^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดวาดภาพหัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย” ในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวาดภาพกับ โครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 12 หัวข้อ “ความสุข ความงดงามในความเป็นไทย”...
ประกวดเล่านิทาน "โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13"
TK park ร่วมกับ นิตยสาร Mother & Care ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 9 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเล่านิทาน "โครงการลับสมอง ประลองปัญญา สรรหาหนูน้อยนักเล่านิทาน ครั้งที่ 13"...
ประกวดแต่งนิยายเรื่องยาว หัวข้อ "ความฝัน"
ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งนิยายเรื่องยาว หัวข้อ "ความฝัน" หมวดใดก็ได้ (ยกเว้นแฟนฟิค) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 23,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง”
โรงพยาบาลกรุงเทพจันทบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอ เรื่อง “จันทบุรีท่องเที่ยวปลอดภัย หัวใจแข็งแรง” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 115,000 บาท...
ประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers
ชมรมพุทธศาสตร์สากล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลก ครั้งที่ ๕ : Change the World Speech Contest: 2018 Thai Smart Speakers “Great Speech...
ประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป"
กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเยาวชน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หัวข้อ "Clip keep the sea : กู้ทะเลสวยด้วยคลิป" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๑๓๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561"
มูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้แทนกลุ่มเยาวชนในชุมชนหรือสถานศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวด "โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ. 2561" ชิงโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 : Social Innovation Business Plan Contest 2018
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจนวัตกรรมเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 :...
ประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"
สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาและประกาศนียบัตรวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตโฆษณา หัวข้อ "Stop Drug Start Change : เลิกยา...กล้าเปลี่ยน"...
ประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา 2561 "SmartHeart Me-O Student Short Film Contest 2018"
สมาร์ทฮาร์ท และมีโอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้นระดับอุดมศึกษา SmartHeart Me-O Student Short Film Contest 2018 ภายใต้แนวคิด “สัตว์เลี้ยงสุขสันต์ ครอบครัวหรรษา”...
ประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) : GISTDA ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวด Space Brand Ambassador 2019 “ยุวฑูต Space Inspirium”...
ประกวด "โครงงานศึกษาและเรียนรู้สิ่งแวดล้อมด้วยโดรน ประจำปี 2561"
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ศูนย์/สถานภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศทั้ง 5 แห่งทั่วประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา...
ประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้”
กระทรวงพลังงาน ขอเเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Motion Graphic หัวข้อ “พลังงานไทย คนไทยต้องรู้” ชิงรางวัลบมูลค่ารวม 50,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต"
การไฟฟ้านครหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ "MEA Photo Contest" หัวข้อ "ไฟฟ้า ..... สร้างความสุขแห่งชีวิต" เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 60 ปี ของการไฟฟ้านครหลวง ชิงรางวัลมูลรวม 100...
ประกวดหนังสั้นทักษะวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนปี 2 หัวข้อ “ขัดกันฉันมิตร l Pergaduhan Teman l Friendly Quarrel”
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญเยาวชน ในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ (ปัตตานี สงขลา ยะลา นราธิวาส)...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.