^ Back to Top

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

อิมแพ็ค เมืองทองธานี

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ นักพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร เข้าร่วมสัมมนา "ถอดบทเรียนความสำเร็จการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบและการต่อยอดธุรกิจเครื่องจักรกลฝีมือคนไทยด้วยแนวคิดทรัพย์สินทางปัญญา"

Seminar date: 
อาทิตย์, 2019, กรกฎาคม 7 - 08:30 to 16:30

Workshop "การจัดสวนถาดแคสตัส"

Workshop "การจัดสวนถาดแคสตัส"

สมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออก จัด Workshop "การจัดสวนถาดแคสตัส" ที่เกษตรเมืองทอง มีวิทยากรที่มากประสบการณ์เรื่องแคสตัส อาจารย์สุรางค์ ทับขัน ในวันที่ 17 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 - 14.15 น.

Seminar date: 
เสาร์, 2013, สิงหาคม 17 - 13:30 to 14:15

สัมมนา เรื่อง "ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์กับโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ส่งออก"

ปัจจุบันประเทศในกลุ่มที่พัฒนาแล้ว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมเป็น อย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการลงนามในพิธีสารเกียวโต ซึ่งเป็นข้อผูกพันทางกฎหมายในการรับมือกับภาวะโลกร้อน โดยประเทศเหล่านี้ได้หันมาเลือกซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล

Seminar date: 
พุธ, 2013, พฤษภาคม 22 - 13:00 to 16:30
Subscribe to RSS - อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod