^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route” ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนแผนธุรกิจ Digital Business Startup หัวข้อ “Sky Route” ระดับปริญญาตรี...
ประกวดคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่ง หัวข้อ “ทิชา คุมมัน กันน้ำ”
TICHA COSMETICS ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอหรือภาพนิ่ง หัวข้อ “ทิชา คุมมัน กันน้ำ” ชิงรางวัลมูลค่า 50,000 บาท คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน นักเรียน...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้ ) “FUTURE Logo Design Contest"
Future Engineering Consultants Company Limited ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (โลโก้ ) “FUTURE Logo Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม...
ประกวดหนูน้อยย้อนยุค "จิ๊กโก๋ซิ่ง จิ๊กกี๋ซ่า"
ศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ (วัชรพล) ขอเชิญน้องๆ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนูน้อยย้อนยุค "จิ๊กโก๋ซิ่ง จิ๊กกี๋ซ่า" ชิงรทุนการศึกษามูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทการประกวด...
ประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 17
ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา ขอเชิญเยาวชนอายุ 7 - 18 ปี ในเขตภาคตะวันออก สมัครเข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชนชิงแชมป์ภาคตะวันออก ครั้งที่ 17 ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยเกียรติยศ...
ประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น"
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอ "ตลาดต้องชม เพื่อชุมชนท้องถิ่น" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000,000 บาท พร้อมโล่รางวัล...
ประกวดแต่งเพลง "B2 Song Contest Season 7"
B2 Boutique & Budget Hotel ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งเพลง B2 Song Contest Season 7 "B2 HOTELS" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดแนวความคิด "เขาช่อง THINK TANK" หัวข้อ "แล้วแต่นาย สไตล์เขาช่อง"
กาแฟเขาช่อง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดแนวความคิด "เขาช่อง THINK TANK" หัวข้อ "แล้วแต่นาย สไตล์เขาช่อง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 200,000 บาท รูปแบบผลงาน...
ประกวด "My Talent" ครั้งที่ 26
สยามพาร์คซิตี้ สวนสยาม ทะเล-กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "My Talent" ครั้งที่ 26 ชิงรางวัล คุณสมบัติผู้สมัคร เยาวชน และบุคคลทั่วไป อายุระหว่าง 12 - 25 ปี สมัครเป็นทีม...
ประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา”
คุรุสภา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุ และสปอตโทรทัศน์วันครู ประจำปี 2561 หัวข้อ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 240,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0”
บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “ประเทศไทยยุค 4.0” ในโครงการ “...
ประกวดถ่ายภาพ "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2017"
บริษัท สื่อสากล จำกัด ร่วมกับ บริษัท แคนนอน มาร์เก็ตติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เลเซอร์กราฟฟิค 82 จำกัด, บริษัท ชุน ซีนเนอร์จี จำกัด และเวบไซท์ ไทยมัลติพลาย Photo Social Network ขอเชิญผู้สนใจ...
ประกวดภาพถ่าย B2 Photo Contest หัวข้อ "แชะ! ทั่วไทยกับบีทู"
เครือโรงแรมบีทู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย B2 Photo Contest หัวข้อ "แชะ! ทั่วไทยกับบีทู" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 43,000 บาท ลักษณะผลงาน เป็นผลงานภาพถ่ายที่คุณคิดว่าชิคที่สุด...
ประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น"
Sakura Collection Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น" เพื่อก้าวสู่วงการออกแบบมืออาชีพ...
ประกวด "KKday Creative Travel Contest" หัวข้อ "KKday เที่ยวง่าย ได้(รู้) เรื่อง"
KKday ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "KKday Creative Travel Contest" หัวข้อ "KKday เที่ยวง่าย ได้(รู้) เรื่อง" ชิงรางวัลเที่ยวญี่ปุ่น 4 วัน 3 คืน ฟรีมูลค่ากว่า 200,000 บาท...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.