^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “Kindness during Crises : ในวิกฤต มีน้ำใจ”
สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) สภากาชาดไทย และคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) ร่วมกับ Thai News Pix, National Geographic Thailand และ Thai PBS ขอเชิญผู้สนใจ...
ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ"
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท กติกาและเงื่อนไข...
ประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest"
Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Taiwan Excellence Creator Comic Contest" ภายใต้แนวคิด “Taiwan Excellence Everyday Excellence” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท หมายเหตุ...
ประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)"
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "GPSC Young Social Innovator 2021 (GPSC-YSI 2021)"...
ประกวดสร้างสื่อ หัวข้อ อัตลักษณ์เเละความเป็นตัวตน "Raise Your Voice: Exploring Third-Culture Identities" Contest
The Union International ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร้วมการประกวดสร้างสื่อ หัวข้อ อัตลักษณ์เเละความเป็นตัวตน "Raise Your Voice: Exploring Third-Culture Identities" Contest ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่...
ประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ”
สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคําขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจําปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หัวข้อ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และมหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564 หัวข้อ "โลกเปลี่ยนไป พลังไทยสร้างอนาคต...
ประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ “เอ่ชา ภาษาไทย”
ชมรมรักษ์ร้องทํานองไทย ร่วมกับสาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพลงพื้นบ้านภาคกลาง...
ประกวด "INNOvation บ้า-กล้า-คิด"
กระทรวงกิจการภายในประเทศและการสื่อสารประเทศญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "INNOvation บ้า-กล้า-คิด" ชิงรางวัลทุนสนับสนุนการวิจัยมูลค่าสูงสุด 3,000,...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People”
กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “กองทุนยุติธรรมพึ่งได้ประชาชนยิ้มออก : Justice Fund, Bring Smile to People” ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 120,000...
ประกวด "The 28th International Illustration Contest"
Celsys ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The 28th International Illustration Contest" หัวข้อ “Flowers” ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัล กำหนดระยะเวลา ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 14 กรกฎาคม...
ประกวดหนังสั้น "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา คณะหรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "วิศวกรดีมีจรรยาบรรณ" ปีที่ 2...
ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards...
ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา...
ประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ “สืบสานวัฒนศิลป์ แผ่นดินสยาม”
กองทัพบก ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวดการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • admin