^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017 "
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17 - 22 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดเขียนบทวิจารณ์ หัวข้อ “สานต่องานวิจารณ์กับรางวัล ซีไรต์และชมนาด” โครงการ “อ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์” ปีที่ 3
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทวิจารณ์ หัวข้อ “สานต่องานวิจารณ์กับรางวัล ซีไรต์และชมนาด” โครงการ “อ่าน...
ประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”
กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานจิตรกรรม NAN MEE fine arts award ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี...
ประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ หัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”
กลุ่มบริษัทนานมี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเยาวชน HORSE อะวอร์ด ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ในหัวข้อ “พลังความดี เพื่อพ่อ”...
ประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest หัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ”
อีซูซุ ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest หัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ” ชิงรางวัลมูลรวมค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017"
Kogurebito Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "โคกุเระบิโตะ ประจำปี 2017" ในงานมหกรรมภาพยนตร์ โคกุเระบิโตะ” ครั้งที่ 5 (2017) ชิงของรางวัลมูลค่า 100,000 เยน...
ประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 11
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว" ปี 11 ชิงถŒ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้Œ...
ประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2”
Master Art ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 10 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการรประกวดวาดภาพระบายสี MASTER ART MASTER SERIES “ระบายภาพและสีให้เป็นธรรมชาติ Season 2” ชิงรางวัล มูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท...
ประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ "ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2"
กองทัพบก ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น หัวข้อ "ประชารัฐรวมใจ ลูกทุ่งไทยเพื่อแผ่นดิน ปี 2" ตอน "ตามรอยสืบสาน พระราชปณิธาน “พ่อ” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท...
ประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560
มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลง 'ช่อสะอาดต้านทุจริต' ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัลกว่า 700,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ วัตถุประสงค์...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560
สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2560 หัวข้อ “...
ประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต"
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวีดีโอคลิป หัวข้อ "Y We Are ท้าเที่ยวภูเก็ต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท กติกาการประกวด 1. ทีมผู้สมัคร...
แข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ร่วมกับ Education New Zealand ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันการประกอบอาหาร “New Zealand Young Genius Chef”...
ประกวดวัตกรรมทางความคิด "ASEAN INNOVATION DESIGN 2017"
คณะผู้จัดงาน Asean Fair 2017 ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวัตกรรมทางความคิด "ASEAN INNOVATION DESIGN 2017" ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท...
ประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330"
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น (Viral Video) หัวข้อ “ช่องทางสายด่วน สปสช. 1330"...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.