^ Back to Top

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”

สัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์”

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ห้วข้อ “ลุยแบบ Pro : Go แบบสิงห์” โดย คุณวรรณสิงห์ ประเสริฐกุล (สิงห์) ในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

Seminar date: 
Wednesday, 2019, August 28 - 13:00 to 16:00

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4

อบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายภาพในโครงการ Color of life สีสันแห่งชีวิตครั้งที่ 4 วิทยากรโดย อาจารย์ ตุลย์ หิรัญญลาวัลย์ ในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Seminar date: 
Tuesday, 2018, March 27 (All day)
Subscribe to RSS - มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

Members Online

There are currently 0 users online.