^ Back to Top

CBRE Thailand Photo Contest 2018

ประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018”

ประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018”

CBRE Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย CBRE Thailand Photo Contest 2018 หัวข้อ “Bangkok Skyline 2018” เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปีในประเทศไทย ชิงรางวัลกล้อง Leica และของรางวัลอื่นๆ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2018-11-06 16:00
Subscribe to RSS - CBRE Thailand Photo Contest 2018

Members Online

There are currently 0 users online.