^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพระบายสี Sofia the First
Nation Kids ขอเชิญน้องๆ อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพระบายสี Sofia the First ชิงทุนการศึกษา และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท กติกาการร่วมประกวด...
ประกวดแผนธุรกิจ The Business Battle 2017
คณะการบริหารเเละจัดการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เเละประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ The Business Battle 2017 หัวข้อ "Start up 4.0 Digital...
ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “ทำตาม...คำพ่อสอน”
สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) ร่วมกับ มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภทหนังสั้น ประจำปี 2560...
ประกวดภาพยนตร์เพลงเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย”
สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเชิญชวนเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์เพลงเพื่อการเสริมสร้างความสมานฉันท์ผ่านบทเพลง “พ่อแม่แห่งไทย” ชิงทุนการศึกษา...
ประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6"
กลุ่มบริษัทสามารถ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแนวคิดในโครงการ "Young Technopreneur  2017 : เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6"...
ประกวดออกแบบแอพลิเคชั่น ในโครงการ Grants4Apps เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ
ไบเออร์ ไทย (Bayer Thai) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดออกแบบแอพลิเคชั่น ในโครงการ Grants4Apps เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านสุขภาพ ชิงเงินรางวัล 240,000 บาท พร้อมไปฝึกอบรม ต่อยอดทักษะฝีมือ...
ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์ ๑....
ประกวดวิดิโอคลิป หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด"
กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดิโอคลิป หัวข้อ "เยาวชนรุ่นใหม่ ทำอย่างไรให้รู้เท่าทันภัยยาเสพติด" ในโครงการ Thai Youth Initiative...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนของคนไทย”
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ...
ประกวดสื่อภาพถ่ายคำเตือน หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"
สำนักงนกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพถ่ายคำเตือน หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา" ชิงถ้วยพระราชทานฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนฯ...
ประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม Innovation Thailand Photo Contest 2017
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนวัตกรรม Innovation Thailand...
ประกวดแบบอาคาร “50th year Colorbond® Design Award: The Colour of Strength and Inspiration”
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และสถาปนิกวิชาชีพ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบอาคารที่ใช้วัสดุผนังและหลังคาเหล็ก “50th year...
ประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย "Lisa & Lolane Z-Cool Young Creative Contest 2017"
นิตยสาร Lisa ร่วมกับ Lolane Z-Cool Color Milk ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อการจัดจำหน่าย "Lisa...
ประกวดคลิปวิดีโอการท่องเที่ยว
อนันตรา เวเคชั่น คลับ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการท่องเที่ยว ชิงเงินรางวัล 1,000 เหรียญสหรัฐฯ พร้อมแพ็คเกจท่องเที่ยว ณ อนันตรา เวเคชั่น คลับ รีสอร์ท...
ประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560
มูลนิธิบัวหลวง ขอเชิญศิลปิน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "จิตรกรรมบัวหลวง" ครั้งที่ 39 ประจำปี 2560 ชิงเงินรางวัล พร้อมเหรียญ และทุนสำหรับไปทัศนศึกษางานศิลปะในต่างประเทศ...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod