^ Back to Top

Ford+ Innovator Scholarship 2021

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ่นใหม่ หัวข้อ "นวัตกรรมพลังบวกเพื่อโลกที่น่าอยู่ : Plus For ABetter World Challenge"

ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (FIBO) และบริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์เสริมแกร่งนวัตกรรุ

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30
Subscribe to RSS - Ford+ Innovator Scholarship 2021

Members Online

There are currently 0 users online.