^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2
บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอร์บัส อินดัสตรี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมการบิน” ครั้งที่ 2 : TG Travel Green Innovation #2...
ประกวด "มิเนเร่ สาววิ้ง หนุ่มว้าว Season 2"
Minere' ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "มิเนเร่ สาววิ้ง หนุ่มว้าว Season 2" ชิงโอกาสในการร่วม workshop พัฒนาบุคลิกภาพและทักษะการแสดง รวมถึงมีโอกาสถ่ายแฟชั่นผิวสวย สุขภาพดี...
ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้”
สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย ขอเชิญอาสายุวกาชาดสังกัดชมรมอาสายุวกาชาดทั่วประเทศ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้อ “อาสายุวกาชาดมีคุณธรรม จิตอาสา พึ่งพาได้” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 24,000 บาท...
ประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี...ทุกจังหวะการใช้ชีวิต
สำนักงานนโยบายและแผนกำรขนส่งและจราจร (สนข.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อและออกแบบสัญลักษณ์ตั๋วร่วม ภายใต้แนวคิด “One for All Better” ดี๊ดี...ทุกจังหวะการใช้ชีวิต...
ประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch Awards 2015”
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อสันติภาพระดับชาติ “รางวัลช่อมะกอก 2558 : Olive Branch Awards 2015”...
ประกวดเต้น Imperial Power Dance Contest 2015
ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 6 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเต้น Imperial Power Dance Contest 2015 "ปลดปล่อยพลัง มาแดนซ์ให้กระจาย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000...
ประกวดภาพวาด หัวข้อ "จิตวิญญาณสามัคคี ทำความดี แด่องค์ราชันย์"
กองทัพบก ขอเชิญยักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ "จิตวิญญาณสามัคคี ทำความดี แด่องค์ราชันย์" ในโครงการ “ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,...
ประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย"
ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ออมสิน สุดยอดแนวคิดธุรกิจวิถีไทย" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท พร้อมโอกาสเขาร่วมโปรแกรม Outing Startup เตรียมความพรŒ้อมในการเปš็นผู้Œ...
ประกวดศิลปกรรยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 "คนไทย...ไม่โกง"
มูลนิธิยุวพัฒน์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดการศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 22 หัวข้อ "คนไทย...ไม่โกง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตรเกียรติคุณ...
ประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “ความสำคัญของการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างประเทศ”
ศุมา สถาบันภาษาและวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กาลังศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ ๒ เอกวิชาภาษาไทยหรือสาขาที่เกี่ยวข้องด้านภาษาไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเรียงความบรรยายถึง “...
ประกวดเว็บไซต์ และ ประกวดแอนิเมชั่น "WMC 2015"
สถาบันเทคโนโลยีไทย - ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์ และ ประกวดแอนิเมชั่น "WMC 2015" ครั้งที่ 7 ในงาน TNI Day ชิงรางวัลรวมมูลค่า 40,000 บาท ลักษณะการแข่งขัน...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรู้มีค่า การศึกษามีคุณ"
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความรู้มีค่า การศึกษามีคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และลุ้นรับกล้อง canon 760D พร้อมเลนส์ 18-...
ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “Entcat Singing Contest 2015”
สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย ร่วมกับรายการลูกทุ่งทั่วไทย และศูนย์การค้าเดอะสแควร์ บางใหญ่ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “Entcat Singing Contest 2015”...
ประกวด MR.Pattaya Healthy Guys Challenge 2015
เมืองพัทยา ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย, สมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการประกวด MR.Pattaya Healthy Guys Challenge 2015 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000...
PTTEP Teenergy
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิด ในโครงการ PTTEP Teenergy ตอน “บอกรัก(ษ์)ป่ า... ให้ก้องโลก”...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mouldyomnicity