^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560
บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ SYS Student Design Contest 2017 “STEEABLE : Modular System” : สถาปัตยกรรมโครงสร้างเหล็กประเภทนักศึกษา ประจำปี 2560...
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ : Contemporary Fashion Competition 2017
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ปี ๒๕๖๐ : Contemporary Fashion Competition 2017...
ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์"
เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2017 คอนเซปต์ "Thai Pride ทำไทยให้เป็นเทรนด์"...
ประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017"
คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "จุฬาฯ Expo 2017" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด...
ประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560
มูลนิธิร่มฉัตร และ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดศิลปกรรมเพชรยอดมงกุฎ ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมพร้อมโล่รางวัล...
ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ...
ประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7”
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควิดีโอ “SSRU MV AWARDS VOL.7” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร กติกาการประกวด 1....
ประกวดคลิปสั้น หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว”
สมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นรณรงค์ให้คนไทยมีความรู้เรื่องโภชนาการเกี่ยวกับการบริโภคข้าวที่ถูกต้อง หัวข้อ “อ้วนไม่อ้วนไม่เกี่ยวกับข้าว...
ประกวดคลิปวีดีโอ Math For Fun ในหัวข้อ “สมการสุด LOVE”
มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ขอเชิญค รู-อาจารย์ระดับชั้นประถมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “Math For Fun @Sakdibhornssup Academy” หัวข้อ “สมการสุด LOVE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวด "หาเรื่อง : Story Pitching"
บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียบทภาพยนตร์ "หาเรื่อง : Story Pitching" ชิงโอกาสในการเป็นนักเขียนบทหน้าใหม่...
ประกวดคลิปวิดีโอ “Conserve Today. Live Tomorrow”
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และคณะผู้จัดงาน “Thailand Energy Efficiency Week 2017” งานแสดงสินค้านานาชาติด้านระบบควบคุมพลังงานและเทคโนโลยีระบบไฟฟ้าเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน...
ประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ"
ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประพันธ์เพลง "เพลงเพื่อพ่อ" ภายใต้หัวข้อ "พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท โจทย์การประพันธ์...
ประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี หัวข้อ “ลพบุรีดีต่อใจ”
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมกับจังหวัดลพบุรี สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลพบุรี และสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายจังหวัดลพบุรี...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง”
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “มหันตภัยโลกร้อนกับวิถีไทยวิถีพอเพียง” เนื่องในวันคุ้มครองโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000...
ประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “คนไทยจะช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อนได้อย่างไร?”...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.