^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Secure your love”
บริษัท ดิจิตอลคอม จํากัด ผู้จัดจำหน่ายกล้องวงจรปิดยี่ห้อ Tiandy ขอเชิญนักเรียน นิสิตนัก ศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “Secure your love” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 15,...
แข่งขัน "ActInSpace Thailand 2020"
GISTDA ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน "ActInSpace Thailand 2020" ชิงเงินรางวัลกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันรอบชิงชนะเลิศในงาน Toulouse Space Show ณ ประเทศฝรั่งเศส...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy”
สมาคมส่งเสริมไทยธุรกิจโฆษณา (TABDA) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) “iSign Academy” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 35,500 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร...
ประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)"
SYSI ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดีย "โครงการเครือข่ายนวัตกรรมคนรุ่นใหม่ ระดับเริ่มต้น (Rookie)" ชิงทุนสนับสนุน พร้อมเพิ่มความรู้ทักษะในการทำนวัตกรรมสังคม...
ประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Co-Studio & Creative Space ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท...
ประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือเทียบเท่า และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรื่องสั้น “มารยาทไทย และมารยาทในสังคม” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ...
ประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020"
Saha Group ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020" หัวข้อ เที่ยวบ้าน”ฉัน” ... (มันส์) ต้องช้อป ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า...
ประกวด "Sing a song lovers contest 2020 #เพลงฮิต เพลงรัก"
I’m Park Chula ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 21 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Sing a song lovers contest 2020 #เพลงฮิต เพลงรัก" ชิงถ้วยรางวัล และทุนการศึกษากว่า 40,000 บาท ประเภทการประกวด...
ประกวด "MISTER & MISSTEEN THAILAND 2020"
MISTER & MISSTEEN THAILAND ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "MISTER & MISSTEEN THAILAND 2020" ชิงเงินรางวัล มงกุฎ สายสะพายและทุนการศึกษา...
ประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”
บริษัท เอเซีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมเอเชีย พลัส ครั้งที่ 10 ภายใต้แนวคิด “ศิลป์ ธรรม นำนวัต”...
ประกวด "ASA Experimental Design Competition 20"
สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สถาปนิก นักออกแบบ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "ASA Experimental Design Competition 20" หัวข้อ "THE EVERYDAY HERITAGE"...
ประกวด "PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020"
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด "PIM Innovative Biz Plan Challenge 2020" ภายใต้หัวข้อ "O2O MODEL SCALE UP BIZ"...
ประกวด "Cover Dance & Rapper นนทบุรี 2020"
จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญเยาวชน อายุไม่เกิน 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "Cover Dance & Rapper นนทบุรี 2020" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร ประเภทการประกวด...
ประกวด "The Crystal Idol Junior Contest 2020 #2"
เดอะ คริสตัล เอสบี (ราชพฤกษ์) ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด "The Crystal Idol Junior Contest 2020 #2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร น้องๆ หนูๆ รุ่นอายุ 6-...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ด้านที่มองไม่เห็น”
ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ด้านที่มองไม่เห็น” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.