^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด" ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัล "เซเว่นบุ๊คอวอร์ด"...
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์”
คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมกประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “หลากหลายหัวใจครูผู้สร้างสรรค์” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 208,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร...
ประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2"
Victoria Gardens ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรี "Victoria Gardens Music Contest #2" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ ประเภทการประกวด ระดับมัธยมศึกษา (...
ประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY”
art4d ร่วมกับ บริษัท บางกอกคริสตัล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบบล็อกแก้ว หัวข้อ “PLAY” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60,000 บาท ถ้วยรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร...
ประกวดภาพถ่าย "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2018" หัวข้อ “Emotion”
MOTOR EXPO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "MOTOR EXPO-CANON PHOTO CONTEST 2018" หัวข้อ “Emotion” ในงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35” พร้อมข้อความบรรยายภาพ ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ...
ประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2”
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “ชีวิตดี๊ดี Study@Ramkhamhaeng SEASON 2” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท...
ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562 หัวข้อ "Future"
มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธินริศรานุวัติวงศ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ ครั้งที่ 15 เนื่องในงานวันนริศ ประจำปี 2562...
ประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เพื่ออนาคตไทย”
คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ขอเชิญครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ครู D7Days สำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์...
ประกวดภาพถ่าย "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4"
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4" หัวข้อ "โอ้โห .. ออกหว่า" ชิงเงินรางวัล...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย”
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “พลเมืองไทย” (เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกพลเมือง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท...
ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (LOGO) 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร...
ประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life”
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น TINT SHORT FILM PROJECT หัวข้อ“ Nuclear for Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๓๑๐,๐๐๐ บาท...
ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"
ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"...
ประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย
ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี กิจกรรมบำบัดไทย ชิงเงินสด 5,000...

Pages

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod