^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช.
พิพิธภัณฑ์และหอจดหมายเหตุการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อมาสคอตพิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช...
ประกวดคอสเพลย์ "HARBOR COSMO 2016"
ศูนย์การค้าฮาร์เบอร์ พัทยา ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดคอสเพลย์ "HARBOR COSMO 2016" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล กติกาการรับสมัคร 1. ไม่จำกัดเ พศ / อายุ / จำนวนสมาชิก 2. ประกวดรวม...
ประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการออมธนาคารออมสิน เนื่องในวันออมแห่งชาติ หัวข้อ “เคล็ดลับการออม”
ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ส่งเสริมการออมธนาคารออมสิน เนื่องในวันออมแห่งชาติ หัวข้อ “เคล็ดลับการออม” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  ...
ประกวดโครงการ "Honda Smart Idol"
บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ "Honda Smart Idol" ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 540,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ เกี่ยวกับ Honda...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-สร้าง-สรรค์"
ภาควิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและเอนิเมชัน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี (ปริญญาตรี) ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "เสพ-...
ประกวดหนังสารคดีสั้น “ธรรม ผ่าน เลนส์ : Dharma Lens Contest 2016” หัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ”
บริษัท พาโนราม่า เวิลด์ไวด์ จากัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสารคดีสั้น “ธรรม ผ่าน เลนส์ : Dharma Lens Contest 2016” หัวข้อ “อริยสัจ 4 ความจริงอันประเสริฐ”...
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ระดับนานาชาติ "2016 GPC Star"
Global Packaging Center (GPC) สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ ส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักออกแบบ คณาจารย์...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ขอเชิยนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักเรียนเก่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (LOGO) ชมรมนักเรียนเก่าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น (Viral Clip) หัวข้อ “ป๊าด 888 ฮาในแบบของคุณ”
บริษัท เมเจอร์ กันตนา บรอดแคสติ้ง จำกัด (ช่อง เอ็มชาแนล) ขอเชิญงนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น (Viral Clip) หัวข้อ “ป๊าด 888 ฮาในแบบของคุณ”...
ประกวด Smile Boy & Girl 2016
LDC Dental ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวด Smile Boy & Girl 2016 เพื่อเฟ้นหาสุดยอยรอยยิ้ม ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 500,000 บาท พร้อมโอกาสในการก้าวเข้าสู่วงการบันเทิง คุณสมบัติ เยาวชน ชาย หญิง...
ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2560 : Thailand Green Design Awards 2017
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาบันการศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และ กลุ่มผู้ประกอบการ...
ประกวดภาพถ่าย "Boxjourney Around The World : เดินทางรอบโลกไปกับบ็อกซ์เจอร์นี่"
Box Journey ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Boxjourney Around The World : เดินทางรอบโลกไปกับบ็อกซ์เจอร์นี่" ชิงางวัลที่พัก 1 คืนพร้อมอาหารเช้า มูลค่ารวมกว่า 15,900 บาท กติกา 1....
ประกวดหนังสั้น "Krungsri Cat Film เอาเพลงมาทําเป็นหนัง"
กรุงศรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Krungsri Cat Film เอาเพลงมาทําเป็นหนัง" ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1....
ประกวดภาพถ่ายศูนย์วิจัยชาติน้ำมัน ภายใต้หัวข้อ “ศูนย์วิจัยฯชาน้ำมัน@แม่สาย”
ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายศูนย์วิจัยชาติน้ำมัน ภายใต้หัวข้อ “ศูนย์วิจัยฯชาน้ำมัน@แม่สาย” ชิงชุดของขวัญ...
ประกวดออกแบบ “Asia Young Designer Award 2016” หัวข้อ “Be Bold. Be Free. Be You.”
บริษัท นิปปอนเพนต์ เดคโคเรทีฟ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาสาขาวิชาสถาปัตยกรรม และออกแบบภายใน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “Asia Young Designer Award 2016” หัวข้อ “Be Bold. Be...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.