^ Back to Top

Contest War รวมประกวด การแข่งขัน ชิงรางวัล ทุกประเภท สามาถค้นหาประกวด ผลการประกวด การประกวดล่าสุด

Contest

ประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “พลังแห่งการเกื้อกูล”
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดพูดเพื่อสังคมที่ยั่งยืน “พจนศิลป์” ปี2 หัวข้อ “...
ประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "G-con 2018"
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ "G-con 2018" หัวข้อ "AgriTech , TravelTech"...
ประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓
บริษัท ท็อปไลน์ดิจิตอล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดมิวสิควีดีโอ "Topline Digital Creator Awards" ครั้งที่ ๓ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี...
ประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ
กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปมี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตัวการ์ตูนคุณธรรม (Mascot) เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์คุณธรรม 4 ประการ ชิงเงินรางวัลมูลึค่ารวมกว่า 100,000 บาท...
ประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา"
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและภาพวาด "ฝนหลวงของเรา ในหลวงของเรา" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และเกียรติบัตร ประเภทการประกวด...
ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"...
ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน”
บริษัท นานมี จำำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง ๗ - ๑๒ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน”...
ประกวดวงดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9 : Silpakorn Youth Music Award #IX
มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีเยาวชน มหาวิทยาลัยศิลปากร ครั้งที่ 9 : Silpakorn Youth Music Award #IX หัวข้อ “บทเพลงพระราชนิพนธ์”...
ประกวดสารคดีภาพแห่งปี "National Geographic Thailand Photography Contest 2017" หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง"
National Geographic Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีภาพแห่งปี "National Geographic Thailand Photography Contest 2017" หัวข้อ “10 ภาพเล่าเรื่อง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,...
ประกวดเขียนเล่าเรื่องจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี”
Museum Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเล่าเรื่องจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” โดยเล่าผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจ...
ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 20 : YSC 2018
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์...
ประกวด “Cover Dance of the Years 2018″
จี-ยู ครีเอทีฟ ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด “Cover Dance of the Years 2018″ ในงาน Japan Festa in Bangkok 2018 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน 1. ไม่จำกัดเพศ...
ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Domestic Accident : รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย"
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "Domestic Accident : รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย" ความยาวไม่เกิน 3...
ประกวดออกแบบตกแต่งภายในลิฟต์ "Lift up your Imagination คิดให้สุด...ไม่หยุดแค่ในกรอบ"
Mitsubishi Elevator (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตกแต่งภายในลิฟต์ "Lift up your Imagination คิดให้สุด...ไม่หยุดแค่ในกรอบ" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท...
ประกวดแผนธุรกิจ "Business Model Canvas" ในโครงการ “Passport to Global Challenge”
สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs Startup และผู้สนใจที่มีแนวคิดธุรกิจรุ่นใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ “Passport to Global...

Pages

Members Online

There are currently 0 users online.