^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล : International Perspective”
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเซีย พลัส ครั้งที่ 8 ประจำปี 2561 หัวข้อ “ทัศนียภาพแห่งสากล :...
ประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล”
ตลาดต้นตาล ขอนแก่น ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมาสคอตและสติ๊กเกอร์ไลน์ “Tontann Mascot Designing Contest หน้ากากต้นตาล” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท...
ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ประจำปี 2561
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอสั้น หัวข้อ “ชายแดนใต้ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ประจำปี 2561...
ประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี”
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “250 ปี กรุงธนบุรี” ชิงรางวัล...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย”
หอการค้าไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ “ครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย” theme “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน”...
ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561
คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ชิงเหรียญรางวัล วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สร้างสรรค์นวัตกรรม...
ประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561
คุรุสภา ขอเชิญผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “ผลงานวิจัยของคุรุสภา” ประจำปี 2561 ชิงโล่รางวัล และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข ใจ ใครจะเหมือน” ประจำปี 2561
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวหัวหิน-ชะอำ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ประจวบสุข...
ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน"
เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวด Ajinomoto Award 2018
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ร่วมกับ สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Ajinomoto Award 2018 ชิงรางวัล Ajinomoto Award...
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life"
Wearnes Volvo Thailand ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "การขับขี่อย่างปลอดภัย : Safety Drive Safety Life" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร...
ประกวดเดินแบบ Mega Chinese Kid Contest 2018 ธีม "ตรุษจีน"
ศูนย์การค้า เมก้าพลาซ่า สะพานเหล็ก ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 2 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดเดินแบบ Mega Chinese Kid Contest 2018 ธีม "ตรุษจีน" ชิงเงินรางวัล พร้อมมงกุฎ และสายสะพาย รุ่นการประกวด...
ประกวดเพลงไทยลูกทุ่งคอนเทสต์
ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่า แอนด์ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการประกวดเพลงไทยลูกทุ่งคอนเทสต์ ชิงถ้วยรางวัลจากนายกเทศมนตรีนนทบุรี...
ประกวดวงดนตรี “Crystal Music Contest 3”
The Crystal PTT Chaiyapruek ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี “Crystal Music Contest 3” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท คุณสมบัติและเงื่อนไข...
ประกวดแผนรณรงค์ "ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน"
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าประกวดแผนรณรงค์ “ลดก๊าซเรือนกระจก ลดโลกร้อน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod