^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2016
TOYOTA ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โตโยต้า รถยนต์ในฝัน Toyota Dream Car Art Contest 2016 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา...
ประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ครั้งที่ ๔
โครงการภาพยนตร์นานาชาติ สถาบันปรีดี พนมยงค์ ร่วมกับ มูลนิธิไชยวนา (ครูองุ่น มาลิก) ขอเชิญชวนผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทวิจารณ์ภาพยนตร์ครั้งที่ ๔ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมครบรอบ ๔๐ ปี...
ประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2559
สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนหนูน้อยอายุระหว่าง 1- 5 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดสุขภาพเด็กประจำปี 2559 ผู้ชนะการประกวดจะได้เข้ารับพระราชทานรางวัลในงานกาชาดประจำปี2559 วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยที่ฉันรัก”
อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี ภายใต้หัวข้อ “ประเทศไทยที่ฉันรัก” ชิงทุนการศึกษา พร้อมประกาศนียบัตร กติกาดัง 1....
ประกวดความสามารถพิเศษทางด้านดนตรี "Music Scholarships 2016”
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ โรงเรียนนานาชาติชั้นนำแห่งประเทศไทยที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น “Home of Well Rounded Leaders of the Future” ขอเชิญนักเรียนอายุระหว่าง 8 – 16 ปี...
ประกวดแผนธุรกิจ Business Plan Award 2016 "Start From Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global"
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ Business Plan Award 2016 "Start From Thailand, Expands to ASEAN, Goes Global" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท...
การประกวดออกแบบโลโก้ "Bike Studio Logo Design Contest"
BDMS-Southern Group ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโลโก้ "Bike Studio Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 8,000 บาท คุณสมบัติ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป...
ประกวดภาพถ่ายอินสตาแกรม หัวข้อ "What's France for you? อะไรคือความเป็นฝรั่งเศสสำหรับคุณ?"
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายผ่านอินสตาแกรม ภายใต้หัวข้อ "What's France for you? อะไรคือ ความเป็นฝรั่งเศส สำหรับคุณ?" ชิงรางวัลจากงาน Bonjour French Fair 2015...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “การศึกษาไทยในฝัน”
สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพในหัวข้อ “การศึกษาไทยในฝัน”...
ประกวดหนูน้อย Santa Kids
ศูนย์การค้า Plearnary Mall ขอเชิญน้องๆ อายุ 4-8 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อย Santa Kids ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท เงื่อนไขคุณสมบัติของผู้เข้าประกวด เด็กหญิง หรือ เด็กชาย...
ประกวด The Walk Little Santa Contest Season 3
ศูนย์การค้า The Walk ราชพฤกษ์ ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-10 สมัครเข้าร่วมการประกวด The Walk Little Santa Contest Season 3 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมก 12,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ คุณสมบัติผู้เข้าประกวด 1....
ประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท
ชมรมสื่อบ้านนอก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสื่อเพื่อการพัฒนาชนบท ชิงรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท ความเป็นมา...
ประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟโคม LED ตั้งพื้นใช้ภายในอาคาร "Modern Lamp Design Contest 2016"
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และ สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบและผลิตโคมไฟโคม LED ตั้งพื้นใช้ภายในอาคาร "Modern Lamp Design Contest...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ขอเขิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ชิงเงินเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท...
ประกวดโลโก้ ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโลโก้...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.