^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายภาพ หัวข้อ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 171,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?”
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ“ทำไมประเทศไทยจึงควรผลิตวัคซีนเอง ?” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60...
ประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019 (Season 2)
MISTER & MISSTEEN THAILAND ขอเชิญน้องๆ เยาวชนอายุระหว่าง 3 - 23 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวด MISTER & MISSTEEN THAILAND 2019 (Season 2) ชิงเงินรางวัล มงกุฎ สายสะพายและทุนการศึกษา...
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0”
อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทย 4.0” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท กติกาการประกวด...
ประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award"
สถาบันธรรมวรรณศิลป์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความสอนใจ "PunnSpace Award" หัวข้อ "How to รักตัวเอง" ชิงค่าต้นฉบับ พร้อมลดค่าลงทะเบียนหลักสูตรเขียนเปลี่ยนชีวิต กติกาการประกวด...
ประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition"
เว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบมาสคอต "TYO Mascot Competition" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 80,000 บาท พร้อมคูปองส่วนลดสำหรับซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ "ต่อยอดออนไลน์"...
ประกวดออกแบบถ้วยรางวัลการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดพิษณุโลก
คณะผู้จัดงานการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดพิษณุโลก ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบถ้วยรางวัลการแข่งขันเพาะกายและฟิตเนส จังหวัดพิษณุโลก ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท...
ประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1
จังหวัดหนองบัวลําภู ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดหนองบัวลําภู ครั้งที่ 1 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 32,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร...
ประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง”
พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : Natural History Museum ขอเชิญน้องๆ อายุ 3 - 12 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดชุดแฟนซี “หน้ากากสัตว์ป่าร่าเริง” ในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ชิงรางวัล รุ่นการประกวด...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (...
แข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA"
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 "The Way To BA" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท วัตถุประสงค์...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"
"กลุ่มเพลินจิต 35" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนได้เสนอมุมมองวิธีคิดต่างๆ...
ประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28
สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด J-MAT Award ครั้งที่ 28 หัวข้อ "ปลุกระดมพลังวัยรุ่น หนึบหนับทั้งเมือง...
ประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active Healthy Kids for Life”
สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอเชิญโรงเรียน ส่ง Clip VDO เข้าร่วมการประกวดโรงเรียนต้นแบบการควบคุมน้ำหนัก และการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย หัวข้อ “Active...
ประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ "PIM Innovative Biz Plan Challenge 2019"
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พี ไอ เอ็ม) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนไอเดียธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ "PIM Innovative Biz Plan Challenge 2019"...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.