูกป่า ปตท. ขอเชิญเยาวชน และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "มหัศจรรย์ป่าวังจันทร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 56,000 บาท ประเภทการประกวด 1. เยาวชนอายุไม่เกิน 18 ปี 2....
ประกวดวาดภาพด้านสิ่งแวดล้อม หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง"
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และ APO ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพด้านสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ "...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ปี 2559
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา และเครือข่ายศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ขอเชิญนักศึกษา กศน. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ด้านการใช้และการอนุรักษ...
ประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก”
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านรักษ์โลก ในแนวคิด “ประหยัดเงิน ประหยัดพลังงาน ด้วยบ้านรักษ์โลก” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 1,1000,000 บาท...
ประกวดคลิปวิดีโอ “V-KOOL Creative Challenge 2016” แนวคิด “Feel the Difference”
วี-คูล กรุ๊ป ไทยแลนด์ ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายฟิล์มติดรถยนต์และอาคาร แบรนด์ V-KOOL ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการร่วมประกวดคลิปวิดีโอโครงการ “V-KOOL Creative Challenge 2016” (วี-คูล ครีเอทีฟ...
ประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้ 24 ชั่วโมง : 24 hour – Eco Life"
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายกระทรวงอุตสาหกรรม และ APO ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป หัวข้อ "รักษ์โลกง่ายๆ ทำได้...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
กรมประมง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น” เนื่องในงานวันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 28 ประจำปี 2559...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.