^ Back to Top

แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561

ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"

ประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND’S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดวิดีโอคลิปรณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ BRAND’S Young Blood…First time Donor ความภูมิใจของการให้ "ชีวิต" ในโครงการ แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 256

หมดเขต: 
อ, 2019-01-15 16:00
Subscribe to RSS - แบรนด์ พลังเลือดใหม่ 2561

Members Online

There are currently 0 users online.