^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดระบายสี "MY LITTLE PONY 2019"
บริษัท บงกชพับลิชชิ่ง จำกัด ขอเชิญน้องๆ อายุ 4 - 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดระบายสี "MY LITTLE PONY 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 155,000 บาท กติกาการร่วมประกวด ใช้ภาพประกวดระบายสี MY...
ประกวดคลิปวิดีโอ "คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste ปีที่2" หัวข้อ "อวสานอาหารถูกทิ้ง"
บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับสาขาวิชามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับเตรียมอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการ การประกวดคลิปวิดีโอ...
ประกวดบทความ "นักเล่าเรื่องวิ่ง by ThaiRun"
ThaiRun ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ "นักเล่าเรื่องวิ่ง by ThaiRun" ชิงเงินรางวัล และของที่ระลึก หัวข้อการประกวด หมวด ข่าวสาร: รายงาน race ที่น่าสนใจ...
ประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้ Never Surrender”
บริษัท เอ็กเซลทิส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชภัณฑ์ยาจากประเทศสเปน ร่วมกับเพจผู้หญิงไม่ยอมแพ้ - Never Surrender ขอเชิญผู้สนใจร่ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ “ผู้หญิงไม่ยอมแพ้...
แข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019"
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 : 2s t Phichit Traditional Long Boat Racing Photo Contest  2019"
จังหวัดพิจิตร ร่วมกับวัดท่าหลวง พระอารามหลวง ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "เรือยาวประเพณี วิถีวัฒนธรรม...
ประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้น และผู้พิการ ครั้งที่ 2 "Friendly Design Awards 2019"
มูลนิธิอารยสถาปัตย์เพื่อคนทั้งมวล และเครือข่ายพันธมิตรจิตอาสาด้านอารยสถาปัตย์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุไม่เกิน 25 ปี...
ประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education Logo Design Contest"
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU School of Lifelong Education) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลกัษณ์ "CMU School of Lifelong Education...
ประกวดเขียนบทความ "SistaCafe Writing Contest 2019"
SistaCafe ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบทความ "SistaCafe Writing Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท กติกาการประกวด ผู้เขียนจะต้อง Log in เข้าสู่ระบบ >> http://...
ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019"
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน มัธยมศึกษาตอนปลาย และอาชีวศึกษา (ปวช.) หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2019" ชิงถ้วยรางวัล...
ประกวดออกแบบปกหนังสือ "B2S Cover design contest"
B2S ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบปกหนังสือ "B2S Cover design contest" หนังสือนิยายแปลจีน "Before We Get Married ขอเป็นมากกว่าเพื่อนจะได้ไหม" ชิงเงินและรางวัลรวมกว่า 15,000 บาท...
ประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ขอเชิญนิสิ นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนสื่อสารการตลาด รูปแบบ Clip โฆษณา “The Power of Brand  นมไทย-เดนมาร์ค เพิ่มพลังแบรนด์ยืนหนึ่ง”...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล”
มงคลเมเจอร์ ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “มิตรภาพมหัศจรรย์ในดินแดนเวทมนต์ของ เพลย์โมบิล” ...
ประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ''ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา"
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพจิตรกรรม ประจำปี 2562 ''ฝนหลวง ฝนแห่งความเมตตา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 350,000 บาท พร้อมโล่...
ประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562"
วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา สมัตรเข้าร่วมการการประกวด "SET เยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22 ประจำปี 2562"...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.