^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung"
ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกกว่า 100,000 บาท...
ประกวด “ออกแบบรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุด Cheek in @ PSU Student Biz Mall”
ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการเข้าร่วมประกวด “ออกแบบรูปแบบถนนคนเดินพร้อมจุด Cheek in @ PSU Student Biz Mall”...
ประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 5
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อออนไลน์ “วิทย์ติดเลนส์” ปี 5 (Science is out there) ชิงเงินรางวัล ประเภทการประกวด...
ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS”
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS” หัวข้อ “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐๐...
ประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We can do!!! Season 2"
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักศึกษาจากสถาบันอาชีวศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานด้านความรู้ทางการเงิน "โครงการ Fin. ดี We...
ประกวดต้นฉบับเรื่องสั้น "ชายคาเรื่องสั้น 13"
วารสารชายคาเรื่องสั้น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดต้นฉบับเรื่องสั้น "ชายคาเรื่องสั้น 13" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสตีพิมพ์ผลงานในชายคาเรื่องสั้น 13 กติกาการประกวด เรื่องสั้นจะมีแก่น...
ประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest"
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต (mascot) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน "DLPW Mascot Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๖,๐๐๐...
ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent Logistics Management Award 2019
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ให้บริการโลจิสติกส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2562 : Excellent...
ประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว”
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาด หัวข้อ “จิตมั่นสามทัพพ้อง มั่นแม้นทัพเดียว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 700,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”
กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดเฉลิมพระเกียรติ หัวข้อ “กองทัพไทย น้อมใจภักดิ์ พิทักษ์ราชบัลลังก์”...
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"
บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : ...
ประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019"
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอเชิญผู้สนใจอายุ ระหว่าง 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท คุณสมบัติ อายุระหว่าง...
ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21
บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ กรมศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 21 ภายใต้แนวคิด “...
ประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up ครั้งที่ 3
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SME แห่งชาติ ครั้งที่ 11 และการประกวดรางวัล SME Start up...
ประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. ปวส. และนักศึกษาปริญญาตรี ส่งข้อเสนอโครงการเข้าร่วมการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 19 (พ.ศ.2565)...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.