^ Back to Top

โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขมวิท

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพด้านธุรกิจ

สัมมนาเรียนต่อญี่ปุ่น หลักสูตรภาษาและวิชาชีพในสถาบันชั้นนำจากคาวาซากิ College of Business and Communication (CBC) พูดคุย-สอบถามข้อสงสัยจากอาจารย์ พร้อมพบปะศิษย์เก่าที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องการเรียนและใช้ชีวิต .oวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ค.

Seminar date: 
อาทิตย์, 2016, พฤษภาคม 15 - 13:00 to 16:00
Subscribe to RSS - โรงแรมเชอราตันแกรนด์สุขมวิท

Members Online

There are currently 0 users online.