^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest”
หอการค้าฝรั่งเศส-ไทย ร่วมกับศูนย์การค้าสยามพารากอน และเปอโยต์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประดิษฐ์ปฏิทินคริสต์มาส “Calendrier de L’Avent DIY Contest” ชิงรางวัลมากมาย Calendrier de L’...
ประกวดภาพถ่าย "สุข สนุก (ดี) ที่ท่ายาง"
เทศบาลตำบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "สุข สนุก (ดี) ที่ท่ายาง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร วัตถุประสงค์...
ประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “สิ่งแวดล้อมวิกฤติ...ชีวิตยากเข็ญ”
อีซูซุ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “...
ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "The Sims 4 Discover University"
บริษัท Electronic Arts ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าการประกวดคลิปวิดีโอสั้น "The Sims 4 Discover University" ภายใต้แนวคิด "มหาวิทยาลัยในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท...
ประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019"
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดและออกแบบสินค้าเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก "Furniture Design Contest 2019" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 88,000 บาท...
ประกวดภาพถ่าย “อุ่นใจกับวิริยะ”
วิริยะประกันภัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “อุ่นใจกับวิริยะ” ชิงรางวัลกล้อง เครื่องพิมพ์ขนาดเล็ก Canon iNSPiC [S] ZV-123A และ Gadget สุดเจ๋ง กติกาในการส่งภาพเข้าประกวด...
แข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019"
A.P. Honda ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันการสร้างแผนการสื่อสารการ "IMC Plan Contest 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท คุณสมบัติและเงื่นไขการสมัคร...
ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม "Thailand Green Design Awards 2020"
สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  ผู้ประกอบการ และบริษัทเอกชน...
ประกวดแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย Digital Marketing ในโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"
ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ระดับไม่เกินปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดเพื่อโปรโมทชุมชนด้วย Digital Marketing ในโครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว"...
โครงการ Startup X Tycoon
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญ StartUp ทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมร่วมโครงการ Startup X Tycoon ชิงโอกาสเป็นหนึ่งใน 6 ทีมที่จะได้รับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจจากพี่ๆ CEO จากทั่วประเทศที่เข้าร่วมหลักสูตร...
ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5...
ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 10
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย...
แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา"
TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร หมวดการแข่งขัน...
ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 "KMUTNB Innovation Awards 2020"
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2563 "KMUTNB Innovation Awards 2020...
แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย”
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.