^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบรรจุภัณฑ์วัสดุทดแทนถุงเพาะชำกล้าไม้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร หลักเกณฑ์...
ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK
Bangkok Marathon BANGKOK ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK ชิงแเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร ข้อกําหนด รูปแบบเสื้อ 4 ด้าน...
ประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563
สมาคมพัฒนาสเตนเลสไทยร่วมกับบริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษาปริญญาตรี - ปริญญาโท อายุไม่เกิน 27 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Posco-Thainox Design Award ประจำปี 2563...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...
ประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน ในจังหวัดสุรินทร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการ์ตูนสัญลักษณ์ (Mascot) ประจําจังหวัดสุรินทร์...
ประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 680,000 บาทชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า และเกียรติบัตร...
ประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563
สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 ชิงเงินรางวัล...
ประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น”
Umay+ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด Story Board เพื่อผลิตหนังสั้น หัวข้อ “ใช้เงินยังไง…ให้อยู่เป็น” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง”
มิวเซียมภูเก็ต ขอเชิญผูเสนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท รายละเอียดกิจกรรม หัวข้อ “ภูเก็ตสองฝั่งคลอง” แนวคิดภาพถ่าย ภาพสวย...
ประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 30 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดโครงการ Thailand Pavilion Ambassador ในงาน World Expo 2020 ณ...
ประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo Contest"
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสตูล ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสตูล "Satun Photo...
ประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563 : ELMA 2020 Excellent Logistics Management Award
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย สัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ โลจิสติกส์ ประจําปี 2563 : ELMA 2020...
ประกวดแผนธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "แผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมท้องถิ่น เพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่"
สมาคมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนธุรกิจ ประจําปีการศึกษา 2562 หัวข้อ "แผนธุรกิจสำหรับนวัตกรรมท้องถิ่น...
ประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020"
YoungCoin ร่วมกับ Siam Blockchain และ Om Platform ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "Crypto Short Film Competition 2020" หัวข้อ "เปลี่ยนชีวิตด้วย Bitcoin"...
ประกวดสื่อโฆษณาออนไลน์ หัวข้อ "ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน Smart CSI 2020"
บริษัท วีไอพี พัทยา เซอร์วิสเซส จำกัด ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโฆษณาออนไลน์ (ไม่จำกัดรูปแบบ) ภายใต้หัวข้อ "ฉลาดเลือก ฉลาดออม ฉลาดลงทุน Smart CSI 2020"...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.