^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)"
เทศบาลนครนครราชสีมา ร่วมกับ กลุ่มคนทำหนังสั้นโคราช ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ "หนังรัก(ษ์)" ชิงทุนการศึกษา คุณสมบัติของผู้สมัคร นักเรียน นักศึกษา...
ประกวดภาพถ่าย "ICONIC Multimedia Water Features"
ICONSIAM ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "ICONIC Multimedia Water Features" หัวข้อ The "Symphony of Chaophraya River" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO"
AIS ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 20 - 25 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "AIS SMART GEN 2019 by CLEO" ชิงตำแหน่ง Brand Ambassador ของ AIS เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมทั้งได้เรียนรู้วิธีการพัฒนาบุคลิกภาพ...
ประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition"
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ “The Other Sides of Life photo exhibition" หัวข้อ “Street On...
ประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒
ด้วยสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคใต้ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดงานเขียน “เรื่องเล่าจากบ้านเรา” ปี ๒๕๖๒ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๔๐๐,...
ประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า "BUYING: Alternative designs for shops"
Non Architecture Competitions ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป การประกวดออกแบบแนวความคิดของความเป็นร้านค้า "BUYING: Alternative designs for shops" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดโครงงานด้านวิทยาศาสต์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม "TGGS STI Awards Contest 2019"
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน (TGGS) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโทชั้นปีสุดท้ายของสถาบันการศึกษา...
ประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN CONTEST" ออกแบบ “รัก”
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนักศึกษา นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "THAILAND PAVILION 2020 MASCOT DESIGN...
ประกวด "TUNWALAI E-BOOK AWARDS"
ธัญวลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "TUNWALAI E-BOOK AWARDS" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท ประเภทการประกวด นักเขียน : เผยแพร่ผลงานในรูปแบบอีบุ๊ก  นักอ่าน :...
ประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย"
มูลนิธิเด็ก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทานรางวัลมูลนิธิเด็กครั้งที่ ๒๐ หัวข้อ "โรงเรียนของความรักและประชาธิปไตย" เนื่องในวาระพิเศษ ครบรอบ ๔๐ ปี มูลนิธิเด็ก ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวใกว่า ๙๕...
ประกวด "MISS SNOW GIRL"
Snowgirl ขอเชิญสาวๆ สมัครเข้าร่วมการเข้าร่วมการประกวด "MISS SNOW GIRL" ชิงตำแหน่ง Miss Snowgirl คนแรกของประเทศ และโอกาสในการเป็นพรีเซ็นเตอร์แบรนด์ ออกสื่อโปรโมทพร้อมทำกิจกรรมกับ Snowgirl อีกมากมาย...
ประกวด “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ครั้งที่ 11
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนักงาน กปร. และกรมพัฒนาที่ดิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “...
ประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application"
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ร่วมกับพันธมิตรสวัสดิการ ขอเชิญสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) สมัครเข้าร่วมการประกวดในกิจกรรม "เฟ้นหาแฟนพันธุ์แท้ My GPF Application"...
ประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก"
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคตะวันออก ร่วมกับพันธมิตร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral clip หัวข้อ "More Fun@ตะวันออก" ภายใต้แนวคิด "สนุกกว่า ตื่นเต้นกว่า ท้าทายกว่า......
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “มหาตมา คานธี”
สถานทูตอินเดียในประเทศไทย ขอเชิญเยาวชนำทยอายุระหว่าง 10 - 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ “มหาตมา คานธี” ชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับประเทศอินเดีย และรางวัลอื่นๆ กติกาการประกวด...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.