^ Back to Top

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท สำนักพิมพ์ประพันธ์สาส์น จำกัด ขอเชิญน้นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6 ชิงทุนรางวัลมูลค่ารวม 800,

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-31 16:30
Subscribe to RSS - โครงการอ่าน เขียน เรียนรู้ สู่งานวิจารณ์ ปีที่ 6

Members Online

There are currently 0 users online.