^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "MBK Scape"
อีสบอนน์ ร่วมกับศูนย์การค้า MBK Center ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "MBK Scape" ชิงของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท หัวข้อ "MBK Scape" (การถ่ายภาพลักษณะ Landscape...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ : Bridge 2 Inventor challenge 2018"
บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ "โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ : Bridge 2 Inventor challenge 2018" หัวข้อ "...
ประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3
MASTER ART MASTER SERIES ขอเชิญนักเรียน ประกวดวาดภาพระบายสี “ระบายภาพและเฉดสีให้เป็นธรรมชาติ Season 3” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมเดินทางไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์สุดพิเศษในชีวิต ณ...
ประกวดออกแบบบ้านไฮเอนด์ "Luxury House Design Contest"
The Emperor House ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบ้านไฮเอนด์ "Luxury House Design Contest" ในโครงการ The PHENOMENON "เราไม่ใช่แค่สร้างบ้าน เราสร้างสิ่งมหัศจรรย์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018
Indorama Ventures ขอเชิญนักเรียน นักออกแบบอิสระ และผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น Reco Young Designer Competition 2018 ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท ผลงานการออกแบบแฟชั่น (...
ประกวดออกแบบลายเสื้อยืดภาพยนตร์ Sicario : Day of the Soldado หัวข้อ "NO RULES T-SHIRT WAR”
Mongkol Major ร่วมกับ Major Cineplex ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืดภาพยนตร์ Sicario : Day of the Soldado หัวข้อ "NO RULES T-SHIRT WAR” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,...
ประกวด "แฟชั่นชุดกันฝนสุดคูล"
ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 - 14 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "แฟชั่นชุดกันฝนสุดคูล" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท วิธีการสมัคร รับสมัครน้องๆ อายุ 3-14 ปี...
ประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “พลังคนรุ่นใหม่...
ประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 : THE 9th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2018
บริษัท สื่อสากล จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 9 : THE 9th MOTOR EXPO AUTOMOTIVE INNOVATION AWARD 2018 ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่เกียรติยศ...
ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง" หัวข้อ "วิถีชีวิต วัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยว"
จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอ "นนทบุรีเสน่ห์ใกล้กรุง" หัวข้อ "วิถีชีวิต วัฒนธรรม...
ประกวดการใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ ปีที่ 2
AIS ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ และชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขของหน่วยบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิทุกแห่งทั่วประเทศ...
ประกวดนวัตกรรมสื่อ : Media Innovation ในโครงการ MCOT INNO 2018
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมสื่อ : Media Innovation ในโครงการ MCOT INNO 2018 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ “นวัตกรรมขยะ...กู้โลก” ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 6"
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ รายการ ช่อง 9 การ์ตูน ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ หัวข้อ “นวัตกรรมขยะ...กู้โลก” ในโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลก...
ประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ โครงการธรรมชาติปลอดภัย โดยบริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “Memory In Maejam”...
ประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2”
dCubic Space ร่วมกับ โครงการ Taiwan Startup Terrace และ XYZprinting ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อกราฟฟิกดีไซน์ “dCubic Space Contest Season 2”...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.