^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย CREATIVE TEXTILES AWARD 2017 หัวข้อ "WELLNESS DESIGN"
สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย CREATIVE TEXTILES AWARD 2017 หัวข้อ "WELLNESS DESIGN" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร...
ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26
J-MAT ร่วมกับ Major Cineplex Group ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 26 หัวข้อ “ฉายไอเดียให้ฉายแสง โรงหนังโดนใจ Gen Y” ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize...
ประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with COOL METROPOLIS
Cool Metropolis ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนุ่ม COOL MAN GOOD MAN with Cool Metropolis ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์ Cool Metropolis และโอกาสการเป็นนายแบบ Brand Cool...
ประกวดตราสัญลักษณ์ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และประกวดออกแบบถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล ITA Awards
ศูนย์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป...
ประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
อุทยานพฤกษศาสตร์ ร่วมกับ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบพื้นที่ทางเข้าอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ"
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Following The Ninth’s Pace - ก้าวตาม๙ : นวัตกรรมเพื่อสังคมตามรอยพระราชดำริ" ภายใต้งาน Chula Expo 2017 x Art Gallery...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา”
ศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "ความสุขสู่ขุนเขา” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ...
ประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560
สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแต่งกายผ้าพื้นเมืองร่วมสมัย ในงานเกษตรภาคอีสาน ปี 2560 ชิงเงินรางวัล เกณฑ์การแข่งขัน 1....
ประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสถาบันปัญญ์สุข และภาคีเครือข่าย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดท่องทำนองเสนาะ “ท่องแล้วเท่” ประจำปี ๒๕๖๐...
ประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design Contest 2017"
บริษัท แท็งค์ ดีไซน์ แอนด์ โปรดักชั่น จำกัด และ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบศาลพระภูมิร่วมสมัย "Spirit House Design...
ประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan
ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า งามวงศ์วาน ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวด Smart Kids Contest 2017 @ Pantip Ngamwongwan ชิงเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าประกวด เป็นเด็ก...
แข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ และบริหารทรัพยากรภายในองค์กรประจำปี 2560 "TNI Business Game Contest 2017 : FACTORY MANAGER"
คณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย แข่งขันเกมจำลองกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ และบริหารทรัพยากรภายในองค์กรประจำปี 2560 "TNI Business Game Contest 2017 : FACTORY...
ประกวดแผนการตลาด Krungsri IMAX: The Young Startup Marketer 2017
กรุงศรีไอแมกซ์ ร่วมกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด Krungsri IMAX: The Young Startup Marketer 2017 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest"
ศูนย์การค้าเดอะพรอมานาด ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดแต่งกาย "My little Pony Dressing Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมของที่ระลึก  กติกาการประกวด รุ่นการประกวด...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.