^ Back to Top

ประกวดคลิป Tiktok

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี"

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "ใช้ธนบัตรให้ฟิน ต้องใช้ให้ถูกวิธี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2024-07-15 12:00

ประกวดคลิป TikTok หัวใจฟู ฮู้! สมัครทหารดีกว่า หัวข้อ "รณรงค์สมัครใจ ตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 256"

ประกวดคลิป TikTok หัวใจฟู ฮู้! สมัครทหารดีกว่า หัวข้อ "รณรงค์สมัครใจ ตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 256"

โฆษกกระทรวงกลาโหม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok หัวใจฟู ฮู้! สมัครทหารดีกว่า หัวข้อ "รณรงค์สมัครใจ ตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 256" ชิงเงินรางวัลกมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พ, 2024-03-13 02:11

ประกวดคลิป TikTok รีวิโครงการบ้านจากอารียาฯ "Areeya Hitz Home Run อารียาฯ ฮิต โฮมรัน วิ่งสู่ฝัน การเป็นครีเอเตอร์"

ประกวดคลิป TikTok รีวิโครงการบ้านจากอารียาฯ "Areeya Hitz Home Run อารียาฯ ฮิต โฮมรัน วิ่งสู่ฝัน การเป็นครีเอเตอร์"

Areeya Property ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok รีวิโครงการบ้านจากอารียาฯ "Areeya Hitz Home Run อารียาฯ ฮิต โฮมรัน วิ่งสู่ฝัน การเป็นครีเอเตอร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 (All day)

ประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ลง TikTok หัวข้อ "ปลอดภัย อุ่นใจ ประกันภัย พ.ร.บ."

ประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ลง TikTok หัวข้อ "ปลอดภัย อุ่นใจ ประกันภัย พ.ร.บ."

กองทุนทดแทนผู้ประสบภัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นเชิงสร้างสรรค์ เกี่ยวกับประกันภัย พ.ร.บ. ลง TikTok หัวข้อ "ปลอดภัย อุ่นใจ ประกันภัย พ.ร.บ." ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 12,000 บาท

หมดเขต: 
จ, 2024-02-26 18:00

ประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) "ฮักบ่Hate"

ประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดชัง (Hate speech) "ฮักบ่Hate"

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น TikTok รณรงค์เสริมสร้างความตระหนักรู้เรื่องการสื่อสารที่ไม่สร้างความเกลียดช

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-08 16:30

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

ประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า"

สมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok "สร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ไฟฟ้า" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2024-06-15 (All day)

ประกวดถ่ายคลิป TikTok "หนาวนี้ที่เชียงใหม่" Ep.2

ประกวดถ่ายคลิป TikTok "หนาวนี้ที่เชียงใหม่" Ep.2

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายคลิป TikTok "หนาวนี้ที่เชียงใหม่" Ep.2 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
พ, 2024-01-31 12:00

ประกวดคลิป Tiktok "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2"

ประกวดคลิป Tiktok "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2"

กองส่งเสริมและพัฒนาทรัพย์สินมีค่าของรัฐ กรมธนารักษ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป Tiktok "มนต์ฮัก รักษ์เวียง : Chiang Mai's Memories Season 2" หัวข้อ "มนต์เสน่ห์แห่งป้อมปราการ กำแพงเมือง-คูเมืองเชียงใหม่" ชิงเงินรางว

หมดเขต: 
จ, 2024-01-15 16:30

ประกวดสร้างสรรค์คอนเทนต์ Tiktok กับกิจกรรม "เฟ้นหานักสร้างคอนเทนต์วันพีช"

ประกวดสร้างสรรค์คอนเทนต์ Tiktok กับกิจกรรม "เฟ้นหานักสร้างคอนเทนต์วันพีช"

Japan Expo Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์คอนเทนต์ Tiktok กับกิจกรรม "เฟ้นหานักสร้างคอนเทนต์วันพีช" ในงาน JAPAN EXPO THAILAND 2024 ชิงรางวัลเที่ยวญี่ปุ่นแบบ Full package มูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมตั

หมดเขต: 
ส, 2024-01-20 16:30

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok

ประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok

กองบริหารการสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกภาคส่วน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด ประเภทคลิปสั้น และ Tiktok ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 226,000 บาท พร้อมโล่รางวั

หมดเขต: 
อา, 2024-03-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิป Tiktok

Members Online

There are currently 0 users online.