^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2"
บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาในระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "กระทิงแดง U-PROJECT ปีที่ 2" ชิงถ้วยประทาน...
ประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางด้นตรี "Audition Let's Show"
PlayPark ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดความคิดสร้างสรรค์ทางด้นตรี "Audition Let's Show" ชิงทุนการศึกษา 10,000 บาท และยังมีโอกาสแจ้งเกิดด้วยการโปรโมทผ่านสื่อต่างๆ...
ประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ”
สถาบันวิชาการสื่อสาธารณะ ร่วมกับ มูลนิธิเมาไม่ขับ ขอเชิญ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดอนิเมชั่นในหัวข้อ “Don’t Drive Drunk – เมาไม่ขับ” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000...
ประกวดภาพยนตร์สั้น เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”
ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมต้น มัธยมปลาย อาชีวศึกษา และนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น (Clip VDO) เรื่อง “การลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น”...
AMC THE STAR KID CONTEST 4th
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา โดยการสนับสนุนและความร่วมมือกับสมาคมศิษย์เก่าศรีธรรมราชศึกษากุมารีเอเอ็มซี และสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ขอเชิญนักเรียนระดับปฐมวัย...
ประกวดออกแบบ "เว็บไซด์ช่อง3 ในแบบของคุณ"
บริษัท บีอีซีไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และ ช่อง 3 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Logo และ เว็บไซต์ "เว็บไซด์ช่อง3 ในแบบของคุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดภาพยนตร์สั้น “กระซิบ...เหนือ”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “กระซิบ...เหนือ” เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.2558...
ประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse”
บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคลังสินค้า ในแนวคิด “Magical Warehouse” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโลเ่กียรติยศ ข้อกำหนด...
ประกวดวงโปงลาง "ฟ้อนลำแคนคอนเทสต์ ๒๕๕๗"
มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายศิลปวัฒนธรรม สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ขอเชิญวงโปงลางพื้นเมืองอีสานระดับอายุไม่เกิน ๑๘ ปี สมัครเช้าร่วมการประกวด “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์”...
ประกวดหนูน้อย ลอยกระทง ปี 2
ศูนย์การค้า เอสพละนาด รัชดา ขอเชิญหนูน้อย ชาย - หญิง อายุระหว่าง 5 -10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อย ลอยกระทง ปี 2 ตอน "หนูน้อย AEC" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท กติกาการสมัคร...
ประกวดภาพถ่าย “ม.เชียงใหม่...ใครๆก็รัก”
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “ม.เชียงใหม่...ใครๆก็รัก” เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 50 ปี ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จะมาถึงในปี พ.ศ.2558...
CIMB ASEAN STOCK CHALLENGE 2014
กลุ่มซีไอเอ็มบี ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยทุกแห่งทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันซื้อขายหุ้นออนไลน์ระดับภูมิภาค "CIMB ASEAN STOCK CHALLENGE 2014"...
ARTs OF KORAT CONTEST 2014
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ โคราช ARTs OF KORAT MIRAGE MUSEUM ขอเชิญนักเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะในรูปแบบสื่อผสม ARTs OF KORAT CONTEST 2014 หัวข้อ "หลงรักโคราช...
ประกวดออกแบบ OPPO Official Line Sticker
OPPO ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ OPPO Official Line Sticker ภายใต้ธีม Let’s celebrate with OPPO ในกิจกรรม OPPO SEASONS GREETING CONTEST ชิงเงินรางวัลกว่า 200,000...
KKS Industrial Design Awards 1st
บริษัท เกรียงไกรสตีลเซ็นเตอร์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์จากเหล็กเพลาขาว "KKS Industrial Design Awards 1st" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 60,000 ...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.